Novinky

     • Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty od 6. ročníku

     • Budeš letos končit v 5. ročníku, baví tě matematika, přírodní vědy a dáváš do svého studia maximum?

      Právě pro takové žáky otevíráme příjem přihlášek do matematické 6. třídy pro školní rok 2023/24. 

       

      Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají předmět Seminář z matematiky rozvíjející matematické schopnosti místo volitelného předmětu.

      V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají žáci možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

      Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků v soutěžích i přijímacích zkouškách na gymnázia a střední školy.

       

      Přihlášky je možné podávat do 31. 3. 2023

      • Žáci aktuálně navštěvující ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice - přihláška
      • Žáci z jiných škol - přihláška

       

      Podrobné informace naleznete na naší webové stránce:

      O škole -> Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

      https://www.zsnerudova.cz/a/tridy-se-zamerenim-na-matematiku-a-prirodovedne-predmety


        

      Těšíme se na tebe 

       

     • Den otevřených dveří

     • Den otevřených dveří na naší škole proběhne ve středu 15. 2. 2023.

      Prohlídka školy je možná v časech:

      8:00 - 10:00

      14:00 - 17:00

       

      Přivítáme Vás u hlavního vchodu z ulice Nerudova.

       

      Těšíme se na Vás.

     • Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

     • tualizováno: 12. 1. 2023

      Všechny informace pro vás třídíme na zvláštní webové stránce: ŽÁCI A RODIČE -> Přijímačky na SŠ a víceletá gymnázia

      https://www.zsnerudova.cz/a/prijimacky-na-ss-a-viceleta-gymnazia

       

      Přihlášky

      • Požádejte o přihlášku svého třídního učitele nejlépe do 24. 1. 2023.
      • Přihlášky žákům předvyplníme, vytiskneme a rozdáme do konce ledna 2023. Nemusíte je nikde stahovat a kompletně vyplňovat.
      • Do vytištěné přihlášky budete vyplňovat jen údaje o vybraném oboru a škole. Pokud je to potřeba pro studovaný obor, lékař musí doplnit zdravotní způsobilost.

       

      Zápisové lístky

      • Prosíme o jejich vyzvedávání v budově Nerudova kanceláři N-118 u Mgr. Markéty Šedivé a to v termínu 2. 2. - 2. 3. 2023
       • Úterý 9:00 - 9:40
       • Čtvrtek 9:00 - 9:40
       • V jiný termín jen po předchozí telefonické domlumě na 725 900 174
      • Pro vyzvednutí zápisového lístku potřebujete: platný doklad totožnosti (OP), nebo průkaz cizince, případně i plnou moc u pověřených osob.
      • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

       

      V případě dotazů ohledně přijímacího řízení se také můžete obrátit na kariérovou poradkyni Mgr. Markétu Šedivou (marketa.sediva@zsnerudova.cz; 725 900 174)

      Naše škola žáky 9. ročníků již na přijímací řízení připravuje a to hned několika způsoby. Věříme, že se nám společnými silami podaří tímto životním krokem žáků devátých ročníků úspěšně projít.

     • Rekonstrukce rampy u školní jídelny

     • Vážení rodiče,

      dne 5. 12. 2022 začnou práce na rekonstrukci rampy u školní jídelny. Předpokládané ukončení prací je 7. 2. 2023.

      Bohužel po dobu prací nebude možno využívat vchod do školní družiny u jídelny, kancelář školní jídelny a bude jinak řešena možnost vyzvedávání oběda rodiči v první den nemoci dítěte.

      Organizace školní družiny v budově Nerudova

      • týká se 1.- 4. oddělení (ranní i odpolední družina)
      • 5. oddělení (ranní družina a odpolední jen po 16. hodině)

      Provoz školní družiny zůstane nezměněn, dojde pouze k úpravě organizace příchodu žáků do ranní družiny a vyzvedávání žáků z odpolední družiny. Žáci těchto oddělení budou přicházet a odcházet pouze hlavním vchodem do školy.

      Veškeré informace předají rodičům vychovatelky jednotlivých oddělení.

