• Upozornění na změny v průběhu přijímacího řízení 

   • aktualizováno: 10. 5. 2021

    Náhradní termíny přijímacích zkoušek

    Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu (mimo zdravotního) nedostavil k jedné přijímací zkoušce v prvním kole přijímacího řízení, může do 17. 5. 2021 požádat ředitele střední školy, aby tuto zkoušku mohl vykonat v náhradním termínu.

    Ten, kdo se rozhodne po náhradním termínu, že chce studovat na jiné škole, než na kterou již odevzdal zápisový lístek, může tento lístek přenést na nově zvolenou střední školu.

    Kompletní informace naleznete v tomto dokumentu: Prijimaci_zkousky_dodatek.pdf

     

    Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání 

    Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
    - negativní test (ne starší 7 dní) a
    - žádné příznaky onemocnění COVID-19.

    Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

    Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
    a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
    izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC
    antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90
    dní,
    b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
    RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny
    poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
    c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od
    aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
    přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
    jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
     

    Testování účastníků zkoušek ve škole.

    Termíny pro testování žáků v naší škole budou určeny podle zjištěného zájmu. Termíny předají žákům třídní učitelé nejpozději v pondělí 26. 4. 2021.

    Testování žáků 5. ročníků (zájemců o víceletá gymnázia) proběhne v pondělí 3. 5. 2021 v rámci prezenční výuky těchto žáků.

    Zájemce o testování v naší škole (7.a 9. ročníky) prosíme o přihlášení do 23. 4. 2021 do 13 hodin - odkaz

     

     

    • MŠMT 16. 3. 2021 upravilo termíny pro administrativní záležitosti letošních přijímacích zkoušek.

    • MŠMT upravilo termíny pro jednotné přijímací zkoušky: odkaz
     • čtyřleté obory 3. a 4. 5. 2021
     • víceletá gymnázia 5. a 6. 5. 2021
    • MŠMT prodloužilo čas pro vypracování testů- odkaz
     • Čj o 10 min
     • M o 15 min
    • Doplňující informace z MŠMT zveřejněné 5. 1. 2021: odkaz
     • Shrnutí nejpodstatnějších novinek: odkaz
    • Informace z MŠMT zveřejněné 30. 11. 2020: odkaz

    Potřebujete poradit nebo pomoci se svojí volbou povolání? Kdykoliv se můžete obrátit na našeho poradce pro volbu povolání pana Mgr. Milana Perného. Kontakty a jeho konzultační hodiny naleznete na tomto odkazu.- odkaz

     

    Administrativní záležitosti pro přijetí na SŠ

    Přihlášky 

    Přihlášky generujeme z našeho školního systému a potvrzujeme razítkem školy.

    • Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami jsou vydané všem zájemcům.
    • Přihlášky na běžné SŠ a víceletá gymnázia si do poloviny ledna vyžádají žáci, rodiče u svého třídního učitele. Všechny přihlášky budeme tisknout na přelomu ledna/ února a předávat je patřičným žákům. Teprve poté do ní vyplňujte své nacionále a nechejte případně potvrdit lékařem. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději 1. 3. 2021 na vybranou SŠ.
    • Návod na vyplnění přihlášky naleznete zde- odkaz

     

    Zápisové listy 

    Zápisové listy vydáváme zákonným zástupcům, nebo pověřeným dospělým osobám na základě platné plné moci.

    Pro vyzvednutí zápisového listu budete potřebovat: platný doklad totožnosti (OP), nebo průkaz cizince, případně i plnou moc u pověřených osob.

    Vyzvednutí je možné v budově z ulice Nerudova a to ve vymezený čas či po předchozí domluvě s panem učitelem Perným. Nevstupujte prosím sami do budovy. Pan Perný si Vás vyzvedne u vchodu.

    Časy pro vyzvedávání: 7:00 - 7:30 a dále 8:00 - 9:30

    Pro plynulé vydávání zápisových listů bez velkých front u vchodu jsme vyhradili tyto termíny:

    • 18. 12. 2020- pro rodiče žáků, kteří budou konat talentovou zkoušku
    • 8. 1. 2021 - pro třídu 9.A
    • 15. 1. 2021 - pro třídu 9.B
    • 22. 1. 2021 - pro třídu 9.C
    • 5. 2. 2021 - pro třídu 9.D
    • 12. 2. 2021 - pro žáky 5. ročníků a vycházející žáky 7. a 8. ročníků
    • 26. 2. 2021 - pro žáky 5. ročníků a vycházející žáky 7. a 8. ročníků

     

    Lze se také domluvit na individuálním termínu vydání s panem učitelem Perným na telefonu 725 900 174. 

    Zápisové listy musí být vydány nejpozději do 15. 3. 2021.