• Číslování učeben a kabinetů

  • Písmeno před číslem místnosti identifikuje budovu.

   • - budova Nerudova
   • Č - budova Čéčova

   V budově Čéčova po písmenu Č následuje číslo označující pavilon (např. Č1- značí pavilon 1).

   Za pomlčkou je číslo místnosti. První číslice označuje poschodí (např. N-115). Místnost je v 1. poschodí (přízemí).

    

   Určení místnosti

   Např. Č2- 203 (místnost se nachází v budově Čéčova, pavilon Č2, ve 2 poschodí, místnost č. 3).

   Plánek školy s umístěním tříd a učitelů ke stažení: odkaz

    

   Orientace po budovách

   Pro snazší orientaci jsou jednotlivé pavilony označené barvou. Nad každým pavilonem najdete informační ceduli s příslušnou barvou a označením.

    

   Pro orientaci na chodbách můžete využít podlahových šipek s patřičnou barvou pavilonu.