       

      Fungování kanceláře školní jídelny

      Prosíme po dobu rekonstrukce v maximální možné míře využívat elektronický nebo telefonní kontakt na vedoucí školní jídelny.

      E-mail: jidelna@zsnerudova.cz

      Telefon: 725 964 370 nebo 722 980 323

      V případě nutnosti osobní návštěvy (např. vyzvednutí čipu) prosíme o předchozí domluvu s vedoucí kuchyně (telefon, e-mail), případně s třídním učitelem.

       

      Vyzvedávání oběda v první den nemoci žáka v časech 11.30 – 11.40 a 13.50 – 14.00

      Využívejte, prosím, náhradní vchod do školní jídelny (viz obrázek).

      Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

     • Lyžařský kurz pro 7. ročníky

     • aktualizováno 23. 11. 2022

      Lyžařský kurz je zaměřen na zdokonalení zimních pohybových sportů, a to zejména sjezdového lyžování a snowboardingu.

      Organizátor: Mgr. Kubešová (brigita.kubesova@zsnerudova.cz)

      Termíny kurzů:

      • 19. - 24. 2. 2023 - chata Cihelny (Zadov)- třídy 7.B,E,F
      • 26. 2. - 3. 3. 2023 - chata Cihelny (Zadov)- třídy 7.A,C,D

      Informace pro oba kurzy

      • seznam věcí na lyžařský kurz- ODKAZ
      • lyžování v areálu Kobyla na sjezdových lyžích a snowboardech
      • částku na vleky si každý žák veze s sebou a bude vybrána až na místě (2 390 Kč + 100 Kč vratná záloha)
      • částku na ubytování, stravu, dopravu je nutné uhradit předem dle informací, které obdrželi rodiče e-mailem
      • má-li dítě nějakou dietu, je možné vše zařídit, musíme to ale vědět předem
      • odjezd v neděli (předběžně 12:30 h – bude včas upřesněno)
      • návrat v pátek v odpoledních hodinách
      • V případě hrubé nekázně bude žák z kurzu vyloučen, rodiče si pak žáka odvezou domů na vlastní náklady!

       

      Dokumenty a věci, které žák musí odevzdat před odjezdem

      1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti - ODKAZ
      • Vydává lékař (doporučujeme při současném návalu v dětských ordinacích nenechávat na poslední chvíli).
      • Je možné použít z dětského tábora (nesmí být starší dvou let).
      1. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (ne originál)
      • Dětem bude navrácena.
      1. Potvrzení o seřízení vázání- ODKAZ
      • Vyplňuje rodič.
      • Doklad ze servisu si nechává rodič u sebe pro případnou reklamaci.
      1. Potvrzení o bezinfekčnosti- ODKAZ
      • Přinese dítě k autobusu, datum na potvrzení nesmí být starší, než jeden den před odjezdem (nejlépe den odjezdu).
      1. Bere-li dítě nějaké léky, předá je rodič, v sáčku či obálce označené jménem žáka s popisem přesného dávkování, zdravotníkovi kurzu.

       

      Fotogalerie z předešlých let:

     • Burza středních škol

     • Pro žáky 9. ročníků pořádáme i v letošním školním roce burzu středních škol. 

      Zástupci středních škol přijedou k nám do školy, aby představili své vzdělávací obory a zodpověděli dotazy žáků. Žáci se také mohou těšit na zajímavé ukázky toho, co je v některých studijních oborech čeká. 

      Akce se koná:

      24. 11. 2022 ve druhém patře budovy Nerudova

      v časech

      13:40 - 14:25 pro třídy 9.B,D,E

      14:35 - 15:20 pro třídy 9.A,C

       

      Zákonní zástupci mohou přijít v uvedené časy vchodem Nerudova. Na místě konání se setkají se svými dětmi, které přivedou jejich učitelé.

      Po uvedený čas je možné navštěvovat stánky jednotlivých škol a získávat informace. Prosíme zákonné zástupce o opuštění školy po uplynutí vyhrazeného času.

