• ,,Myslím, že to dokážu. Vím, že to dokážu."

  • Budova Čéčova

  • Zavítejte k nám i z ulice Čéčova.
  • Rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů

  • Pro malé badatele je u nás rozšířená výuka přírodovědných předmětů a matematiky.
  • Široký výběr sportovních aktivit

  • Lyžařské kurzy a sportovní aktivity ve výuce i jako volitelný předmět.
  • Učíme hrou i ty nejmenší

  • Ti nejmenší se učí zábavným hraním jak při hodinách, tak ve školní družině.
  • Umíme o přestávkách aktivně odpočívat

  • Kdo si hraje, nezlobí. Děti mohou o přestávkách aktivně trávit volný čas.
  • Ekologie nám není cizí

  • Učíme děti žít v souladu s přírodou.
  • Rozlehlé venkovní prostory

  • Sportujeme a učíme se pod širým nebem.
 • Právě běží

  Pondělí 15. 7. 2024
 • Blahopřejeme Beátě Jinderlové a Evě Kaislerové ze 7.A za 1. místo v soutěží #zvladni20 pořádané Linkou bezpečí. Jejich žákovské video bude sloužit k propagaci dobré věci. 
  Děkujeme za vzornou reprezentaci. 

 • Zapojení školy do programu Jihočeského kraje "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti"

  Bližší informace zde - odkaz

  Příspěvek v naší škole bude možné čerpat např. na lyžařské kurzy, adaptační kurzy, turistické kurzy, školy v přírodě, zájmové vzdělávání ve školní družině, kroužky poskytované přímo školou.

   

   • Dne 22. 5. 2024 se vybraní žáci naší školy zúčastnili slavnostního ocenění žáků základních škol v obřadní síni českobudějovické radnice. Byli vybráni dle úspěchů v oblasti vědomostní, sportovní a umělecké. Slavnostní ocenění a odměnu si převzali z rukou primátorky města České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové. Všem oceněným srdečně blahopřejeme k úspěchu.
   • Okresní kolo Pythagoriády Jihočeského kraje

   • V okresním kole Pythagoriády Jihočeského kraje se v konkurenci 96 soutěžících umístili:
    Marek Filip (5.A) na 2.-3. místě ve své kategorii
    Věra Slezáčková (6.A) na 4.-10. místě ve své kategorii
    Tobiáš Kodl (8.A) na 3. místě ve své kategorii
    Kateřina Zimandlová (8.A) a Vojtěch Bušek (8.B) na 4.-6. místě ve své kategorii
   • Školní kolo dějepisné omlympiády

   • Ve školním kole se nejlépe umístili tito žáci:
    Hůrský Ondřej (7.C) na 1. místě
    Bušek Vojtěch (8.B) na 2. místě
    Čajková Irena (9.C) na 3. místě
   • prostorách O2 arény v Praze konala mezinárodní soutěž v programování robotických stavebnic VEX IQ Challenge 2023. Soutěže se účastnilo 22 týmů z České republiky a 6 týmů ze zahraničí. naši žáci se umístili na krásném 9. místě.
   • Dne 14. 6. 2023 se vybraní talentovaní žáci naší školy zúčastnili slavnostního ocenění úspěšných žáků budějovických škol na radnici. Předávání pamětních listů a poukázek se ujaly paní primátorka a také vedoucí odboru školství. Oceněny byly: Adriana Gelnarová, Anna Beerová, Tereza Tučková a Sára Vrzalová. Naše škole je na ně náležitě hrdá.
   • Náš tým se zapojil do celostátní soutěže "Přehraj desku". Úkolem 48 přihlášených týmů bylo sestrojit gramofon, který přehraje soutěžní desku. Přes velké úsilí se nám nakonec podařilo sestrojit dřevěný funkční gramofon. Gramofon byl oceněn i odbornou porotou, která jej vybrala jako jeden z nejlepších.
    Naše soutěžní video ze samotné výroby gramofonu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
   • Tým z 9. A (Anička Feslová, Lenička Nováková, Terka Zdeňková a Petr Votruba) se zapojili do projektu Post Bella Příběhy našich sousedů, jehož cílem je pracovat s pamětníkem a popsat jeho životní příběh. Osud pana PhDr. Jiřího Chvojky byl týmem zpracován jako rozhlasová nahrávka, životopis a formou prezentace. Pro děti to byl zajímavý zážitek jednak prací v rozhlase a především se něco dozvěděli o současných dějinách.
   • Dne 26. 1. 2023 si žáci 3. B a 5. B vyzkoušeli na vlastní kůži, jak strašidelná dokáže být škola v noci a jaké to je „nocovat“ ve škole. K tomu, aby přežili do rána, měli spoustu dobrot, plyšáků a také skvělou zábavu.
   • Dne 1. 2. 2023 se žáci 2. ročníků pod vedením paní uč. Terezy Zelendové zúčastnili Školní florbalové ligy, kterou pořádají FC Štíři. Naši „Vlčáci“ nezaváhali a v konkurenci 7 týmů obsadili 1. místo a získali zlaté medaile. Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme i v dalších turnajích hodně štěstí a sportovních zážitků.
 •  

