• Číslování učeben a kabinetů

  • Písmeno před číslem místnosti identifikuje budovu.

   • - budova Nerudova
   • Č - budova Čéčova

   V budově Čéčova po písmenu Č následuje číslo označující pavilon (např. Č1- značí pavilon 1).

   Za pomlčkou je číslo místnosti. První číslice označuje poschodí (např. N-115). Místnost je v 1. poschodí (přízemí).

   Určení místnosti

   Např. Č2- 203 (místnost se nachází v budově Čéčova, pavilon 2, ve 2 poschodí, místnost č. 3).

   Plánek školy s umístěním tříd a učitelů ke stažení: umístění tříd a kanceláří-2019-20.pdf