      Děkujeme

      Seznam přihlášených škol naleznete v tomto dokumentu, který průběžně aktualizujeme: seznam středních škol

     • Techmania Science Center pro 6. ročníky

     • Plzeňské science center Techmania je experimentální stanice pro zvídavé. Představuje most k neformálnímu vzdělávání. Cílem Techmanie je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.

      Science center nabízí stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb.

       

      Organizátor: Mgr. Václav Staněk (vaclav.stanek@zsnerudova.cz)

      Termíny kurzů pro jednotlivé třídy:

      • 6.A- 18. 10. 2022
      • 6.E- 20.10. 2022
      • 6.B- 21.10. 2022
      • 6.F- 25. 10. 2022
      • 6.D- 1.11. 2022
      • 6.C- 3.11. 2022

      Program:

      sraz: v 5:45 h hala vlakového nádraží Č. B.

      odjezd: v 6:04 h

      návrat: v 15:55 h na vlakové nádraží Č. B.

       

     • Dodatek školního řádu č. 2

     • S účinností od 1. 9. 2022 byl vydán dodatek školního řádu č. 2.

      Byl doplněn text v článku IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A OCHRANY PŘED RIZIKOVÝMI JEVY.

      Nyní je ve školním řádu ukotven i zákaz vnášení a užívání nikotinových sáčků.

      Dodatek č. 2 je zveřejněn na stránkách školy - zde

     • Zahájení školního roku 2022/23 pro 2. - 9. ročníky

     • V této novince najdete návody, jak najít svoji třídu a jak proběhnou první školní dny. 

      aktualizováno: 23. 8. 2022

      Školní rok začíná 1. 9. 2022

      Do školy vstupujeme vchody z ulice Nerudova a Čéčova. Jaký vchod vybrat poznáte podle toho, v jaké budově se nachází vaše třída. 

      Umístění tříd v jednotlivých budovách: odkaz

      Žáci 4. D, 6. ABCD vstupují do školy hlavním vchodem z ulice Čéčova.

      Žáci 6. EF vstupují do školy hlavním vchodem z ulice Nerudova.


      Budovy v ulici Čéčova se ještě dělí na pavilony. Kompletní plánek školy naleznete zde: https://www.zsnerudova.cz/classrooms/

      První den budeme stát u vchodu a pomáhat s nalezením třídy.


      čtvrtek 1.9.

      Žáci přicházejí do školy od 7.40 do 7.55 a bez přezutí odchází rovnou do své třídy.

      Ukončení výuky:

      2. - 5. ročníky 9.30 h

      6. - 9. ročníky 9.40 h


      Školní družina je v provozu od 6.00 do 17.00 h.

      Výdej obědů proběhne 9.30 - 11.30.


      pátek 2.9.

      Ukončení výuky:

      2. - 5. ročníky 11.40 h

      6. - 9. ročníky 12.35 h (první dvě hodiny třídnické práce, od třetí hodiny podle rozvrhu)

      Výdej obědů od 11.30 do 14.00.


      Od pondělí 5.9. výuka probíhá podle rozvrhu.

     • Zahájení školního roku v prvních třídách

     • Informace o zahájení školního roku 2022/2023 v prvních ročnících

       

      Čtvrtek 1. 9.

      Sraz prvňáčků a jejich rodičů před budovami školy (Nerudova, Čéčova) je v 7,30 h.

      Třídní učitelky si odvedou žáky a rodiče do svých tříd (bez přezouvání).  

      Ukončení slavnostního přivítání prvňáčků plánujeme na 8,45 hod. Děti si pak převezmou osobně rodiče, nebo vychovatelka školní družiny.

      Pátek 2. 9. ukončení výuky v 9,40 h

      Pondělí 5. 9. ukončení výuky v 10,45 h

       

      Po ukončení výuky vždy navazuje školní družina.

      Obědy ve školní jídelně se vydávají:

      1. září od 9,30 h do 11,30 h

      od 2. září od 11,30 h do 14,00 h

      Velice se na Vás těšíme

     • Divadelní představení 9.F

     • Třída 9.F si na závěr školního roku připravila divadelní představení, jak pro své spolužáky, tak pro učitele a rodiče.

