Novinky

     • Návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

     • I. turnus (lichý týden) od 12.4. – 16.4. – prezenční výuka ve škole pro 1.A,B,C,D,E, 2.A, B, E, 4.A,B,C,D,E


      II. turnus (sudý týden) od 19. 4. – 23.4. – prezenční výuka ve škole pro 2.C,D, 3.A,B,C,D,E, 5.A,B,C,D,E

       Třídy, které se nebudou vzdělávat prezenčně, pokračují v distanční výuce.

        

       • Povinnost nošení chirurgických roušek či respirátorů po celou dobu pobytu ve škole
       • Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna testováním žáků ve škole – informace níže

       I. turnus 12. – 16. 4. 2021 (1. a 4. ročníky + 2.A,B,E) - lichý týden

       PŘÍCHODY ŽÁKŮ – učitelé, kteří učí 1. hodinu, vyzvedávají děti před školou, odvedou do šatny a do třídy.

       • Budova Nerudova 

       7,40 – 1.A, 1.B, 2.A  

       7,50 – 4. A, B, C           

       7,55 – 1.C, 2.B

        

       • Budova Čéčova – všichni žáci přicházejí bočním vchodem

       7, 40 - 1. D, E

       7,50 – 4.D,E

       7, 55 – 2.E

        

        

       II. turnus 19. – 23. 4. 2021 (3. a 5. ročníky + 2. C, D) - sudý týden

       PŘÍCHODY ŽÁKŮ:  učitelé vyzvedávají děti před školou, odvedou do šatny a do třídy

       • Budova Nerudova

       7,40 – 2.C, 3.A

       7,45 -  5.A                

       7,55 – 3. B, 5.B

        

       • Budova Čéčova – všichni žáci přicházejí bočním vchodem

       7, 40 - 2. D, 3.C

       7, 50 – 5. C,D,E

       7, 55 – 3. D, E

        

       Školní jídelna

       Žáci, kteří se v daném týdnu budou vzdělávat prezenčně ve škole, budou mít obědy automaticky přihlášeny. Pokud byste neměli zájem o stravování, je nutno obědy odhlásit (možno využít aplikaci Strava.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 725 964 370).

        

       ZMĚNA VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ PRO ŽÁKY NA DISTANČNÍ VÝUCE OD 12. 4. 2021:

        

       11,00 – 11,30

       13,15 – 14,00

        

        

       Školní družina

       Školní družina bude fungovat jako v běžném provozu 6,00 – 17,00.

       Každá třída bude mít své vlastní oddělení ŠD.

       Bližší informace obdrží rodiče od vychovatelek ŠD.

        

        

       Testování žáků ve škole

       Přítomnost žáků na prezenční výuce ve škole je podmíněna provedením testu na Covid -19. Testovat se ve škole bude antigenními testy LEPU – děti si odeberou vzorek pro testování samy vatovou tyčinkou z přední části nosu.

        

       Testování bude probíhat 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu žáka do školy (ranní ŠD, první vyučovací hodina).

       Testování bude probíhat v učebně za přítomnosti třídního učitele.

       U žáků 1.-3. tříd je povolena asistence třetí osoby při provádění testu (zákonný zástupce či jiná osoba se souhlasem a pověřením od zákonného zástupce). Pro testování žáků za asistence třetí osoby budou ve škole vymezeny prostory v obou budovách.

       Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Nutno prokázat potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, či zprávou z laboratoře.

       Instruktážní leták k testování – odkaz

       Leták pro rodiče - odkaz

       Veškeré informace o testování na webových stránkách MŠMT - https://testovani.edu.cz/

        

       Děkujeme za pochopení a spolupráci.

      • Druhý jazyk pro 7. ročníky ve školním roce 2021/2022

      • Vyplňování je možné do 28. 2. 2021

       Vážení rodiče žáků 6. ročníků. Od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

       Nabízíme Vám proto možnost vybrat si preferovaný jazyk pro své dítě. Berte, prosím, v potaz, že se vždy snažíme o zařazení do preferované skupiny jazyka, ale z důvodu kapacity se to nemusí vždy podařit.

