Novinky

     • Konzultace s vyučujícími o prospěchu žáků

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k nouzovému stavu se třídní schůzky mohou konat pouze formou individuální konzultace po dohodě s příslušným pedagogem. Případné konzultace s jednotlivými vyučujícími si domluvte, prosím, elektronickou formou. 

      Ke konzultacím využijte, prosím, zejména dny 12. - 14. 1. 2021.

      S učiteli se můžete, v případě potřeby, spojit i v jiném termínu.

      Emailové adresy vyučujících: https://www.zsnerudova.cz/teachers/

      Podoba konzultací:

      • telefon
      • email
      • videohovor v Teams (učitel po domluvě zašle odkaz)

      Informace o prospěchu s návrhy klasifikace za 1. pololetí budou předány zákonným zástupcům žáků nejpozději v pondělí 11. 1. 2021.

      Informace o prospěchu budou předány:

      Žákům 2. stupně prostřednictvím informačního systému EduPage.

      Žákům 1. - 2. ročníku prostředníctvím deníčků.

      Žákům 3. - 5. ročníků prostřednictvím emailu.

       

     • Distanční výuka ve školním roce 2020/21

     • Kompletní informace o průběhu distanční výuky pro 3. - 9. ročníky naleznete v této novince. 

      Distanční výuka pro 3. - 5. ročníky

      Rozvrh online hodin jednotlivých tříd

      3.rocniky_distancne.pdf

      4.rocnik_distancne.pdf

      5.rocnik_distancne.pdf


      Microsoft Teams

      Výukové materiály budou ze strany učitelů nahrávané do aplikace Microsoft Teams. Pomocí této aplikace se budou konanat i videokonference.

      Přihlášení- z žákovských účtů Microsoft Office 365.

      Návody naleznete- ŽÁCI A RODIČE -> Office 365 pro žáky.- odkaz

      Pro lepší chod programu doporučujeme nainstalovat aplikaci Teams do počítače. odkaz na stahování


      Postup práce- každá třída má vytvořené týmy pro každý předmět. V týmech jsou výukové materiály a úkoly. Vypracované úkoly se odevzdávají u jejich zadání. Návody naleznete zde: odkaz

      Videokonference- probíhají pravidelně každý týden. Termíny a odkazy na přihlášení najdete v kalendáři Teams.

      Komunikace- s učitelem může probíhat pomocí chatu v týmu, e-mailu nebo videokonference.

      E-mailové kontakty na učitele naleznete zde: www.zsnerudova.cz/teachers


      V případě dalších dotazů ohledně 1.stupně se můžete obrátit na emaily:
      lenka.vankova
      @zsnerudova.cz

      jakub.zelenka@zsnerudova.cz


      Distanční výuka pro 6. - 9. ročníky

      Pro snazší plánování využití Vaší domácí ICT techniky jsme vytvořili interaktivní rozvrh. Interaktivni_rozvrhy.pdf

      V rozvrhu uvidíte naplánované videokonference ve formě modrých kamer. Rozvrh je zveřejněný v záložkách ŽÁCI A RODIČE -> Rozvrh. Případně na tomto odkazu- odkaz

      Najdete jej také v mobilní aplikaci EduPage.


      Microsoft Teams

      Výukové materiály budou ze strany učitelů nahrávané do aplikace Microsoft Teams. Pomocí této aplikace se budou konanat i videokonference.

      Přihlášení- z žákovských účtů Microsoft Office 365.

      Návody naleznete- ŽÁCI A RODIČE -> Office 365 pro žáky.- odkaz

      Pro lepší chod programu doporučujeme nainstalovat aplikaci Teams do počítače. odkaz na stahování


      Postup práce- každá třída má vytvořené týmy pro každý předmět. V týmech jsou výukové materiály a úkoly. Vypracované úkoly se odevzdávají u jejich zadání. Návody naleznete zde: odkaz

      Videokonference- probíhají pravidelně každý týden. Termíny a odkazy na přihlášení najdete v kalendáři Teams a v rozvrhu třídy.

