Novinky

     • Zahájení školního roku 2021/22 pro 2. - 9. ročníky

     • V této novince najdete návody, jak najít svoji třídu a co váš čeká během prvního školního dne. 

      aktualizováno: 24. 8. 2021

      Školní rok začíná 1. 9. 2021

      Do školy vstupujeme vchody z ulice Nerudova a Čéčova. Jaký vchod vybrat poznáte podle toho, v jaké budově se nachází vaše třída. 

      Umístění tříd v jednotlivých budovách: umisteni_trid__kabinetu_2021-22.pdf

      Žáci 4. D, 6. ABCD vstupují do školy hlavním vchodem z ulice Čéčova.
       

      Žáci 6. EF vstupují do školy hlavním vchodem z ulice Nerudova.

       

      Budovy v ulici Čéčova se ještě dělí na pavilony. Kompletní plánek školy naleznete zde: https://www.zsnerudova.cz/classrooms/

      První den budeme stát u vchodu a pomáhat s nalezením třídy.

       

      Průběh prvního školního dne 


      Příchod do školy není omezen. Žáci přicházejí do školy od 7.40 do 7.55 a bez přezutí odchází rovnou do své třídy.

      Ukončení výuky:

      2. - 5. ročníky 9.30 h

      6. - 9. ročníky 10.00 h

       

      Školní družina je v provozu od 6.00 do 17.00 h.

      Výdej obědů proběhne 9:30 - 11:30.

      Informace o ukončení výuky v dalších dnech předá žákům třídní učitel.

       

       

     • Zahájení školního roku v prvních třídách

     • Informace o zahájení školního roku 2021/2022 v prvních ročnících

      Z důvodu epidemiologických opatření proběhne slavnostní přivítání prvňáčků v jednotlivých třídách. Zvažte, prosím, počet doprovázejících rodinných členů a prosíme Vás o použití respirátoru z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí. 

      Středa 1. 9.

      Sraz prvňáčků a jejich rodičů před budovami školy (Nerudova, Čéčova) až v 8,00 h z důvodu vyhnutí se kontaktu s ostatními žáky školy.

      Třídní učitelky si odvedou žáky a rodiče do svých tříd (bez přezouvání).  

      Ukončení slavnostního přivítání prvňáčků plánujeme na 9,00 hod. Děti si pak převezmou osobně rodiče, nebo vychovatelka školní družiny.

      Čtvrtek 2. 9. ukončení výuky v 9,40 h

      Pátek 3. 9. ukončení výuky v 10,45 h

      Testování žáků 1. ročníků proběhne 2. 9. - bližší informace rodiče dostanou první školní den.

      Po ukončení výuky vždy navazuje školní družina.

      Obědy ve školní jídelně se vydávají:

      1. září od 9,30 h do 11,30 h

      2. až 3. září od 11,30 h do 14,00 h

      Milí rodiče, děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.

     • Hygienická opatření a testování žáků 2021/2022

     • Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve škole od 1. září 2021:

       

      Vstup do školy a společné prostory

      Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty – zdravotnická rouška (pouze žáci) nebo respirátor.

      Výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření MZd a v manuálu MŠMT k provozu škol a testování.

       

      Výuka

      Ve třídě a při výuce ochranné prostředky dýchacích cest nejsou povinné. Povinnost nosit respirátor či roušku platí pro žáky, kteří se nebudou plošně testovat a nevztahuje se na ně příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování).

       

      Plošné testování žáků ve škole

      Termíny testování žáků: 1. září (1. ročník 2. září), 6. září, 9. září 2021

      Žák, který se nebude testovat, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, včetně výuky.

      Výjimky z testování:

      • žáci, kteří mají 14 dní po plně dokončeném očkování,
      • žáci, kteří prodělali onemocnění Covid – 19 a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RTPCR testu s pozitivním výsledkem
      • žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě (platnost RTPCR testu 7 dnů, Ag testu 72 hodin)

      Veškeré výjimky musí být prokazatelně doloženy (ideálně kopie dokladu).

      Pokud žák (zákonný zástupce) škole tuto skutečnost nedoloží, bude se účastnit testování dle harmonogramu školy.

       

      Jak bude testování ve škole probíhat

      Testování žáků proběhne v daných termínech první vyučovací hodinu (ve třídách), případně při prvním příchodu do školy.

      Žáci ranní družiny budou testováni po příchodu do družiny.

      K samotestování budou použity antigenní testy GENRUI s výtěrem z přední části nosu.

      Průběh testování možno prohlédnout zde:

      https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

      Žáci 2. – 3. tříd mohou k testování využít asistence zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby (testování proběhne ve vyhrazených prostorech).

      Žáci 1. tříd – průběh testování bude vysvětlen zákonným zástupcům během prvního školního dne.

      Manuál MŠMT k provozu škol a testování žáků

      https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf