• Kroužky 2021/22

  • Seznam všech zájmových kroužků a nepovinných předmětů pro letošní školní rok naleznete v tomto dokumentu: odkaz

  • Kroužky zajišťované externími partnery 2021/22

  • Partneři naší školy zajišťují další kroužky. Kroužky vyučují naši učitelé či externí lektoři.

   • Cambridge English

   • I tento rok budou na naší škole probíhat kroužky Cambridge English, které zprostředkovává Evropské centrum jazykových zkoušek. 

    Přes systém Edupage budeme zákonným zástupcům posílat formulář pro získání předběžného zájmu. Pokud bude zájem pro otevření dané skupiny dostatečný, žáci ve škole obdrží závaznou přihlášku. 

   • FBC Štíři - florbal

   • Kroužek florbalu nám zajišťují lektoři jednoho z nejúspěšnějších florbalových klubů v Jihočeském kraji.

    Více informací o klubu: odkaz

    Jednotlivé termíny naleznete v přehledu kroužků výše.