Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

   • Přijímací pohovory do 6. třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty.

   • aktualizováno: 16. 3. 2021

    Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají dvouhodinový předmět Seminář z matematiky místo volitelného předmětu, kde rozvíjejí matematické schopnosti.

    V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

    Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy. 

     

    Přihláška

    V případě zájmu o konání přijímacího pohovoru do této třídy, prosíme o vyplnění elektronické přihlášky.

    Přihlášky je možné vyplňovat do 16. 4. 2021

    • Žáci aktuálně navštěvující ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice - přihláška
    • Žáci z jiných škol - přihláška

     

    Termín pohovoru

    Předpokládaný termín konání pohovorů je druhá polovina května. Termín upřesníme na základě vývoje epidemiologické situace na začátku května.

    Podrobnější informace budeme zveřejňovat na této stránce a přesné termíny konání pohovorů obdržíte také do emailu uvedeného v přihlášce.