• Úspěchy a ocenění školy

   • Post Bellum- hrdinové národa

   • Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

    Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

    Naše škola díky svému důrazu na výuku moderních dějin, pravidelné a blízké spolupráci s Post Bellum obdržela ocenění. Post_Bellum_oceneni.pdf

   • Moderní škola na dotek

   • Naše škola začala od roku 2020 využívat nové komunikační nástroje. Jedním z nástrojů je i komunikační panel pro žáky školy. 

    Díky blízké spolupráci se společností ÁMOS vision vznikla na naší škole nová komunikační platforma. Na panelech mohou děti hledat informace o výuce a akcích na škole. Dále zde neustále zobrazujeme vzdělávací videa s prevencí šikany, kybernetické bezpečnosti a příklady první pomoci. 

    Díky spolupráci se nám podařilo získat certifikát MODERNÍ ŠKOLA NA DOTEK.

    Ámos_certifikát.pdf

   • Škola udržitelného rozvoje

   • Centrum managementu vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj při Vysoké škole evropských a regionálních studií, z.ú.
    ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy z.s.
    a za podpory Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje
    a Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje

    vyhlásil 1. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje.

    Škola má v rámci akčního plánu EV, již od roku 2017 vypracovaný „EKOKODEX“, který je určen, jak pro děti, tak pro všechny učitele, kteří svým vzorem vedou děti k jeho dodržování, čímž se všichni učitelé zapojují do realizace EV na naší škole.

    Ekokodex školy: 

    pečujeme o zdravé prostředí školy, udržujeme pořádek, využíváme denního světla, zhasínáme - šetříme energií, větráme efektivně, šetříme vodou, šetříme papírem, předcházíme vzniku odpadu, třídíme odpad – pečlivě, neplýtváme jídlem

    Realizace EVVO: 

    Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých předmětů jako průřezová témata a to v těchto základních tematických okruzích: 

    ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

    Obdržený certifikát: škola_udržitelného_rozvoje.pdf

 •  

   

   

   

 • Úspěchy a ocenění žáků naší školy

  • Školní rok
  • Oblast
  • Kolo
  • Vyhledat
  • 2023/2024

    • Vítězslav Nový

    • 7.místo
    • Mladý chemik · Regionální kolo · 2023/2024
    • Vítězslav Nový

    • 13.místo
    • Mladý chemik · Krajské kolo · 2023/2024
    • Alžběta Veselá, Sára Vrzalová

    • 69.-79.
    • Mladý chemik · Krajské kolo · 2023/2024
    • Tobiáš Křivský

    • 8.místo
    • Matematická olympiáda · Krajské kolo · 2023/2024
    • O.Hůrský 7.C

    • 18.místo
    • Dějepisná olympiáda · Okresní kolo · 2023/2024
    • V.Bušek 8.B

    • 19.místo
    • Dějepisná olympiáda · Okresní kolo · 2023/2024
    • Vítězslav Nový

    • 1.místo
    • Mladý chemik · Okresní kolo · 2023/2024
    • Alžběta Veselá

    • 2.místo
    • Mladý chemik · Okresní kolo · 2023/2024
    • Sára Vrzalová

    • 3.místo
    • Mladý chemik · Okresní kolo · 2023/2024
    • Tobias Šimůnek

    • 5.-8.místo
    • Matematická olympiáda 8.roč · Okresní kolo · 2023/2024
    • Kateřina Zimandlová

    • 14.-17.místo
    • Matematická olympiáda 8.roč · Okresní kolo · 2023/2024
    • Tobiáš Kodl

    • 18.-20.místo
    • Matematická olympiáda 8.roč · Okresní kolo · 2023/2024
    • Theodor Veber

    • 12.místo
    • Matematická olympiáda 7.roč · Okresní kolo · 2023/2024
    • Ondřej Mendlík

    • 11.místo
    • Matematická olympiáda 6.roč · Okresní kolo · 2023/2024
    • Pavel Bergmann

    • 14.-18..místo
    • Matematická olympiáda 6.roč · Okresní kolo · 2023/2024
    • Martin Pavlíček, Věra Slezáčková, Albert Blumentritt, Ema Kyselová, Adéla Nožičková

    • 21.-32.místo
    • Matematická olympiáda 6.roč · Okresní kolo · 2023/2024
    • Tobiáš Kodl 8.A

    • 3.místo
    • Pythagoriáda 8. r. · Okresní kolo · 2023/2024
    • Vojtěch Bušek 8.B, Kateřina Zimandlová 8.A

    • 4.-6.místo
    • Pythagoriáda 8. r. · Okresní kolo · 2023/2024
    • Věra Slezáčková 6.A

    • 4.-10. místo
    • Pythagoriáda 6. r. · Okresní kolo · 2023/2024
    • Ondřej Mendlík 6.A

    • 23. - 29.místo
    • Pythagoriáda 6. r. · Okresní kolo · 2023/2024