• aktualizováno: 13. 1. 2022

    Důležité informace jsme shrnuli v tomto dokumentu:

    2021_22_-_Informace_pro_prijimani_na_stredni_skoly_a_konzervatore.pdf

     

    Administrativní záležitosti pro přijetí na SŠ

    Přihlášky 

    Přihlášky generujeme z našeho školního systému a potvrzujeme razítkem školy.

    • Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami jsou vydané všem zájemcům.
    • Přihlášky na běžné SŠ a víceletá gymnázia si do poloviny ledna vyžádají žáci, rodiče u svého třídního učitele. Všechny přihlášky budeme tisknout na přelomu ledna/ února a předávat je patřičným žákům. Teprve poté do ní vyplňujte své nacionále a nechejte případně potvrdit lékařem. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději 1. 3. 2022 na vybranou SŠ.
    • Návod na vyplnění přihlášky naleznete zde- odkaz

     

    Zápisové listy 

    Zápisové listy vydáváme zákonným zástupcům, nebo pověřeným dospělým osobám na základě platné plné moci.

    Pro vyzvednutí zápisového listu budete potřebovat: platný doklad totožnosti (OP), nebo průkaz cizince, případně i plnou moc u pověřených osob.

    Vyzvednutí je možné v budově z ulice Nerudova a to ve vymezený čas či po předchozí domluvě s paní učitelkou Mgr. Markétou Šedivou. Nevstupujte prosím sami do budovy. Paní učitelka si Vás vyzvedne u vchodu.

    Časy a termíny pro vyzvedávání: 12:00 – 15:00

    • 10. 1. 2022 
    • 17. 1. 2022 
    • 24. 1. 2022 
    •   7. 2. 2022

     

    Lze se také domluvit na individuálním termínu vydání s paní učitelkou na telefonu 725 900 174. 

    Zápisové listy musí být vydány nejpozději do 15. 3. 2021.

     

    Kam dále na střední školu

    Ještě nemáte úplně jasno, kam zamíříte dále na školu? Máme zde pár užitečných webových stránek.

    • Salmondo- Zjistěte své osobnostní předpoklady a vyberte si vhodná povolání dle svého zájmu. www.salmondo.cz
     • Škola vytvořila přístupové účty žákům 8. a 9. ročníků. Přístupové údaje přijdou na žákovské školní emaily. Pokud účet nemáte, kontaktujte kariérovou poradkyni Mgr. Markétu Šedivou (marketa.sediva@zsnerudova.cz)