Novinky

     • Učivo pro případ distanční výuky 2020/21

     • KHS může nařídit uvalení karantény na celou třídu, případně na některé žáky ze třídy. 

      Pokud je v karanténě celá třída nebo je ve třídě absence více než poloviny žáků z důvodu Covid-19, přechází třída (část třídy) na distanční formu výuky. 

      V případě změny formy výuky v některé třídě budeme informovat patřičné zákonné zástupce. 

      Materiály pro případnou distanční výuku naleznete zde. 

      Distanční výuka pro 1. - 5. ročníky

      Výukové materiály budou ze strany učitelů nahrávané na cloudové uložiště OneDrive. 

      Zákonní zástupci si mohou tyto materiály zobrazit či stáhnout, vytisknout. Vypracované úkoly a případné dotazy můžete směřovat na e-maily učitelů. Kontakty naleznete zde: www.zsnerudova.cz/teachers

      Cloudové uložiště s materiály naleznete na tomto odkazu: odkaz

       

      Distanční výuka pro 6. - 9. ročníky

      Výukové materiály budou ze strany učitelů nahrávané do aplikace Microsoft Teams.

      Do této aplikace se dostanou žáci ze svých školních účtů Microsoft Office 365. Podrobné návody na přihlášení do svého účtu a jak pracovat s Microsoft Teams pro vás nahráváme v záložce ŽÁCI A RODIČE -> Office 365 pro žáky. Případně můžete použít tento odkaz: odkaz

      Pro lepší chod programu, doporučujeme nainstalovat aplikaci Teams do počítače. odkaz na stahování

      Žáci si vyzkouší přihlášení do aplikace Microsoft Teams a práci v ní během hodin IKT a ČSP ve škole.

      Třída v případě distanční výuky bude mít vytvořené týmy na každý vyučovaný předmět. Žáci budou mít v týmu každého předmětu zadané materiály pro distanční výuku. Vypracované materiály žáci odevzdávají opětovně v patřičném týmu.

      Komunikace s učitelem může probíhat pomocí chatu v týmu, e-mailu nebo videokonference.

      E-mailové kontakty na učitele naleznete zde: www.zsnerudova.cz/teachers

       

       

       

     • Adaptační kurzy pro 6. ročníky

     • termíny konání:

      • 6.A (matematická třída)- 2.- 4. 9. 2020
      • 6.B- 7.- 9. 9. 2020
      • 6.D- 9. - 11. 9. 2020
      • 6.E- 14. - 16. 9. 2020
      • 6.C + 6.F- 16. - 18. 9. 2020

       

      Veškeré informace naleznete zde: odkaz

       

      Kurz slouží k vzájemnému poznání spolužáků mezi sebou a s jejich třídním učitelem / kou.

      Prostřednictvím týmových aktivit a her podpoří posílení třídního kolektivu, rozvoj vzájemné spolupráce mezi spolužáky, jednotlivcům usnadní jejich začlenění do kolektivu a ulehčí jejich vstup do nového třídního kolektivu.

      Organizátor: Mgr. Lenka Pfefferová (lenka.pfefferova@zsnerudova.cz)

      Fotogalerie z loňského roku:

     • Materiály ze školního roku 2019/2020

     • Materiály pro domácí přípravu žáků naleznete na tomto odkazu: odkaz

      Materiály jsou rozděleny do bloků po jednotlivých týdnech. Na každý týden jsou materiály zadávané nejpozději v pondělí do 8 hodin.

      Průběžně budeme doplňovat další materiály s ohledem na prodlužování mimořádných opatření.

      Žáci mohou své znalosti cvičit v on-line aplikacích. Stačí si vybrat ročník a předmět na  

      https://www.skolasnadhledem.cz/

      https://www.matika.in/cs/

      https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

      https://skolakov.eu/

      https://www.umimecesky.cz

      https://vpohode.cz/cs/ (interaktivní učebnice od Taktiku)

      Nová škola uvolnila elektronické učebnice zdarma. Každý den bude provozovat výuku pro 1. ročníky od 9 hodin za pomoci videa : odkaz

       

      Trénovat na přijímací zkoušky je možné zdarma přímo u společnosti SCIO na tomto odkazu: odkaz

      Vyberte si jakékoliv procvičování a přidejte ho do košíku. Dále provedete objednávku. V průběhu objednávání vyberte kterýkoliv způsob platby, po dokončení bude objednávka automaticky zaplacena (nebude třeba nic platit).

       

       

       

     • Skupiny druhých jazyků pro 7. ročníky ve školním roce 2020/21

     • Vážení rodiče 6. ročníků, od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Dávali jsme Vám možnost výběru preferovaného jazyka do 29. 2. 2020. Po tomto datu se nám ještě ozvalo několik z Vás, co nehlasovali a svoji volbu doplnili.

      Pro školní rok 2020/ 2021 můžeme s radostí říci, že všem požadavkům budeme moci vyhovět.

      V některých třídách nebylo možné otevřít všechny skupiny jazyků.

      Pokud se skupina jazyka s Vaší 1. volbou neotevírá, jste zařazeni do skupiny jazyka z Vaší 2. volby.

       

      Otevíráme tyto skupiny jazyků:

      • 7.A- Nj
      • 7.B,C,D,E- Nj a Rj

       

       

       

     • Techmania Science Center pro 6. ročníky

     • Plzeňské science center Techmania je experimentální stanice pro zvídavé. Představuje most k neformálnímu vzdělávání. Cílem Techmanie je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.

      Science center nabízí stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb.

       

      Cena exkurze s vlakovou dopravou: 250 Kč

      Organizátor: Mgr. Staněk (vaclav.stanek@zsnerudova.cz)

      Termíny kurzů pro jednotlivé třídy:

      • 6.A- 15. 10. 2019
      • 6.B- 16.10. 2019
      • 6.C- 22.10. 2019
      • 6.D- 23. 10. 2019
      • 6.E- 24.10. 2019

      Program:

      sraz: v 5:45 h hala vlakového nádraží Č. B.

      odjezd: v 6:05 h

      návrat: v 15:55 h na vlakové nádraží Č. B.