• Edupage- informační systém

     • Edupage je komplexní informační systém o vzdělávacím procesu žáka, který velmi usnadní komunikaci mezi učiteli a rodiči.

      Naše škola na tento systém nyní přechází a postupně bude zpřístupňovat jeho moduly rodičům a žákům.

      Níže najdete návody na používání systému. Pokud budete mít problémy se svými účty, kontaktujte nás na e-mailu: jakub.zelenka@zsnerudova.cz

   • Aktuálně zpřístupníme tyto moduly EduPage:

    •  Internetová / elektronická žákovská knížka (Je využívána od 4. ročníku a bude vás informovat o celkovém dění ve škole.)
     • Učitelé Vás budou informovat o absenci žáka pomocí elektronické třídní knihy v Edupage.
     • Prosíme o omlouvání žáka nejlépe pomocí systému Edupage viz. níže.
    • Elektronická třídní kniha (ETK)- Slouží k omlouvání absence žáků
     • Ze zákona je účast na výuce včetně té distanční povinná. Neúčast na prezenčních nebo online synchronním vyučování (online konference, společné práce s učitelem) se považuje za absenci, kterou je nutné omlouvat.
     • V případě, že se žák nemůže účastnit prezenční, nebo online synchronní výuky (nefunguje internet, výuka druhého sourozence atd.), je nutná omluva.
     • Prosíme o omlouvání žáka pomocí systému Edupage viz. návod, a to do 3 dnů od počátku absence.
     • V případě, že nemáte k dispozici potřebné elektronické prostředky, třídní učitel Vám vytiskne souhrn absence žáka a předá ho domluveným způsobem.
      • Omluva je možná také jiným domluveným způsobem, např. telefonicky.
     • Neomluvená absence se započítává jako neomluvená hodina.

    Návody

    Přihlášení, změna a resetování hesla

    Kompletní návod na první přihlášení a změnu hesla naleznete zde ke stažení - Edupage-_prihlaseni_a_zmena_hesla.pdf

    Verze návodu s ukrajinským řekladem- Edupage-_prihlaseni_a_zmena_hesla-_ukrajinsky_preklad.pdf

    U mobilních zařízení Huawei, Honor Vám nemusí chodit upozornění na změny známek. Může být zapotřebí kontrola nastavení oznámení dle návodu: odkaz

     

    Přepínání mezi účty více sourozenců

    Pokud máte více sourozenců, kteří používají systém EduPage, ať už u nás na škole, nebo i na jiných školách, můžete mezi nimi přepínat. Systém umožňuje kompletní zobrazení vždy jednoho žáka.

    Návod na přepínání mezi účty je v tomto dokumentu - Edupage-_Prepinani_mezi_ucty_vice_sourozencu.pdf

     

    Elektronická žákovská knížka (EŽK)

    Tento modul slouží k informování rodičů a žáků o prospěchu a aktivitě žáka. Učitelé budou zapisovat získané známky, pochvaly, upozornění a výchovná opatření.

    U EŽK prosíme o podepisování známek a oznámení každý týden, stejně tak jako to děláte u papírové žákovské knížky.

    Zobrazené vypočítané průměry nejsou výslednou známkou. Slouží pouze k orientaci, kde se žák nyní pohybuje. Do výsledné známky se ještě započítávají další aspekty jako např. vztah k práci, aktivita, kvalita výsledků činností atd.

    Návod na ovládání žákovské knížky naleznete v tomto dokumentu - Edupage-_Elektronicka_zakovska_knizka_(EZK).pdf

     

    Platby

    Modul slouží k rozesílání podkladů k platbám a následnému přiřazování plateb k žákům. Rodič i žák vidí, co vše je potřeba uhradit a zda to již mají uhrazené. 

    Návod na ovládání modulu platby naleznete v tomto dokumentu: Edupage-Platby.pdf

     

    Elektronická třídní kniha (ETK)

    Tento modul slouží k informování rodičů o absenci žáka. 

     Možnosti omlouvání žáka v EduPage najdete v těchto videonávodech níže. 

    • Omlouvání absence přes počítač

    •  

    • Omlouvání absence přes mobilní telefon

    •