Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

   • Přijímací pohovory do 6. třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty.

   • aktualizováno: 10. 6. 2021

    Informace mohou být aktualizovány v závislosti na epidemiologické situaci.

    Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají dvouhodinový předmět Seminář z matematiky místo volitelného předmětu, kde rozvíjejí matematické schopnosti.

    V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

    Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy. 

     

    Přihláška

    V případě zájmu o konání přijímacího pohovoru do této třídy, prosíme o vyplnění elektronické přihlášky.

    Přihlášky je možné vyplňovat do 16. 4. 2021

    • Žáci aktuálně navštěvující ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice - přihláška
    • Žáci z jiných škol - přihláška

     

    Termíny pohovorů

    Na základě předpokládaného uvolňování mimořádných opatření jsou naplánované pohovory do budoucí šesté třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty na termíny:

    • Žáci 5. ročníků na ZŠ Nerudova - 31. 5. 2021
    • Žáci z jiných škol - 1. 6. 2021 od 14:00, sraz před hlavním vchodem z ulice Nerudova.

    Pokud ze závažných důvodů nemůže Váš syn/ Vaše dcera vykonávat pohovor v daném termínu, kontaktujte zástupce ředitele pro 2. st. Mgr. Jakuba Zelenku jakub.zelenka@zsnerudova.cz ohledně domluvení náhradního termínu.

    V případě pozdního příchodu nebude možné žáka/žákyni vpustit do budovy školy.

     

    Průběh pohovoru

    • První část - 30-ti minutový test (učivo matematiky probrané do konce 1. pololetí 5. ročníku).
    • Druhá část - ústní pohovor (učivo matematiky probrané do konce 1. pololetí 5. ročníku).

     

    K přijímacímu pohovoru potřebujete:

    • žáci 5. ročníku  ZŠ Nerudova
     • psací potřeby (gumovací pero nelze použít), rýsovací potřeby
     • chirurgickou roušku, respirátor
     • pití

    Žáky vyzvedneme v jejich třídách během dopoledne a poté je přivedeme zpět.

     

    • žáci z jiných základních škol
     • Potvrzení o negativním testu na Covid-19 ne starší 7 dnů, nebo doklad o pozitivním PCR testu ne straší 180 dnů.
      (bez tohoto potvrzení nebude žák vpuštěn do budovy a nebude mít možnost pohovor vykonat)
     • výpis vysvědčení nebo kopie vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku
     • psací potřeby (gumovací pero nelze použít), rýsovací potřeby
     • chirurgickou roušku, respirátor
     • pití

    Předpokládáme, že v době konání pohovorů bude i nadále zakázán vstup zákonných zástupců a dalších cizích osob do budov školy. Žáky si v určený čas převezme před hlavním vchodem v Nerudově ulici pověřený pedagog a po ukončení zkoušky je přivede zpět před budovu školy. Z tohoto důvodu prosíme o časovou dochvilnost.

    Sraz 1. 6. 2021 ve 14:00 před hlavním vchodem z ulice Nerudova.

    Předpokládaný konec pohovorů je v 15:30.

     

    Kritéria hodnocení

    • známky na vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku
    • výsledek písemné části
    • výsledek ústní části

     

    Zveřejnění výsledků

    Výsledky Vám sdělíme telefonicky na telefonním čísle uvedeném v přihlášce a zde na webových stránkách školy nejpozději do konce června.

    Výsledky pohovorů k 10. 6. naleznete v tomto dokumentu: výsledky_pohovorů.pdf
    Přijímáme 27 žáků. V případě odhlášení některého z přijatých žáků, kontaktujeme uchazeče pod čarou.