       V případě malého zájmu o některý z nabízených jazyků nemusí být tento jazyk vyučován a žáka přesuneme do preferovaného jazyka označeného jako jeho druhá volba. 

       Snažíme se děti dělit do menších skupin z hlediska kvality výuky.

       Vybírat si můžete z německého, ruského a francouzského jazyka.

        

       Pro výběr druhého jazyka slouží tento elektronický formulář: Okdaz na formulář
       Vyplňování je možné do 28. 2. 2021
        

       Formulář vyplňujte pouze jednou. Platí vždy první odeslaná varianta. Potvrzení o vyplnění obdržíte na Váš uvedený email.

       Pokud nemáte ICT prostředky pro vyplnění elektronického formuláře, kontaktujte třídního učitele, který Vaši volbu zaznamená. 

        

       Děkujeme za spolupráci

      • Distanční výuka ve školním roce 2020/21

      • Kompletní informace o průběhu distanční výuky pro 1. - 9. ročníky naleznete v této novince. 

       Distanční výuka pro 1. - 2. ročníky

       Rozvrh online hodin jednotlivých ročníků

       1. ročníky distančně od 1. 3. 2021.pdf

       2. ročníky distančně od 1. 3. 2021.pdf

       Distanční výuka pro 3. - 5. ročníky

       Rozvrh online hodin jednotlivých tříd

       1. ročník_distančně

       2. ročník_distančně

       3. ročník_distančně_od_12._4._2021

       4. ročník_distančně_od_12._4._2021

       5. ročník_distančně


       Microsoft Teams

       Výukové materiály budou ze strany učitelů nahrávané do aplikace Microsoft Teams. Pomocí této aplikace se budou konanat i videokonference.

       Přihlášení- z žákovských účtů Microsoft Office 365.

       Návody naleznete- ŽÁCI A RODIČE -> Office 365 pro žáky.- odkaz

       Pro lepší chod programu doporučujeme nainstalovat aplikaci Teams do počítače. odkaz na stahování


       Postup práce- každá třída má vytvořené týmy pro každý předmět. V týmech jsou výukové materiály a úkoly. Vypracované úkoly se odevzdávají u jejich zadání. Návody naleznete zde: odkaz

       Videokonference- probíhají pravidelně každý týden. Termíny a odkazy na přihlášení najdete v kalendáři Teams.

       Komunikace- s učitelem může probíhat pomocí chatu v týmu, e-mailu nebo videokonference.

       E-mailové kontakty na učitele naleznete zde: www.zsnerudova.cz/teachers


       V případě dalších dotazů ohledně 1.stupně se můžete obrátit na emaily:
       lenka.vankova
       @zsnerudova.cz

       jakub.zelenka@zsnerudova.cz


       Distanční výuka pro 6. - 9. ročníky

       Pro snazší plánování využití Vaší domácí ICT techniky jsme vytvořili interaktivní rozvrh. Interaktivni_rozvrhy.pdf

       V rozvrhu uvidíte naplánované videokonference ve formě modrých kamer. Rozvrh je zveřejněný v záložkách ŽÁCI A RODIČE -> Rozvrh. Případně na tomto odkazu- odkaz

       Najdete jej také v mobilní aplikaci EduPage.


       Microsoft Teams

       Výukové materiály budou ze strany učitelů nahrávané do aplikace Microsoft Teams. Pomocí této aplikace se budou konanat i videokonference.

       Přihlášení- z žákovských účtů Microsoft Office 365.

       Návody naleznete- ŽÁCI A RODIČE -> Office 365 pro žáky.- odkaz

       Pro lepší chod programu doporučujeme nainstalovat aplikaci Teams do počítače. odkaz na stahování


       Postup práce- každá třída má vytvořené týmy pro každý předmět. V týmech jsou výukové materiály a úkoly. Vypracované úkoly se odevzdávají u jejich zadání. Návody naleznete zde: odkaz

       Videokonference- probíhají pravidelně každý týden. Termíny a odkazy na přihlášení najdete v kalendáři Teams a v rozvrhu třídy.

