• Úspěchy a ocenění školy

   • Post Bellum- hrdinové národa

   • Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

    Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

    Naše škola díky svému důrazu na výuku moderních dějin, pravidelné a blízké spolupráci s Post Bellum obdržela ocenění. Post_Bellum_oceneni.pdf

   • Moderní škola na dotek

   • Naše škola začala od roku 2020 využívat nové komunikační nástroje. Jedním z nástrojů je i komunikační panel pro žáky školy. 

    Díky blízké spolupráci se společností ÁMOS vision vznikla na naší škole nová komunikační platforma. Na panelech mohou děti hledat informace o výuce a akcích na škole. Dále zde neustále zobrazujeme vzdělávací videa s prevencí šikany, kybernetické bezpečnosti a příklady první pomoci. 

    Díky spolupráci se nám podařilo získat certifikát MODERNÍ ŠKOLA NA DOTEK.

    Ámos_certifikát.pdf

   • Škola udržitelného rozvoje

   • Centrum managementu vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj při Vysoké škole evropských a regionálních studií, z.ú.
    ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy z.s.
    a za podpory Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje
    a Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje

    vyhlásil 1. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje.

    Škola má v rámci akčního plánu EV, již od roku 2017 vypracovaný „EKOKODEX“, který je určen, jak pro děti, tak pro všechny učitele, kteří svým vzorem vedou děti k jeho dodržování, čímž se všichni učitelé zapojují do realizace EV na naší škole.

    Ekokodex školy: 

    pečujeme o zdravé prostředí školy, udržujeme pořádek, využíváme denního světla, zhasínáme - šetříme energií, větráme efektivně, šetříme vodou, šetříme papírem, předcházíme vzniku odpadu, třídíme odpad – pečlivě, neplýtváme jídlem

    Realizace EVVO: 

    Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých předmětů jako průřezová témata a to v těchto základních tematických okruzích: 

    ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

    Obdržený certifikát: škola_udržitelného_rozvoje.pdf

 •  

   

   

   

 • Úspěchy a ocenění žáků naší školy

  • Školní rok
  • Oblast
  • Kolo
  • Vyhledat
  • 2023/2024

    • Vítězslav Nový

    • 7.místo
    • Mladý chemik · Regionální kolo · 2023/2024
    • T.Křivský, J.Doležal, M.Mareš, J.Hypš, J.Hazuka

    • 2.místo
    • Atletický čtyřboj - starší žáci · Krajské kolo · 2023/2024
    • T.Urban, J.Plátenka, M.Mlýnek, Š.Weger, T.Doležal

    • 1.místo
    • Atletický čtyřboj - mladší žáci · Krajské kolo · 2023/2024
    • S.Lomská, E.Kaislerová, V.Váchová, M.Cíková, A.Trávníčková

    • 2.místo
    • Atletický čtyřboj - mladší žákyně · Krajské kolo · 2023/2024
    • Vítězslav Nový

    • 13.místo
    • Mladý chemik · Krajské kolo · 2023/2024
    • Alžběta Veselá, Sára Vrzalová

    • 69.-79.
    • Mladý chemik · Krajské kolo · 2023/2024
    • Tobiáš Křivský

    • 8.místo
    • Matematická olympiáda · Krajské kolo · 2023/2024
    • O.Paroubek,K. Zimandlová, R. Holakovský, M.Lobl

    • 8.místo
    • Logická soutěž MaSo · Okresní kolo · 2023/2024
    • D.Doležalová, R.Březnický, A.Tlamsová, S.Kubová, L.Amchová, J.Votápková, E. Vithová, M.rak, S.Lomská, E.Kaislerová, T.Urban, T.Šimůnek, M. Slovanová, T.Špirochová, J.Hazuka,

    • 3.místo
    • Souboj o České Budějovice · Okresní kolo · 2023/2024
    • M.Žaloudková 9.A

    • 2.místo
    • Požární ochrana očima dětí - kategorie ZŠ 4 · Okresní kolo · 2023/2024
    • T.Marešová 8.B

    • 3.místo
    • Požární ochrana očima dětí - kategorie ZŠ 4 · Okresní kolo · 2023/2024
    • K.Cimbálníková 9.A

    • čestné uznání
    • Požární ochrana očima dětí - kategorie ZŠ 4 · Okresní kolo · 2023/2024
    • L.Navrátilová 7.B

    • čestné uznání
    • Požární ochrana očima dětí - kategorie ZŠ 3 · Okresní kolo · 2023/2024
    • F.Potoran 3.C

    • 1.místo
    • Požární ochrana očima dětí - kategorie ZŠ 2 · Okresní kolo · 2023/2024
    • T.Řezníčková 1.C

    • 1.místo
    • Požární ochrana očima dětí - kategorie ZŠ 1 · Okresní kolo · 2023/2024
    • L.Vinická 1.C

    • čestné uznání
    • Požární ochrana očima dětí - kategorie ZŠ 1 · Okresní kolo · 2023/2024
    • V. Honnerová, S.Morongová

    • stříbrné pásmo
    • Jihočeský zvonek · Okresní kolo · 2023/2024
    • J.Westra

    • zlaté pásmo
    • Jihočeský zvonek · Okresní kolo · 2023/2024
    • T. Křivský, J. Šrom, J. Doležal, M. Mareš, J. Hypš, J. Hazuka, A. Brůžek, V. Havek, Š. Mlýnek, J. Filouš

    • 1.místo
    • Pohár rozhlasu - starší žáci · Okresní kolo · 2023/2024
    • A. Veselá, M. Žaloudková, B. Habichová, N. Klabouchová, A. Sládková, S. Glaserová, V. Kopačková, M. Slovanová, K. Veselá

    • 4.místo
    • Pohár rozhlasu - starší žákyně · Okresní kolo · 2023/2024