• Provoz školní jídelny

   • V úterý 21. 5. 2024 bude kancelář ŠJ z provozních důvodů uzavřena.

     

    Výdej do jídlonosičů je možný v časech: 

    11:30 - 11:40

    13:50 - 14:00 

     

    Cena stravného žáci: 

    7-10 let: 32,- Kč

    11-14 let: 34,- Kč

    15 a více let: 36,- Kč

    Prosíme strávníky platící inkasem o kontrolu, zda mají dostatečný limit na stravné. Případně si limit navyšte (max. 1 000,-Kč na osobu).

    Strávník může odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují i školní výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu odebrat pouze oběd v první den nemoci, pak již ne. Pokud nebude mít žák oběd odhlášený, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti doúčtována za plnou cenu tj. včetně provozních nákladů.

     

    Úřední hodiny od 6. 9. 2023

    7:00 - 8:00 h

    11:30 - 14:00 h

    tel:  725 964 370, 722 980 323

    e- mail: jidelna@zsnerudova.cz

     

    Vnitřní řád školní jídelny: Vnitřní řád ŠJ od 1. 9. 2023.pdf

 • Výdej obědů

  Školní jídelna je otevřena v čase 11:00 - 14:15 h.

  Do jídlonosičů v časech 11:30 - 11:40 a 13:50 - 14:00

    

  Přihlašování a odhlašování obědů

  Přihlašování, odhlašování obědů provádějte minimálně 1 pracovní den do 13:00 h a to telefonicky nebo osobně. Změny je možné provádět i elektronicky v terminálech u dveří ŠJ nebo aplikaci strava.cz  a to minimálně 3 dny předem viz. níže.

  Při ukončení školní docházky (netýká se žáků devátých tříd) je nutné, aby zákonní zástupci odhlásili žáka
  také ze stravování.
  Odhláška ze stravování: odhlaseni_stravnika.docx

    

  Nepřítomnost žáka a odhlášení oběda

  Na základě platné legislativy (vyhláška č. 107 / 2005 Sb.) o školním stravování je přípustné odebrat oběd pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud nepřítomnost trvá déle, nemá žák nárok na dotovaný oběd a strava se musí odhlásit, nelze ji dále vyzvedávat.

  Zaměstnanci školy jsou povinni stravu odhlásit již první den nepřítomnosti a to vždy do 7,00 hodin. V opačném případě uhradí plnou hodnotu stravy, včetně mzdové a věcné režie.

   
  Způsoby úhrady stravného

  Úhrada obědů bude probíhat formou inkasa (záloh) na následující měsíc z účtu strávníků (rodičů) sporožirových nebo běžných účtů. Jiný způsob platby lze domluvit s vedoucí ŠJ. Žák platící inkasem je přijat ke stravování automaticky, platba jiným způsobem pouze po předložení dokladu o zaplacení.

  Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem. Strávníci používají čip, který je možno zakoupit v kanceláři ŠJ. Výše poplatku za čip odpovídá aktuální pořizovací ceně

  Tento čip slouží strávníkovi po celou školní docházku a lze ho vrátit funkční a nepoškozený do 3 měsíců po ukončení školní docházky. Čipem se žák každý den prokáže u okénka při výdeji obědů. V případě zapomenutí čipu si žák vyzvedne náhradní stravenku u terminálu nebo vedoucí ŠJ.

   

  Výběry obědů

  Strávníci mohou vybírat ze dvou obědů. Pro žáky 1. - 5. tříd je přednastaven oběd č. 1, pro žáky 6. - 9. tříd a dospělé oběd č. 2. Změny se provádí na terminálech umístěných před dveřmi jídelny nebo elektronicky v aplikaci strava.cz a to 3 dny dopředu.

   • Elektronické provádění změn v aplikaci strava.cz

    1. Žák nebo rodič si osobně v kanceláři ŠJ vyzvedne uživatelské jméno a heslo.
    2. Na internetových stránkách www.strava.cz zadejte do pole "Výběr jídelny" číslo 0918 a poté vyplňte Vaše uživatelské jméno a heslo.
    3. Po přihlášení zvolte menu "Objednávky".
    4. Nyní vidíte zaškrtnuté objednané obědy.
    5. Pokud chcete oběd změnit, zaškrtněte políčko u druhého chodu.
    6. Pokud chcete oběd ohlásit, zrušte označení políčka.
    7. Pro zapsání změn musíte zvolit tlačítko "Odeslat".

     

    Změny můžete provádět i v mobilní aplikaci, kterou stáhnete
    zde: www.strava.cz

 • Jídlo vydané do jídlonosičů

  Oběd vydaný do jídlonosiče je podle platné legislativy určen k přímé spotřebě! V případě jeho uskladnění nenese školní jídelna zodpovědnost za jeho kvalitu.