Novinky

     • Informace k otevírání školy v omezeném režimu

     • aktualizováno 5. 6. 2020

      Ministerstvo školství připravilo manuál pro školy, kde jsou uvedena pravidla docházky žáků 9. tříd od pondělí 11.5. 2020 a žáků 1. stupně od pondělí 25. 5. 2020.

      V nejbližších dnech zde uvedeme další podrobnosti.

      Manual_MSMT_pro_zakladni_skoly.pdf

       

      Aktuální informace k otevírání školy

      Před prvním vstupem žáka/žákyně do školy je zákonný zástupce žáka povinen vyplnit toto prohlášení: cestne_prohlaseni.pdf

      Žák předá toto prohlášení učiteli před vstupem do budov školy. V případě, že nebude mít toto prohlášení s sebou, nebude vpuštěn do budovy a zařazen do výuky.

     • Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

     • Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

      • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
      • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
      • podpůrně také podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (např.v případě povolení červnových konzultací žáků 2. stupně),
      • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

       

      Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
      Vyhlaska_o_hodnoceni_vysledku_vzdelavani_zaku_ve_druhem_pololeti_skolniho_roku_2019-2020.pdf

     • Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

     • Možnost přihlášení do 30. 4. 2020

      Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají dvouhodinový předmět Seminář z matematiky místo volitelného předmětu, kde rozvíjejí matematické schopnosti.

      V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

      Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy. 

      Veškeré informace a možnost přihlášení naleznete v záložce O ŠKOLE nebo na tomto odkazu.

     • Od středy 11. 3. 2020 přerušena výuka!

     • Vláda ČR nařizuje uzavření základních škol od středy 11. 3. 2020 do odvolání.

      Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství.

      Obědy ve školní jídelně jsou hromadně odhlášeny. (Do odvolání)

      Veškeré zájmové kroužky na půdě školy se po dobu zrušení výuky nekonají.

      Datum obnovení výuky zveřejníme na našich webových stránkách.

       

      Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let (nově až do 13 let) ZASÍLÁME POUZE ELEKTRONICKY NA VÁŠ E-MAIL.

      O žádost požádejte e-mailem na: ilona.babecova@zsnerudova.cz

      Do e-mailu uveďte:

      • jméno a příjmení žáka/ žákyně
      • třídu
      • jméno a příjmení zákonného zástupce
      • od kdy žádáte ošetřovné

      Vzhledem ke karanténnímu opatření budou budovy školy pro veřejnost uzavřeny. Nebudeme vydávat osobně zapomenuté učební materiály žáků.

      Prosíme o komunikaci pouze elektronickou cestou. 

      Děkujeme

       

      Informace budeme průběžně aktualizovat.

       

     • Materiály pro domácí přípravu žáků

     • Materiály pro domácí přípravu žáků naleznete na tomto odkazu: odkaz

      Materiály jsou rozděleny do bloků po jednotlivých týdnech. Na každý týden jsou materiály zadávané nejpozději v pondělí do 8 hodin.

      Průběžně budeme doplňovat další materiály s ohledem na prodlužování mimořádných opatření.

      Žáci mohou své znalosti cvičit v on-line aplikacích. Stačí si vybrat ročník a předmět na  

      https://www.skolasnadhledem.cz/

      https://www.matika.in/cs/

      https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

      https://skolakov.eu/

      https://www.umimecesky.cz

      https://vpohode.cz/cs/ (interaktivní učebnice od Taktiku)

      Nová škola uvolnila elektronické učebnice zdarma. Každý den bude provozovat výuku pro 1. ročníky od 9 hodin za pomoci videa : odkaz

       

      Trénovat na přijímací zkoušky je možné zdarma přímo u společnosti SCIO na tomto odkazu: odkaz

      Vyberte si jakékoliv procvičování a přidejte ho do košíku. Dále provedete objednávku. V průběhu objednávání vyberte kterýkoliv způsob platby, po dokončení bude objednávka automaticky zaplacena (nebude třeba nic platit).