       Komunikace- s učitelem může probíhat pomocí chatu v týmu, e-mailu nebo videokonference.

       E-mailové kontakty na učitele naleznete zde: www.zsnerudova.cz/teachers


       Informační systém EduPage (od listopadu 2020)

       Edupage je komplexní informační systém o vzdělávacím procesu žáka. Z důvodu nastalé situace jsme se rozhodli aktivovat informační systém Edupage, který velmi usnadní komunikaci mezi učiteli a rodiči.

       Kompletní návody pro zákonné zástupce naleznete na webových stránkách školy ŽÁCI A RODIČE -> EduPage- informační systém. - odkaz

       Internetová / elektronická žákovská knížka (EŽK je doplňkem papírové žákovské knížky. Je využívána zejména pro informování během distanční výuky.)

       • Učitelé Vás budou informovat o prospěchu žáka pomocí elektronické žákovské knížky v Edupage. Součástí hodnocení budou také pochvaly a upozornění na případnou neaktivitu.

       • U EŽK prosíme o podepisování známek a oznámení každý týden, stejně tak jako to děláte u papírové žákovské knížky.

       • V případě, že nemáte k dispozici potřebné elektronické prostředky, třídní učitel Vám vytiskne výpis z EŽK a předá ho domluveným způsobem.

       Elektronická třídní kniha (ETK je doplňkem k papírové třídní knize. Slouží k omlouvání absence během distanční výuky.)

       • Učitelé Vás budou informovat o absenci žáka pomocí elektronické třídní knihy v Edupage.

       • Prosíme o omlouvání žáka nejlépe pomocí systému Edupage viz. níže.

       Omlouvání absence žáka

       Ze zákona je účast na distanční výuce povinná. Neúčast na online synchronním vyučování (online konference, společné práce s učitelem) se považuje za absenci, kterou je nutné omlouvat.

       • V případě, že se žák nemůže účastnit online synchronní výuky, např. videokonference (nefunguje internet, výuka druhého sourozence, nemoc atd.), je nutná omluva třídnímu učiteli.

       • Omluvu můžete provést po absenci žáka, avšak nejpozději do 3 dnů od počátku absence.

       • V případě, že nemáte k dispozici potřebné elektronické prostředky, třídní učitel Vám vytiskne souhrn absence žáka a předá ho domluveným způsobem.

        • Omluva je možná také jiným domluveným způsobem, např. telefonicky.

       • Neomluvená absence na online hodině se započítává jako neomluvená hodina.

       V případě dalších dotazů ohledně 2.stupně se můžete obrátit na email: jakub.zelenka@zsnerudova.cz


       Děkujeme mnohokrát za spolupráci.

      • Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

      • aktualizováno: 16. 3. 2021

       V letošním školním roce má přijímací řízení na SŠ několik odlišností.

       Informace o průběhu letošních přijímacích zkoušek pro Vás třídíme na naší webové stránce: https://www.zsnerudova.cz/a/prijimacky-na-ss-a-viceleta-gymnazia

       V případě dotazů ohledně přijímacího řízení se také můžete obrátit na kariérového poradce pana Mgr. Milana Perného (milan.perny@zsnerudova.cz; 725 900 174)

       Naše škola žáky 9. ročníků již na přijímací řízení připravuje a to hned několika způsoby. Věříme, že se nám společnými silami podaří tímto životním krokem žáků devátých ročníků úspěšně projít.

       Administrativní záležitosti pro přijetí na SŠ a víceletá gymnázia

       Přihlášky 

       Přihlášky generujeme z našeho školního systému a potvrzujeme razítkem školy.

       • Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami jsou vydané všem zájemcům.
       • Přihlášky na běžné SŠ a víceletá gymnázia si do poloviny ledna vyžádají žáci, rodiče u svého třídního učitele. Všechny přihlášky budeme tisknout na přelomu ledna/ února a předávat je patřičným žákům. Teprve poté do ní vyplňujte své nacionále a nechejte případně potvrdit lékařem. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději 1. 3. 2021 na vybranou SŠ.