      Pod vedením své třídní učitelky Mgr. Blanky Svobodové žáci nacvičili, v krátkém čase, divadelní hru Holubi s.r.o., se kterou vystoupili 23. 6. 2022 v divadle U Kapličky.

      Protože nebylo možné tento kulturní zážitek zprostředkovat všem, můžete se podívat na záznam hry.

      Jsme velmi potěšeni nasazením a pílí, se kterou se žáci svého vystoupení chopili. Velké díky patří jak samotným žákům, tak paní učitelce.

       

      Záznam divadelní hry: odkaz

      Fotogalerie z představení: odkaz
       

      Napsali o nás:

      Jihočeská televize-odkaz

      Českobudějovický deník- odkaz

     • Adaptační kurzy pro 6. ročníky 2022/23

     • termíny konání:

      září 2022

      Doba trvání jednoho kurzu jsou 3 dny (odjezd v 8 h první den od školy, příjezd kolem 12 h třetí den ke škole). Přesný termín bude zveřejněn (po rozdělení žáků do tříd 6. ročníku).

       

      Přihlašte své dítě nastupující v příštím školním roce do 6. ročníku v tomto termínu 1. 5. 2022 - 17. 6. 2022

      Veškeré informace naleznete zde: odkaz

       

      Kurz slouží k vzájemnému poznání spolužáků mezi sebou a s jejich třídním učitelem / kou.

      Prostřednictvím týmových aktivit a her podpoří posílení třídního kolektivu, rozvoj vzájemné spolupráce mezi spolužáky, jednotlivcům usnadní jejich začlenění do kolektivu a ulehčí jejich vstup do nového třídního kolektivu.

      Organizátor: Mgr. Lenka Pfefferová (lenka.pfefferova@zsnerudova.cz)

      Fotogalerie z předešlých let:

     • Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

     • aktualizováno: 30. 5. 2022

      Informace mohou být aktualizovány v závislosti na epidemiologické situaci.

      Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají předmět Seminář z matematiky místo volitelného předmětu, kde rozvíjejí matematické schopnosti.

      V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

      Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy. 

       

      Přihláška

      V případě zájmu o konání přijímacího pohovoru do této třídy, prosíme o vyplnění elektronické přihlášky.

      Přihlášky je možné vyplňovat do 31. 3. 2022

      • Žáci aktuálně navštěvující ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice - přihláška
      • Žáci z jiných škol - přihláška

       

      Veškeré informace o průběhu a výsledcích naleznete v záložce O ŠKOLE nebo na tomto odkazu.- odkaz

     • Skupiny druhých jazyků pro 7. ročníky ve školním roce 2022/23

     • Vážení rodiče 6. ročníků, od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Dávali jsme Vám možnost výběru preferovaného jazyka do 17. 2. 2022. Po tomto datu se nám ještě ozvalo několik z Vás, co nehlasovali a svoji volbu doplnili.

      Pro školní rok 2022/ 2023 můžeme s radostí říci, že většině Vašich požadavků budeme moci vyhovět.

      V některých třídách nebylo možné otevřít všechny skupiny jazyků z důvodu malého zájmu.

      Pokud se skupina jazyka s Vaší 1. volbou neotevírá, jste zařazeni do skupiny jazyka z Vaší 2. volby.

      V případě dotazů ohledně skupin můžete kontaktovat své třídní učitele.

      Otevíráme tyto skupiny jazyků:

      • 7.A, C- Nj a Fj
      • 7.B, E- Nj
      • 7.D, F- Nj a Rj
     • Hygienická opatření od 14. 3. 2022

     • Od 14. 3. 2022 se ruší povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro žáky, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole.

      Pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu žáků prostředků veřejné dopravy, jsou všichni povinni mít v dopravním prostředku nasazen ochranný prostředek.

       

       

       

     • Informace k doučování žáků

     • Doučování pro žáky

      Pandemie COVID -19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který by měl zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky.