      Komunikace- s učitelem může probíhat pomocí chatu v týmu, e-mailu nebo videokonference.

      E-mailové kontakty na učitele naleznete zde: www.zsnerudova.cz/teachers


      Informační systém EduPage (od listopadu 2020)

      Edupage je komplexní informační systém o vzdělávacím procesu žáka. Z důvodu nastalé situace jsme se rozhodli aktivovat informační systém Edupage, který velmi usnadní komunikaci mezi učiteli a rodiči.

      Kompletní návody pro zákonné zástupce naleznete na webových stránkách školy ŽÁCI A RODIČE -> EduPage- informační systém. - odkaz

      Internetová / elektronická žákovská knížka (EŽK je doplňkem papírové žákovské knížky. Je využívána zejména pro informování během distanční výuky.)

      • Učitelé Vás budou informovat o prospěchu žáka pomocí elektronické žákovské knížky v Edupage. Součástí hodnocení budou také pochvaly a upozornění na případnou neaktivitu.

      • U EŽK prosíme o podepisování známek a oznámení každý týden, stejně tak jako to děláte u papírové žákovské knížky.

      • V případě, že nemáte k dispozici potřebné elektronické prostředky, třídní učitel Vám vytiskne výpis z EŽK a předá ho domluveným způsobem.

      Elektronická třídní kniha (ETK je doplňkem k papírové třídní knize. Slouží k omlouvání absence během distanční výuky.)

      • Učitelé Vás budou informovat o absenci žáka pomocí elektronické třídní knihy v Edupage.

      • Prosíme o omlouvání žáka nejlépe pomocí systému Edupage viz. níže.

      Omlouvání absence žáka

      Ze zákona je účast na distanční výuce povinná. Neúčast na online synchronním vyučování (online konference, společné práce s učitelem) se považuje za absenci, kterou je nutné omlouvat.

      • V případě, že se žák nemůže účastnit online synchronní výuky, např. videokonference (nefunguje internet, výuka druhého sourozence, nemoc atd.), je nutná omluva třídnímu učiteli.

      • Omluvu můžete provést po absenci žáka, avšak nejpozději do 3 dnů od počátku absence.

      • V případě, že nemáte k dispozici potřebné elektronické prostředky, třídní učitel Vám vytiskne souhrn absence žáka a předá ho domluveným způsobem.

       • Omluva je možná také jiným domluveným způsobem, např. telefonicky.

      • Neomluvená absence na online hodině se započítává jako neomluvená hodina.

      V případě dalších dotazů ohledně 2.stupně se můžete obrátit na email: jakub.zelenka@zsnerudova.cz


      Děkujeme mnohokrát za spolupráci.

     • Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

     • aktualizováno: 8. 1. 2021

      V letošním školním roce má přijímací řízení na SŠ několik odlišností.

      Informace o průběhu letošních přijímacích zkoušek naleznete na webových stránkách MŠMT nebo na tomto odkazu.- odkaz

      Podrobné informace o přijímání žáků naleznete v tomto dokumentu od MŠMT: odkaz

      V případě dotazů ohledně přijímacího řízení se také můžete obrátit na kariérového poradce pana Mgr. Milana Perného (milan.perny@zsnerudova.cz; 725 900 174)

      Naše škola žáky 9. ročníků již na přijímací řízení připravuje a to hned několika způsoby. Věříme, že se nám společnými silami podaří tímto životním krokem žáků devátých ročníků úspěšně projít.

      Administrativní záležitosti pro přijetí na SŠ a víceletá gymnázia

      Přihlášky 

      Přihlášky generujeme z našeho školního systému a potvrzujeme razítkem školy.

      • Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami jsou vydané všem zájemcům.
      • Přihlášky na běžné SŠ a víceletá gymnázia si do poloviny ledna vyžádají žáci, rodiče u svého třídního učitele. Všechny přihlášky budeme tisknout na přelomu ledna/ února a předávat je patřičným žákům. Teprve poté do ní vyplňujte své nacionále a nechejte případně potvrdit lékařem. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději 1. 3. 2021 na vybranou SŠ.