 • Nadpis

  Novinky

   • Třídní schůzky

   • 13. 5. 2024
   • Vážení rodiče,

    rádi bychom Vás pozvali na třídní schůzky konané dne 27. 5. 2024 od 17:30.

    Třídní schůzky proběhnou prezenčně v jednotlivých třídách z důvodu konání voleb do školské rady. Prosíme o účast.

    V 17:00 se sejdou zástupci SRPDŠ jednotlivých tříd v budově Nerudova v učebně N-115 (přízemí).

   • Třídní schůzky: Číst více
   • Zahradní slavnost

   • 3. 5. 2024
   • Srdečně zveme všechny naše žáky i jejich rodiče na Zahradní slavnost. Během slavnosti budou pro děti připravené soutěže o drobné dárky. Rodiče i děti budou moci uhasit žízeň a hlad u stánku s občerstvením.

    Hlavně se všichni společně setkáme a pobavíme za doprovodu živé hudby.

    Termín konání: 29. 5. 2024 16:00-19:00

   • Zahradní slavnost: Číst více
   • Zápis do 1. tříd na rok 2024/2025

   • 26. 2. 2024
   • aktualizováno 26. 2. 2024

    Informace k zápisu do 1. tříd

    Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 4. 4. 2024 od 14.00 do 17.30 a 5. 4. 2024 od 14.00 do 17.00.

    Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání lze vyplnit od 4. 3. 2024 do 31. 3. 2024 - odkaz

    Při vyplňování žádosti využijte i možnosti rezervace konkrétního termínu zápisu. V případě zaplnění rezervačních termínů je samozřejmě možné dostavit se k zápisu i bez rezervace.

   • Zápis do 1. tříd na rok 2024/2025: Číst více
   • Druhý jazyk pro 7. ročníky ve školním roce 2024/2025

   • 2. 4. 2024
   • Vyplňování je možné do 19. 4. 2024

    Vážení rodiče žáků 6. ročníků. Od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

    Nabízíme Vám proto možnost, vybrat si preferovaný jazyk pro své dítě. Berte, prosím, v potaz, že se vždy snažíme o zařazení do preferované skupiny jazyka, ale z důvodu kapacity se to nemusí vždy podařit.

   • Druhý jazyk pro 7. ročníky ve školním roce 2024/2025: Číst více
   • Adaptační kurzy pro 6. ročníky 2024/25

   • 2. 4. 2024
   • Kurz slouží k vzájemnému poznání spolužáků mezi sebou a s jejich třídním učitelem/kou.

    Prostřednictvím týmových aktivit a her podpoří posílení třídního kolektivu, rozvoj vzájemné spolupráce mezi spolužáky, jednotlivcům usnadní jejich začlenění do kolektivu a ulehčí jejich vstup do nového třídního kolektivu.

   • Adaptační kurzy pro 6. ročníky 2024/25: Číst více
  • ,,Myslím, že to dokážu. Vím, že to dokážu."

  •  

  • Snažte se stát člověkem úspěšným, ale také člověkem, který za něco stojí.
  • Albert Einstein
  • Miluj všechny, důvěřuj málokomu, neubližuj nikomu.
  • William Shakespeare
  • Žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit.
  • Carl Rogers
 • Počet návštěv: 4565786