       

      Veškeré informace zde: https://doucovani.edu.cz/


       

      Kritéria pro doučování

      Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

       

      S pomocí níže uvedených kritérií lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem zejména v důsledku distanční výuky.

       

      Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií. Identifikaci provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností.

       

      Základní kritéria

      - Žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 z celkového počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti),

      - Žák, který se neúčastnil z distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“ na konci právě proběhlého školního roku 2020/2021,

      - Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání,

      - Žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání

       

      Doplňková kritéria:

      - Žák z nízkopříjmové rodiny, např.:

      - příjemce podpory „Obědy pro děti“, či jiných evidovaných příspěvků v rámci školy,

      - bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu),

      - neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře (výlety, akce aj.),

      - Žák v některém z „přechodových“ ročníků (1. a 2., 5., 6., 9. ročník ZŠ).

     • Distanční výuka ve školním roce 2020/21

     • Kompletní informace o průběhu distanční výuky pro 1. - 9. ročníky naleznete v této novince. 

      Distanční výuka pro 1. - 2. ročníky

      Rozvrh online hodin jednotlivých ročníků

      1. ročníky distančně od 1. 3. 2021.pdf

      2. ročníky distančně od 1. 3. 2021.pdf

      Distanční výuka pro 3. - 5. ročníky

      Rozvrh online hodin jednotlivých tříd

      1. ročník_distančně

      2. ročník_distančně

      3. ročník_distančně_od_12._4._2021

      4. ročník_distančně_od_12._4._2021

      5. ročník_distančně


      Microsoft Teams

      Výukové materiály budou ze strany učitelů nahrávané do aplikace Microsoft Teams. Pomocí této aplikace se budou konanat i videokonference.

      Přihlášení- z žákovských účtů Microsoft Office 365.

      Návody naleznete- ŽÁCI A RODIČE -> Office 365 pro žáky.- odkaz

      Pro lepší chod programu doporučujeme nainstalovat aplikaci Teams do počítače. odkaz na stahování


      Postup práce- každá třída má vytvořené týmy pro každý předmět. V týmech jsou výukové materiály a úkoly. Vypracované úkoly se odevzdávají u jejich zadání. Návody naleznete zde: odkaz

      Videokonference- probíhají pravidelně každý týden. Termíny a odkazy na přihlášení najdete v kalendáři Teams.

      Komunikace- s učitelem může probíhat pomocí chatu v týmu, e-mailu nebo videokonference.

      E-mailové kontakty na učitele naleznete zde: www.zsnerudova.cz/teachers


      V případě dalších dotazů ohledně 1.stupně se můžete obrátit na emaily:
      lenka.vankova
      @zsnerudova.cz

      jakub.zelenka@zsnerudova.cz


      Distanční výuka pro 6. - 9. ročníky

      Pro snazší plánování využití Vaší domácí ICT techniky jsme vytvořili interaktivní rozvrh. Interaktivni_rozvrhy.pdf

      V rozvrhu uvidíte naplánované videokonference ve formě modrých kamer. Rozvrh je zveřejněný v záložkách ŽÁCI A RODIČE -> Rozvrh. Případně na tomto odkazu- odkaz

      Najdete jej také v mobilní aplikaci EduPage.


      Microsoft Teams

      Výukové materiály budou ze strany učitelů nahrávané do aplikace Microsoft Teams. Pomocí této aplikace se budou konanat i videokonference.

      Přihlášení- z žákovských účtů Microsoft Office 365.

      Návody naleznete- ŽÁCI A RODIČE -> Office 365 pro žáky.- odkaz

      Pro lepší chod programu doporučujeme nainstalovat aplikaci Teams do počítače. odkaz na stahování


      Postup práce- každá třída má vytvořené týmy pro každý předmět. V týmech jsou výukové materiály a úkoly. Vypracované úkoly se odevzdávají u jejich zadání. Návody naleznete zde: odkaz

      Videokonference- probíhají pravidelně každý týden. Termíny a odkazy na přihlášení najdete v kalendáři Teams a v rozvrhu třídy.

