• aktualizováno: 28. 4. 2022

    Důležité informace jsme shrnuli v tomto dokumentu:

    2021_22_-_Informace_pro_prijimani_na_stredni_skoly_a_konzervatore.pdf

     

    Administrativní záležitosti pro přijetí na SŠ

    Přihlášky 

    Přihlášky generujeme z našeho školního systému a potvrzujeme razítkem školy.

    • Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami jsou vydané všem zájemcům.
    • Přihlášky na běžné SŠ a víceletá gymnázia si do poloviny ledna vyžádají žáci, rodiče u svého třídního učitele. Všechny přihlášky budeme tisknout na přelomu ledna/ února a předávat je patřičným žákům. Teprve poté do ní vyplňujte své nacionále a nechejte případně potvrdit lékařem. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději 1. 3. 2022 na vybranou SŠ.
    • Návod na vyplnění přihlášky a zápisového lístku naleznete zde- zkrácená verze- odkaz;  úplná verze- odkaz

     

    Zápisové listy 

    Zápisové listy vydáváme zákonným zástupcům, nebo pověřeným dospělým osobám na základě platné plné moci.

    Pro vyzvednutí zápisového listu budete potřebovat: platný doklad totožnosti (OP), nebo průkaz cizince, případně i plnou moc u pověřených osob.

    Vyzvednutí je možné v budově z ulice Nerudova a to ve vymezený čas či po předchozí domluvě s paní učitelkou Mgr. Markétou Šedivou. Nevstupujte prosím sami do budovy. Paní učitelka si Vás vyzvedne u vchodu.

    Časy a termíny pro vyzvedávání: 12:00 – 15:00

    • 10. 1. 2022 
    • 17. 1. 2022 
    • 24. 1. 2022 
    •   7. 2. 2022

     

    Lze se také domluvit na individuálním termínu vydání s paní učitelkou na telefonu 725 900 174. 

    Zápisové listy musí být vydány nejpozději do 15. 3. 2021.

     

    Kam dále na střední školu

    Ještě nemáte úplně jasno, kam zamíříte dále na školu? Máme zde pár užitečných webových stránek.

    • Salmondo- Zjistěte své osobnostní předpoklady a vyberte si vhodná povolání dle svého zájmu. www.salmondo.cz
     • Škola vytvořila přístupové účty žákům 8. a 9. ročníků. Přístupové údaje přijdou na žákovské školní emaily. Pokud účet nemáte, kontaktujte kariérovou poradkyni Mgr. Markétu Šedivou (marketa.sediva@zsnerudova.cz)
   • Co když to napoprvé nevyšlo, jdi do toho znovu!

   • Brzy budeš mít druhou šanci – druhé kolo přijímacích zkoušek nebo se můžeš proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

    Ráda ti s odvolacím dopisem pomohu a poskytnu vzor. Můžeš mě kontaktovat na marketa.sediva@zsnerudova.cz nebo na tel. 725 900 174

    V případě, že to nedopadlo, dostaneš rozhodnutí o nepřijetí písemně (pozor, přijatí uchazeči žádnou písemnou informaci nedostanou, seznam přijatých pod přiděleným kódem najdou jen na školním webu).

     

    Druhá šance

    Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení.

    Tuto informaci bezprostředně oznamují místně příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst do jednotlivých oborů. To je příležitost pro všechny nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu.

     

    Jak to zjistíš? 

    Přehledy o volných místech ve středních školách a nenaplněných oborech najdeš:

    1. na webových stránkách krajských úřadů = jediný zdroj se souhrnným přehledem škol a oborů s volnými místy v daném kraji, včetně nových termínů pro případnou zkoušku a informace, z čeho se bude skládat.

    2. na školních webových stránkách jednotlivých středních škol = volná místa v konkrétní škole.

    !!! Krajské úřady zveřejňují volná místa průběžně podle toho, jak jim je školy oznamují, proto jejich webové stránky sleduj neustále.

     

    Druhé kolo - nová přihláška

    1. Ve druhém kole, případně dalších, již není počet přihlášek omezen (můžeš si podat třeba tři).

    2. Změnou je, že se do přihlášky píše jen jedna škola a jeden obor.

    3. Ve druhém kole a dalších se do maturitních oborů povinné jednotné testy nekonají.

    4. I v dalších kolech musíš při přijetí potvrdit svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku.

     

    Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

    Proti rozhodnutí se můžeš do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

    Písemné odvolání s podrobným zdůvodněním nesouhlasu podáš u ředitele školy. Ten tvé odvolání, stanovisko školy a dokumenty týkající se tvého přijímacího řízení předá odvolacímu orgánu, který ve věci rozhodne. Musí tak učinit nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

    V případě, že nechceš čekat na rozhodnutí o odvolání a raději zápisový lístek odevzdáš v druhé škole, můžeš kladné rozhodnutí k tvému odvolání předložit ve škole, ve které ses již zapsal a zápisový lístek ti bude vrácen. Není přitom rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

     

    Jak odvolání podat

    Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat).

    vzor_odvolavaciho_dopisu.docx