       

      Zápisové listy 

      Zápisové listy vydáváme zákonným zástupcům, nebo pověřeným dospělým osobám na základě platné plné moci.

      Pro vyzvednutí zápisového listu budete potřebovat: platný doklad totožnosti (OP), nebo průkaz cizince, případně i plnou moc u pověřených osob.

      Vyzvednutí je možné v budově z ulice Nerudova, a to ve vymezený čas či po předchozí domluvě s panem učitelem Perným. Nevstupujte prosím sami do budovy. Pan Perný si Vás vyzvedne u vchodu.

      Časy pro vyzvedávání: 7:00 - 7:30 a dále 8:00 - 9:30

      Pro plynulé vydávání zápisových listů bez velkých front u vchodu jsme vyhradili tyto termíny:

      • 18. 12. 2020- pro rodiče žáků, kteří budou konat talentovou zkoušku
      • 8. 1. 2021 - pro třídu 9.A
      • 15. 1. 2021 - pro třídu 9.B
      • 22. 1. 2021 - pro třídu 9.C
      • 5. 2. 2021 - pro třídu 9.D
      • 12. 2. 2021 - pro žáky 5. ročníků a vycházející žáky 7. a 8. ročníků
      • 26. 2. 2021 - pro žáky 5. ročníků a vycházející žáky 7. a 8. ročníků

      Lze se také domluvit na individuálním termínu vydání s panem učitelem Perným na telefonu 725 900 174. 

      Zápisové listy musí být vydány nejpozději do 15. 3. 2021 a po přijímacích zkouškách odevzdány na vybranou školu do 14. 5. 2021.

       

     • Adaptační kurzy pro 6. ročníky

     • termíny konání:

      • 6.A (matematická třída)- 2.- 4. 9. 2020
      • 6.B- 7.- 9. 9. 2020
      • 6.D- 9. - 11. 9. 2020
      • 6.E- 14. - 16. 9. 2020
      • 6.C + 6.F- 16. - 18. 9. 2020

       

      Veškeré informace naleznete zde: odkaz

       

      Kurz slouží k vzájemnému poznání spolužáků mezi sebou a s jejich třídním učitelem / kou.

      Prostřednictvím týmových aktivit a her podpoří posílení třídního kolektivu, rozvoj vzájemné spolupráce mezi spolužáky, jednotlivcům usnadní jejich začlenění do kolektivu a ulehčí jejich vstup do nového třídního kolektivu.

      Organizátor: Mgr. Lenka Pfefferová (lenka.pfefferova@zsnerudova.cz)

      Fotogalerie z loňského roku:

     • Materiály ze školního roku 2019/2020

     • Materiály pro domácí přípravu žáků naleznete na tomto odkazu: odkaz

      Materiály jsou rozděleny do bloků po jednotlivých týdnech. Na každý týden jsou materiály zadávané nejpozději v pondělí do 8 hodin.

      Průběžně budeme doplňovat další materiály s ohledem na prodlužování mimořádných opatření.

      Žáci mohou své znalosti cvičit v on-line aplikacích. Stačí si vybrat ročník a předmět na  

      https://www.skolasnadhledem.cz/

      https://www.matika.in/cs/

      https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

      https://skolakov.eu/

      https://www.umimecesky.cz

      https://vpohode.cz/cs/ (interaktivní učebnice od Taktiku)

      Nová škola uvolnila elektronické učebnice zdarma. Každý den bude provozovat výuku pro 1. ročníky od 9 hodin za pomoci videa : odkaz

       

      Trénovat na přijímací zkoušky je možné zdarma přímo u společnosti SCIO na tomto odkazu: odkaz

      Vyberte si jakékoliv procvičování a přidejte ho do košíku. Dále provedete objednávku. V průběhu objednávání vyberte kterýkoliv způsob platby, po dokončení bude objednávka automaticky zaplacena (nebude třeba nic platit).