• Finanční dary pro školu

    • Naše škola bude vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školy nebo výuku. K čemu škola smí sponzorský dar využít? Sponzorské dary budou použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení do tříd, tělocvičny, školního hřiště či družiny. Za sponzorském dary lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy. Dar sponzora nikdy nebude využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců (mzdy, odměny, atd.).

     Darovací smlouva ke stažení: Darovaci_smlouva_od_1.1.2020.docx
     (
     Interaktivní formulář můžete po stažení vyplnit v Microsoft Word)

      

      Jaké jsou podmínky pro odečtení daru od daňového základu?

     Zákon 586/1992 Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.)

     Fyzické osoby

     - hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč

     - maximálně 10% ze základu daně

     Právnické osoby

     - hodnota daru minimálně 2.000,- Kč

     - maximálně 5% ze základu daně

     - odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání


     Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?

     Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru škole. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinou s únorovou nebo březnovou výplatou. 

     Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.

     Jestliže zaměstananec vyplňuje daňové přiznání sám, odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.

     Více informací o možnosti odpočtu daru sdělí Váš daňový poradce nebo zaměstnavatel.