• aktualizováno: 3. 5. 2023

    Důležité informace jsme shrnuli v tomto dokumentu:

    2022_23_Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře.pdf

     

    Administrativní záležitosti pro přijetí na SŠ

    Co dělat, když znám výsledky přijímacího řízení

    Informace pro žáky po přijímacích zkouškách.pdf

     

    Přihlášky 

    Přihlášky generujeme z našeho školního systému a potvrzujeme razítkem školy.

    • Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami vydáváme do 30. 11. 2022 všem zájemcům. Přihlášky si mohou vyžádat žáci, rodiče u svého třídního učitele. Teprve poté do ní vyplňujte své nacionále a nechejte případně potvrdit lékařem. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději 30. 11. 2022 na vybranou SŠ
    • Přihlášky na běžné SŠ a víceletá gymnázia si do poloviny ledna vyžádají žáci, rodiče u svého třídního učitele. Všechny přihlášky budeme tisknout po zápisu známek na vysvědčení za 1. pololetí a předávat je patřičným žákům. Teprve poté do ní vyplňujte své nacionále a nechejte případně potvrdit lékařem. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději 1. 3. 2023 na vybranou SŠ.
    • Návod na vyplnění přihlášky a zápisového lístku naleznete zde- zkrácená verze- odkaz;  úplná verze- odkaz

     

    Zápisové listy 

    Zápisové listy vydáváme zákonným zástupcům, nebo pověřeným dospělým osobám na základě platné plné moci.

    Pro vyzvednutí zápisového listu budete potřebovat: platný doklad totožnosti (OP), nebo průkaz cizince, případně i plnou moc u pověřených osob.

    Vyzvednutí je možné v budově z ulice Nerudova a to ve vymezený čas či po předchozí domluvě s paní učitelkou Mgr. Markétou Šedivou. 

    Časy a termíny pro vyzvedávání:

    • Žáci, kteří podali přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, možnost vyzvednutí do konce listopadu 2022.
    • Žáci, kteří podali přihlášku na SŠ bez talentové zkoušky. - 2. 2. - 2. 3. 2023 v čase konzultací, tj. úterý 9:00-9:40 a čtvrtek 9:00 – 9:40 v kabinetu N-118

    Lze se také domluvit na individuálním termínu vydání s paní učitelkou na telefonu 725 900 174. 

    Zápisové listy musí být vydány nejpozději do 15. 3. 2023.

     

    Kam dále na střední školu

    Ještě nemáte úplně jasno, kam zamíříte dále na školu? Máme zde pár užitečných webových stránek.

    • Salmondo- Zjistěte své osobnostní předpoklady a vyberte si vhodná povolání dle svého zájmu. www.salmondo.cz
     • Škola vytvořila přístupové účty žákům 8. a 9. ročníků. Přístupové údaje přijdou na žákovské školní emaily. Pokud účet nemáte, kontaktujte kariérovou poradkyni Mgr. Markétu Šedivou (marketa.sediva@zsnerudova.cz)

     

    Kdo pomůže

    Pokud potřebujete další informace o středních školách, nebo pomoci se rozhodnout mezi vybranými školami, můžete oslovit naší kariérovou poradkyni. Velmi ráda také zodpoví dotazy ohledně vyplňování přihlášek a dalších náležitostí přijímacího řízení.

    Mgr. Markéta Šedivá

    telefon: 725 900 174

    e-mail: marketa.sediva@zsnerudova.cz

    najdete mě v budově Nerudova- N-118

    Konzultace 2022/23

    úterý 9.00 - 9:40 h

    čtvrtek 9.00 - 9.40 h

    Konzultaci v jiných hodinách lze domluvit telefonicky nebo e-mailem.