      Komunikace- s učitelem může probíhat pomocí chatu v týmu, e-mailu nebo videokonference.

      E-mailové kontakty na učitele naleznete zde: www.zsnerudova.cz/teachers


      Informační systém EduPage (od listopadu 2020)

      Edupage je komplexní informační systém o vzdělávacím procesu žáka. Z důvodu nastalé situace jsme se rozhodli aktivovat informační systém Edupage, který velmi usnadní komunikaci mezi učiteli a rodiči.

      Kompletní návody pro zákonné zástupce naleznete na webových stránkách školy ŽÁCI A RODIČE -> EduPage- informační systém. - odkaz

      Internetová / elektronická žákovská knížka (EŽK je doplňkem papírové žákovské knížky. Je využívána zejména pro informování během distanční výuky.)

      • Učitelé Vás budou informovat o prospěchu žáka pomocí elektronické žákovské knížky v Edupage. Součástí hodnocení budou také pochvaly a upozornění na případnou neaktivitu.

      • U EŽK prosíme o podepisování známek a oznámení každý týden, stejně tak jako to děláte u papírové žákovské knížky.

      • V případě, že nemáte k dispozici potřebné elektronické prostředky, třídní učitel Vám vytiskne výpis z EŽK a předá ho domluveným způsobem.

      Elektronická třídní kniha (ETK je doplňkem k papírové třídní knize. Slouží k omlouvání absence během distanční výuky.)

      • Učitelé Vás budou informovat o absenci žáka pomocí elektronické třídní knihy v Edupage.

      • Prosíme o omlouvání žáka nejlépe pomocí systému Edupage viz. níže.

      Omlouvání absence žáka

      Ze zákona je účast na distanční výuce povinná. Neúčast na online synchronním vyučování (online konference, společné práce s učitelem) se považuje za absenci, kterou je nutné omlouvat.

      • V případě, že se žák nemůže účastnit online synchronní výuky, např. videokonference (nefunguje internet, výuka druhého sourozence, nemoc atd.), je nutná omluva třídnímu učiteli.

      • Omluvu můžete provést po absenci žáka, avšak nejpozději do 3 dnů od počátku absence.

      • V případě, že nemáte k dispozici potřebné elektronické prostředky, třídní učitel Vám vytiskne souhrn absence žáka a předá ho domluveným způsobem.

       • Omluva je možná také jiným domluveným způsobem, např. telefonicky.

      • Neomluvená absence na online hodině se započítává jako neomluvená hodina.

      V případě dalších dotazů ohledně 2.stupně se můžete obrátit na email: jakub.zelenka@zsnerudova.cz


      Děkujeme mnohokrát za spolupráci.

     • Materiály ze školního roku 2019/2020

     • Materiály pro domácí přípravu žáků naleznete na tomto odkazu: odkaz

      Materiály jsou rozděleny do bloků po jednotlivých týdnech. Na každý týden jsou materiály zadávané nejpozději v pondělí do 8 hodin.

      Průběžně budeme doplňovat další materiály s ohledem na prodlužování mimořádných opatření.

      Žáci mohou své znalosti cvičit v on-line aplikacích. Stačí si vybrat ročník a předmět na  

      https://www.skolasnadhledem.cz/

      https://www.matika.in/cs/

      https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

      https://skolakov.eu/

      https://www.umimecesky.cz

      https://vpohode.cz/cs/ (interaktivní učebnice od Taktiku)

      Nová škola uvolnila elektronické učebnice zdarma. Každý den bude provozovat výuku pro 1. ročníky od 9 hodin za pomoci videa : odkaz

       

      Trénovat na přijímací zkoušky je možné zdarma přímo u společnosti SCIO na tomto odkazu: odkaz

      Vyberte si jakékoliv procvičování a přidejte ho do košíku. Dále provedete objednávku. V průběhu objednávání vyberte kterýkoliv způsob platby, po dokončení bude objednávka automaticky zaplacena (nebude třeba nic platit).