Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

   • Přijímací pohovory do 6. třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty.

   • aktualizováno: 18. 1. 2023

    Informace mohou být průběžně aktualizovány.

    Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají předmět Seminář z matematiky rozvíjející matematické schopnosti místo volitelného předmětu.

    V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají žáci možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

    Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků v soutěžích i přijímacích zkouškách na gymnázia a střední školy.

     

    Přihláška

    V případě zájmu o konání přijímacího pohovoru do této třídy, prosíme o vyplnění elektronické přihlášky.

    Přihlášky je možné podávat do 31. 3. 2023

    • Žáci aktuálně navštěvující ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice - přihláška
    • Žáci z jiných škol - přihláška

     

     

    Termíny pohovorů

    Pohovory do budoucí šesté třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty jsou naplánované v tomto termínu:

    • Žáci 5. ročníků na ZŠ Nerudova - 15. 5. 2023 (Po) během dopoledních hodin ve škole.
    • Žáci z jiných škol - 15. 5. 2023 (Po) od 14:00, sraz před hlavním vchodem z ulice Nerudova.

    Pokud ze závažných důvodů (nemoc, karanténa, ...) nemůže Váš syn/ Vaše dcera vykonávat pohovor v daném termínu, kontaktujte zástupce ředitele pro 2. st. Mgr. Jakuba Zelenku jakub.zelenka@zsnerudova.cz ohledně domluvení náhradního termínu.

    V případě pozdního příchodu nebude možné žáka/žákyni vpustit do budovy školy.

     

    Průběh pohovoru

    • První část - 30-ti minutový test (učivo matematiky probrané do konce 1. pololetí 5. ročníku).
    • Druhá část - ústní pohovor (učivo matematiky probrané do konce 1. pololetí 5. ročníku).

     

     

    K přijímacímu pohovoru potřebujete:

    žáci 5. ročníku  ZŠ Nerudova

    • psací potřeby (gumovací pero nelze použít), rýsovací potřeby
    • pití
    • Žáky vyzvedneme v jejich třídách během dopoledne a poté je přivedeme zpět.

     

    žáci z jiných základních škol

    • výpis vysvědčení nebo kopii vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku
    • psací potřeby (gumovací pero nelze použít), rýsovací potřeby
    • pití
    • Žáky si v určený čas převezme před hlavním vchodem v Nerudově ulici pověřený pedagog a po ukončení zkoušky je přivede zpět před budovu školy. Z tohoto důvodu prosíme o časovou dochvilnost.
    • Předpokládaný konec pohovorů je v 15:30.

     

    Kritéria hodnocení

    • známky na vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku
    • výsledek písemné části
    • výsledek ústní části

     

     

    Zveřejnění výsledků

    Výsledky Vám sdělíme telefonicky na telefonním čísle uvedeném v přihlášce a zde na webových stránkách školy nejpozději do 15. 6. 2023.

    Výsledky pohovorů naleznete v tomto dokumentu:     Přijímáme 28 žáků. V případě odhlášení některého z přijatých žáků, kontaktujeme uchazeče pod čarou.