       

       

       

     • KORONAVIRUS - preventivní informace

     • Informace z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje

      Na základě aktuální nepříznivé epidemiologické situace upozorňuje KHS Jihočeského kraje, že hrozí reálné riziko nákazy novým koronavirem při cestách do oblastí s přenosem nákazy COVID 19. Čeští občané mimo jiné momentálně nejvíce navštěvují severní Itálii – lyžařská střediska v regionu Lombardie, Veneto, Trentino-Alto Adige.

      KHS nedoporučuje cesty do zasažených oblastí včetně lyžařských zájezdů.

      Pokud žáci, studenti Vaší školy nebo personál navštíví zmíněné oblasti, žádáme, aby tato skutečnost byla nahlášena na příslušné pracoviště KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště České Budějovice, tel. 387 712 326, 387 712 321, 387 712 310  ve  všední dny, o víkendech pohotovostní linka 736 514 386, která je v provozu od 7-19 hodin. Těmto osobám bude s největší pravděpodobností nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů od posledního pobytu v uvedených oblastech.

       

       

      Informace z Jihočeského kraje

      Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

       

      Seznam rizikových oblastí a případný postup při jejich návštěvě najdete zde: Informace_k_vyskytu_noveho_koronaviru.pdf

     • Skupiny druhých jazyků pro 7. ročníky ve školním roce 2020/21

     • Vážení rodiče 6. ročníků, od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Dávali jsme Vám možnost výběru preferovaného jazyka do 29. 2. 2020. Po tomto datu se nám ještě ozvalo několik z Vás, co nehlasovali a svoji volbu doplnili.

      Pro školní rok 2020/ 2021 můžeme s radostí říci, že všem požadavkům budeme moci vyhovět.

      V některých třídách nebylo možné otevřít všechny skupiny jazyků.

      Pokud se skupina jazyka s Vaší 1. volbou neotevírá, jste zařazeni do skupiny jazyka z Vaší 2. volby.

       

      Otevíráme tyto skupiny jazyků:

      • 7.A- Nj
      • 7.B,C,D,E- Nj a Rj

       

       

       

     • Bezplatný seminář pro rodiče našich žáků.- ZRUŠENO

     • VIRTUÁLNÍ SVĚT – NAŠE DĚTI A MY RODIČE

      datum konání: ZRUŠENO

      kde: ZŠ, Nerudova 9, Č. B.

      Přednášející: Ing.Petr Šmíd, DiS. a Michal Ksandr, DiS.

      Přihlašování je možné do 27. 4. 2020 v tomto el. formuláři:

      Maximální kapacita je 40 účastníků.

      Bližší informace najdete v pozvánce: Pozvanka

       

       

     • Konec kroužku Nj ve spolupráci s JKC pro němčinu a češtinu

     • Všechno dobré jednou končí.

      Kroužek Jazykového kompetenčního centra se na naší škole pomalu chýlí ke konci.

      V lednu proběhnou poslední tři hodiny němčiny.

      Termíny posledních lekcí

      •  8. 1. 2020
      • 15.1. 2020
      • 22.1.2020 

      Pro zapálené němčináře je zajištěné pokračování studia v Goethe centru. Veškeré informace najdete v přiloženém dokumentu.

      GERMANICA_LUDUS-_dalsi_pokracovani.pdf

     • Techmania Science Center pro 6. ročníky

     • Plzeňské science center Techmania je experimentální stanice pro zvídavé. Představuje most k neformálnímu vzdělávání. Cílem Techmanie je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.

      Science center nabízí stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb.

       

      Cena exkurze s vlakovou dopravou: 250 Kč

      Organizátor: Mgr. Staněk (vaclav.stanek@zsnerudova.cz)

      Termíny kurzů pro jednotlivé třídy:

      • 6.A- 15. 10. 2019
      • 6.B- 16.10. 2019
      • 6.C- 22.10. 2019
      • 6.D- 23. 10. 2019
      • 6.E- 24.10. 2019

      Program:

      sraz: v 5:45 h hala vlakového nádraží Č. B.

      odjezd: v 6:05 h

      návrat: v 15:55 h na vlakové nádraží Č. B.