• Úspěchy a ocenění školy

   • Post Bellum- hrdinové národa

   • Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

    Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

    Naše škola díky svému důrazu na výuku moderních dějin, pravidelné a blízké spolupráci s Post Bellum obdržela ocenění. Post_Bellum_oceneni.pdf

   • Moderní škola na dotek

   • Naše škola začala od roku 2020 využívat nové komunikační nástroje. Jedním z nástrojů je i komunikační panel pro žáky školy. 

    Díky blízké spolupráci se společností ÁMOS vision vznikla na naší škole nová komunikační platforma. Na panelech mohou děti hledat informace o výuce a akcích na škole. Dále zde neustále zobrazujeme vzdělávací videa s prevencí šikany, kybernetické bezpečnosti a příklady první pomoci. 

    Díky spolupráci se nám podařilo získat certifikát MODERNÍ ŠKOLA NA DOTEK.

    Ámos_certifikát.pdf

   • Škola udržitelného rozvoje

   • Centrum managementu vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj při Vysoké škole evropských a regionálních studií, z.ú.
    ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy z.s.
    a za podpory Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje
    a Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje

    vyhlásil 1. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje.

    Škola má v rámci akčního plánu EV, již od roku 2017 vypracovaný „EKOKODEX“, který je určen, jak pro děti, tak pro všechny učitele, kteří svým vzorem vedou děti k jeho dodržování, čímž se všichni učitelé zapojují do realizace EV na naší škole.

    Ekokodex školy: 

    pečujeme o zdravé prostředí školy, udržujeme pořádek, využíváme denního světla, zhasínáme - šetříme energií, větráme efektivně, šetříme vodou, šetříme papírem, předcházíme vzniku odpadu, třídíme odpad – pečlivě, neplýtváme jídlem

    Realizace EVVO: 

    Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých předmětů jako průřezová témata a to v těchto základních tematických okruzích: 

    ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

    Obdržený certifikát: škola_udržitelného_rozvoje.pdf

 •  

   

   

   

 • Úspěchy a ocenění žáků naší školy

  • Školní rok
  • Oblast
  • Kolo
  • Vyhledat
  • 2022/2023

    • K.Hrdina 7.r.

    • 3.místo
    • Zeměpisná olympiáda A · Okresní kolo · 2022/2023
    • J.Žák 6.r.

    • 5.místo
    • Zeměpisná olympiáda A · Okresní kolo · 2022/2023
    • N. Zavidiia 8.r.

    • 9.místo
    • Zeměpisná olympiáda A · Okresní kolo · 2022/2023
    • Lenka Nováková 9.A

    • 15.-16.místo
    • Konverzační soutěž - Nj · Okresní kolo · 2022/2023
    • Tereza Duchoňová 9.D

    • 22.místo
    • Konverzační soutěž - Nj · Okresní kolo · 2022/2023
    • Tereza Marešová 7.B

    • 4.-5.místo
    • Konverzační soutěž - Aj · Okresní kolo · 2022/2023
    • Lenka Nováková 9.A

    • 6.místo
    • Konverzační soutěž - Aj · Okresní kolo · 2022/2023
    • Jiří Schejbal

    • 15.místo
    • Dějepisná olympiáda · Okresní kolo · 2022/2023
    • Miroslav Jokl

    • 1.místo
    • Pythagoriáda 9.r. · Okresní kolo · 2022/2023
    • Tobiáš Křivský

    • 5.-7.místo
    • Pythagoriáda 8. r. · Okresní kolo · 2022/2023
    • D. Mrázek 5.A

    • 1.místo
    • Matematický Klokan: kategorie Klokánek · Školní kolo · 2022/2023
    • J. Fryč 5.E

    • 2.místo
    • Matematický Klokan: kategorie Klokánek · Školní kolo · 2022/2023
    • L .Amchová 5.E

    • 3.místo
    • Matematický Klokan: kategorie Klokánek · Školní kolo · 2022/2023
    • V.Slezáčková 5.A

    • 4. místo
    • Matematický Klokan: kategorie Klokánek · Školní kolo · 2022/2023
    • E.Veselá 5.C

    • 5.místo
    • Matematický Klokan: kategorie Klokánek · Školní kolo · 2022/2023
    • F.Marek 4.A, O.Mendlík 5.C

    • 6.místo
    • Matematický Klokan: kategorie Klokánek · Školní kolo · 2022/2023
    • M.Šikýřová 3.D

    • 1.místo
    • Matematický Klokan: kategorie Cvrček · Školní kolo · 2022/2023
    • R.Jiráček 3.A

    • 2.místo
    • Matematický Klokan: kategorie Cvrček · Školní kolo · 2022/2023
    • P.Pospíšilová 2.C

    • 3.místo
    • Matematický Klokan: kategorie Cvrček · Školní kolo · 2022/2023
    • A. Kysela 3.C, J.Škoda 3.A

    • 4.- 5.místo
    • Matematický Klokan: kategorie Cvrček · Školní kolo · 2022/2023