• Mgr. Brigita Kubešová

     • výchovné poradenství pro 1. stupeň

      telefon: 387 022 301; 775 156 300

      e-mail: brigita.kubesova@zsnerudova.cz

      najdete mě v budově Čéčova pavilon Č2 kabinet Č2-321

      Konzultace 2021/22

      pondělí 8:00 - 8:45 h

      pátek 11:00- 11:40 h

      Konzultaci v jiných hodinách lze domluvit telefonicky nebo e-mailem.

       

      V čem Vám mohu pomoci:

      • Pomáhám při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák)

      • Informuji rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb

      • Organizuji individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

      • Projednávám s rodiči a učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol.

      • Podávám návrhy a s rodiči projednávám souhlas s vyšetřením v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru.

      • Soustřeďuji odborné zprávy o žácích v poradenské péči.

      • Ve spolupráci s PPP zajišťuji rozhodnutí o integraci žáka.

      • Spolu s vedením školy zajišťuji spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centrem

     • Mgr. Markéta Šedivá

     • výchovné a kariérové poradenství pro 2. stupeň

      telefon: 387 422 506; 725 900 174

      e-mail: marketa.sediva@zsnerudova.cz

      najdete mě v budově Nerudova kabinet N-118

      Konzultace 2021/22

      středa 8.00 - 8:45 h

      pátek 10.00 - 10.45 h

      Konzultaci v jiných hodinách lze domluvit telefonicky nebo e-mailem.

       

      V čem Vám mohu pomoci:

      • Poskytuji poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání a dalšího vzdělávání. 

      • Zodpovídám za správné vyplnění a včasné vydání přihlášek a výstupního hodnocení žáků k dalšímu studiu.

      • Pomáhám při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák)

      • Poskytuji rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.

      • Informuji rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb

      • Organizuji individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

      • Projednávám s rodiči a učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol.

      • Podávám návrhy a s rodiči projednávám souhlas s vyšetřením v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru.

      • Soustřeďuji odborné zprávy o žácích v poradenské péči.

      • Ve spolupráci s PPP zajišťuji rozhodnutí o integraci žáka.

      • Spolu s vedením školy zajišťuji spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centrem

     • Mgr. Vladimíra Beranová

     • Speciální pedagožka

      telefon: 387 022 302

      e-mail: vladimira.beranova@zsnerudova.cz

      najdete mě v budově Čéčova pavilon Č3 kabinet Č3-207

      Konzultace 2019/2020

      Vždy po předchozí domluvě.

       

      V čem Vám mohu pomoci:

      • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb včetně shromažďování údajů o dítěti, osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. Vytyčení hlavních problémů dítěte.

      • Provádění, eventuálně zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem nebo skupinou dětí (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).

      • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci dítěte, s dítětem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).

      • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.

      • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou dítěte (se zákonným zástupcem).

       

     • Mgr. Alena Paroubková, DiS.

     • Sociální pedagožka

      telefon: 604 930 117

      e-mail: alena.paroubkova@zsnerudova.cz

      najdete mě v budově Čéčova pavilon Č1 kabinet Č1-321

      Konzultace 2021/ 2022

      úterý, čtvrtek a pátek v 7:30 - 14:00 h

      Vždy po předchozí domluvě času.

       

      V čem Vám mohu pomoci:

      • Pomáhám žákům se začlenením do třídních kolektivů.

      • Úzce spolupracuji především s rodiči a pedagogy, tedy s lidmi klíčovými pro vzdělávání a celkový rozvoj žáka.

      • Konzultuji s pedagogy, jak se nejlépe vypořádat s negativními dopady sociální zanedbanosti, a radím rodičům, jak reagovat na tíživou sociální situaci, aby nebránila nejen intelektuálnímu rozvoji žáka.

      • Oslovuji jménem školy různé organizace, možné sponzory a úřady s prosbami o pomoc s řešením konkrétních případů sociální tíže.

      • Úzce spolupracuji s kurátory a různými dobrovolníky ve snaze usnadnit rodině fungování nejen v oblasti vzdělávání, ale také v jiných společenských oblastech.

      • Pomáhám v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí.

      • Podílím se na tvorbě a realizaci preventivních a rozvojových programů ve třídách.

      • Mapuji vztahy v třídních kolektivech pomocí sociometrie.

     • Mgr. Lenka Pfefferová

     • Školní metodička prevence

      telefon: 387 422 506

      e-mail: lenka.pfefferova@zsnerudova.cz

      najdete mě v budově Nerudova  kabinet N-116

      Konzultace 2021/22

      pondělí 7:15 - 7:45 h

      čtvrtek 13:00 - 13:30 h

       

      Po domluvě (e-mail, tel.) jsou možné konzultace i mimo uvedené termíny.

       

      Žáci mohou ke sdělení svých problémů využít i schránek důvěry v přízemí budovy Nerudova a ve spojovací chodbě šaten s jídelnou u budovy Čéčova.

       

      Kdo je školní metodik prevence?

      • napomáhá předcházení a včasnému zachycení rizikového chování žáků

      • je schopen pomoci při řešení rizikového chování žáků

      Školní metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a speciálním pedagogem. Nabízí individuální konzultace určené žákům i jejich rodičům.

       

      V čem Vám mohu pomoci:

      • nezdravé vztahy ve třídě a mezi žáky školy

      • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole i na internetu

      • ničení osobních věcí žáků, krádeže, vandalismus•experimenty žáků s návykovými látkami

      • poruchy příjmu potravy domácí násilí a sexuální zneužívání

      • další rizikové chování

       

      Zajímavé odkazy:

      www.minimalizacesikany.cz

      www.kurakova-plice.cz

      www.anabell.cz

      www.domacinasili.cz

      www.linkabezpeci.cz

      www.e-bezpeci.cz

      www.alkoholik.cz

      www.rodicovskalinka.cz

      www.drogovaporadna.cz

   • Dokumenty školního metodika prevence

  • Kontakty

   • Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice
   • zdenek.srom@zsnerudova.cz
   • kancelář školy 387 422 506; 601 588 051
   • Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 370 04 České Budějovice Czech Republic
   • IČ: 62537784 DIČ: 077-62537784 Nejsme plátci DPH
   • ID datové schránky: m7amfqd
   • jakub.zelenka@zsnerudova.cz
   • Jana Janečková info@advisoryservice.eu 724 652 100
   • Kontakty na další pracovníky školy naleznete v záložce O ŠKOLE
   • jakub.zelenka@zsnerudova.cz
  • Přihlášení