        

       Zápisové listy 

       Zápisové listy vydáváme zákonným zástupcům, nebo pověřeným dospělým osobám na základě platné plné moci.

       Pro vyzvednutí zápisového listu budete potřebovat: platný doklad totožnosti (OP), nebo průkaz cizince, případně i plnou moc u pověřených osob.

       Vyzvednutí je možné v budově z ulice Nerudova, a to ve vymezený čas či po předchozí domluvě s panem učitelem Perným. Nevstupujte prosím sami do budovy. Pan Perný si Vás vyzvedne u vchodu.

       Časy pro vyzvedávání: 7:00 - 7:30 a dále 8:00 - 9:30

       Pro plynulé vydávání zápisových listů bez velkých front u vchodu jsme vyhradili tyto termíny:

       • 18. 12. 2020- pro rodiče žáků, kteří budou konat talentovou zkoušku
       • 8. 1. 2021 - pro třídu 9.A
       • 15. 1. 2021 - pro třídu 9.B
       • 22. 1. 2021 - pro třídu 9.C
       • 5. 2. 2021 - pro třídu 9.D
       • 12. 2. 2021 - pro žáky 5. ročníků a vycházející žáky 7. a 8. ročníků
       • 26. 2. 2021 - pro žáky 5. ročníků a vycházející žáky 7. a 8. ročníků

       Lze se také domluvit na individuálním termínu vydání s panem učitelem Perným na telefonu 725 900 174. 

       Zápisové listy musí být vydány nejpozději do 30. 4. 2021 a po přijímacích zkouškách odevzdány na vybranou školu do 2. 6. 2021.

        

      • Adaptační kurzy pro 6. ročníky

      • termíny konání:

       • 6.A (matematická třída)- 2.- 4. 9. 2020
       • 6.B- 7.- 9. 9. 2020
       • 6.D- 9. - 11. 9. 2020
       • 6.E- 14. - 16. 9. 2020
       • 6.C + 6.F- 16. - 18. 9. 2020

        

       Veškeré informace naleznete zde: odkaz

        

       Kurz slouží k vzájemnému poznání spolužáků mezi sebou a s jejich třídním učitelem / kou.

       Prostřednictvím týmových aktivit a her podpoří posílení třídního kolektivu, rozvoj vzájemné spolupráce mezi spolužáky, jednotlivcům usnadní jejich začlenění do kolektivu a ulehčí jejich vstup do nového třídního kolektivu.

       Organizátor: Mgr. Lenka Pfefferová (lenka.pfefferova@zsnerudova.cz)

       Fotogalerie z loňského roku:

      • Materiály ze školního roku 2019/2020

      • Materiály pro domácí přípravu žáků naleznete na tomto odkazu: odkaz

       Materiály jsou rozděleny do bloků po jednotlivých týdnech. Na každý týden jsou materiály zadávané nejpozději v pondělí do 8 hodin.

       Průběžně budeme doplňovat další materiály s ohledem na prodlužování mimořádných opatření.

       Žáci mohou své znalosti cvičit v on-line aplikacích. Stačí si vybrat ročník a předmět na  

       https://www.skolasnadhledem.cz/

       https://www.matika.in/cs/

       https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

       https://skolakov.eu/

       https://www.umimecesky.cz

       https://vpohode.cz/cs/ (interaktivní učebnice od Taktiku)

       Nová škola uvolnila elektronické učebnice zdarma. Každý den bude provozovat výuku pro 1. ročníky od 9 hodin za pomoci videa : odkaz

        

       Trénovat na přijímací zkoušky je možné zdarma přímo u společnosti SCIO na tomto odkazu: odkaz

       Vyberte si jakékoliv procvičování a přidejte ho do košíku. Dále provedete objednávku. V průběhu objednávání vyberte kterýkoliv způsob platby, po dokončení bude objednávka automaticky zaplacena (nebude třeba nic platit).