• Provoz školní jídelny

   • Informace o výdeji obědů a provozní době ŠJ ke konci školního roku

    Odhlašování obědů v měsíci červnu bude ukončeno z provozních důvodů v pondělí 27.6.2022 ve 13,00hodin.

    Výdej obědů od 24.6.-29.6.2022:     11,30-13,30hodin

    V případě onemocnění lze oběd vyzvednout v časech  11,30-11,40 a 13,15-13,30         

    Výdej obědů 30.6.2022:  9,20 - 11,30hodin

    V případě onemocnění lze oběd vyzvednout v čase 11,15-11,30

     

    Oznámení o změně cen stravného od 1. 9. 2022

    Cena stravného děti : 

             7-10 let :  32,- Kč

             11-14 let :  34,- Kč

             15 a více let :  36,- Kč

    Prosíme strávníky platící inkasem o kontrolu, zda mají dostatečný limit na stravné. Případně si limit navyšte (max. 1 000,-Kč na osobu).

    Děkujeme

     

    Provozní doba ŠJ ke konci srpna 2022

    pátek     26. 8. 2022      7,30 - 11,30

    pondělí 29. 8. 2022      7,30 - 12,30

    úterý     30. 8. 2022      7,30 - 12,30

    středa   31. 8. 2022      7,30 - 12,00 a 13,00 - 15,00

    čtvrtek 1. 9. 2022         7,30 - 12,30

     

     

     

     

    Úřední hodiny od 2. 9. 2021

    7:00 - 8:00 h

    11:30 - 14:00 h

    tel:  725 964 370

    e- mail: jidelna@zsnerudova.cz

     

    jídelní lístek:

    JIDELNI_LISTEK_OD_16.5._DO_20.5.2022.PDF

    JIDELNI_LISTEK_OD_23.5._DO_27.5.2022.PDF

    JIDELNI_LISTEK_OD_30.5._DO_31.5.2022.PDF

    JIDELNI_LISTEK_OD_30.5._DO_3.6.2022.PDF

    JIDELNI_LISTEK_OD_6.6._DO_10.6.2022.PDF

    JIDELNI_LISTEK_OD_13.6._DO_17.6.2022.PDF

    JIDELNI_LISTEK_OD_20.6._DO_24.6.2022.PDF

    JIDELNI_LISTEK_OD_27.6._DO_30.6.2022.PDF

     

    Obědy do jídlonosičů

    Jsou vydávané v časech 11:30 - 11:40 a 13:50 - 14:00
     

    Vnitřní řád školní jídelny: Vnitrni_rad_SJ_od_2019.pdf

 • Výdej obědů

  Školní jídelna je otevřena v čase 11:00 - 14:15 h.

   

   

  Přihlašování a odhlašování obědů

  Přihlašování, odhlašování obědů provádějte minimálně 1 pracovní den do 13:00 h a to telefonicky nebo osobně. Změny je možné provádět i elektronicky v terminálech u dveří ŠJ nebo aplikaci strava.cz  a to minimálně 3 dny předem viz. níže.

  Při ukončení školní docházky (netýká se žáků devátých tříd) je nutné, aby zákonní zástupci odhlásili žáka
  také ze stravování.
  Odhláška ze stravování: odhlaseni_stravnika.docx

   

   

  Nepřítomnost žáka a odhlášení oběda

  Na základě platné legislativy (vyhláška č. 107 / 2005 Sb.) o školním stravování je přípustné odebrat oběd pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud nepřítomnost trvá déle, nemá žák nárok na dotovaný oběd a strava se musí odhlásit, nelze ji dále vyzvedávat.

  Zaměstnanci školy jsou povinni stravu odhlásit již první den nepřítomnosti a to vždy do 7,00 hodin. V opačném případě uhradí plnou hodnotu stravy, včetně mzdové a věcné režie.

   
  Způsoby úhrady stravného

  Úhrada obědů bude probíhat formou inkasa (záloh) na následující měsíc z účtu strávníků (rodičů) sporožirových nebo běžných účtů. Jiný způsob platby lze domluvit s vedoucí ŠJ. Žák platící inkasem je přijat ke stravování automaticky, platba jiným způsobem pouze po předložení dokladu o zaplacení.

  Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem. Strávníci používají čip, který je možno zakoupit v kanceláři ŠJ. Výše poplatku za čip odpovídá aktuální pořizovací ceně

  Tento čip slouží strávníkovi po celou školní docházku a lze ho vrátit funkční a nepoškozený do 3 měsíců po ukončení školní docházky. Čipem se žák každý den prokáže u okénka při výdeji obědů. V případě zapomenutí čipu si žák vyzvedne náhradní stravenku u terminálu nebo vedoucí ŠJ.

   

  Výběry obědů

  Strávníci mohou vybírat ze dvou obědů. Pro žáky 1. - 5. tříd je přednastaven oběd č. 1, pro žáky 6. - 9. tříd a dospělé oběd č. 2. Změny se provádí na terminálech umístěných před dveřmi jídelny nebo elektronicky v aplikaci strava.cz a to 3 dny dopředu.

   • Elektronické provádění změn v aplikaci strava.cz

    1. Žák nebo rodič si osobně v kanceláři ŠJ vyzvedne uživatelské jméno a heslo.
    2. Na internetových stránkách www.strava.cz zadejte do pole "Výběr jídelny" číslo 0918 a poté vyplňte Vaše uživatelské jméno a heslo.
    3. Po přihlášení zvolte menu "Objednávky".
    4. Nyní vidíte zaškrtnuté objednané obědy.
    5. Pokud chcete oběd změnit, zaškrtněte políčko u druhého chodu.
    6. Pokud chcete oběd ohlásit, zrušte označení políčka.
    7. Pro zapsání změn musíte zvolit tlačítko "Odeslat".

     

    Změny můžete provádět i v mobilní aplikaci, kterou stáhnete
    zde: www.strava.cz

 • Jídlo vydané do jídlonosičů

  Oběd vydaný do jídlonosiče je podle platné legislativy určen k přímé spotřebě! V případě jeho uskladnění nenese školní jídelna zodpovědnost za jeho kvalitu.

  • Kontakty

   • Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice
   • zdenek.srom@zsnerudova.cz
   • kancelář školy 387 422 506; 601 588 051
   • Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 370 04 České Budějovice Czech Republic
   • IČ: 62537784 DIČ: 077-62537784 Nejsme plátci DPH
   • ID datové schránky: m7amfqd
   • jakub.zelenka@zsnerudova.cz
   • Jana Janečková info@advisoryservice.eu 724 652 100
   • Kontakty na další pracovníky školy naleznete v záložce O ŠKOLE
   • jakub.zelenka@zsnerudova.cz
  • Přihlášení