• Úspěchy a ocenění školy

   • Post Bellum- hrdinové národa

   • Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

    Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

    Naše škola díky svému důrazu na výuku moderních dějin, pravidelné a blízké spolupráci s Post Bellum obdržela ocenění. Post_Bellum_oceneni.pdf

   • Moderní škola na dotek

   • Naše škola začala od roku 2020 využívat nové komunikační nástroje. Jedním z nástrojů je i komunikační panel pro žáky školy. 

    Díky blízké spolupráci se společností ÁMOS vision vznikla na naší škole nová komunikační platforma. Na panelech mohou děti hledat informace o výuce a akcích na škole. Dále zde neustále zobrazujeme vzdělávací videa s prevencí šikany, kybernetické bezpečnosti a příklady první pomoci. 

    Díky spolupráci se nám podařilo získat certifikát MODERNÍ ŠKOLA NA DOTEK.

    Ámos_certifikát.pdf

   • Škola udržitelného rozvoje

   • Centrum managementu vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj při Vysoké škole evropských a regionálních studií, z.ú.
    ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy z.s.
    a za podpory Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje
    a Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje

    vyhlásil 1. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje.

    Škola má v rámci akčního plánu EV, již od roku 2017 vypracovaný „EKOKODEX“, který je určen, jak pro děti, tak pro všechny učitele, kteří svým vzorem vedou děti k jeho dodržování, čímž se všichni učitelé zapojují do realizace EV na naší škole.

    Ekokodex školy: 

    pečujeme o zdravé prostředí školy, udržujeme pořádek, využíváme denního světla, zhasínáme - šetříme energií, větráme efektivně, šetříme vodou, šetříme papírem, předcházíme vzniku odpadu, třídíme odpad – pečlivě, neplýtváme jídlem

    Realizace EVVO: 

    Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých předmětů jako průřezová témata a to v těchto základních tematických okruzích: 

    ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

    Obdržený certifikát: škola_udržitelného_rozvoje.pdf

 •  

   

   

   

 • Úspěchy a ocenění žáků naší školy

  • Školní rok
  • Oblast
  • Kolo
  • Vyhledat
  • 2018/2019

    • Žaneta Dvořáková 8.A

    • 3. místo
    • Olympiáda Čj · Školní kolo · 2018/2019
    • Linda Kliková 9.A

    • 4. místo
    • Olympiáda Čj · Školní kolo · 2018/2019
    • Markéta Piskořová 5.A

    • 1. místo
    • Recitační soutěž „Dětská scéna“ · Školní kolo · 2018/2019
    • Alex Šesták 4.A

    • 2. místo
    • Recitační soutěž „Dětská scéna“ · Školní kolo · 2018/2019
    • Marie Helena Huitema 5.A

    • 3. místo
    • Recitační soutěž „Dětská scéna“ · Školní kolo · 2018/2019
    • Jindřiška Voráčová 2.B

    • 1. místo
    • Recitační soutěž 1.st. · Školní kolo · 2018/2019
    • Richard Holakovský 3.A

    • 2. místo
    • Recitační soutěž 1.st. · Školní kolo · 2018/2019
    • Adéla Strusková 6.D, Lenka Vobrová 6.F, Jiří Galeštok 7.D

    • 2. místo
    • Recitační soutěž 6. - 7. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Robin Kostík 7.C, Bára Matznerová 6.F, Martin Švikruha 6.D

    • 3. místo
    • Recitační soutěž 6. - 7. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Matěj Golas 6.E

    • 1. místo
    • Olympiáda v Aj 6. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Filip Maršálek 6.A

    • 2. místo
    • Olympiáda v Aj 6. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Lia Pejoglo 6.B

    • 3. místo
    • Olympiáda v Aj 6. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Ondřej Novák 7.A

    • 1. místo
    • Olympiáda v Aj 7. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Johana Smrčinová 7.A

    • 2. místo
    • Olympiáda v Aj 7. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Pavel Pech 7.A

    • 3. místo
    • Olympiáda v Aj 7. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Michaela Kálalová 8.B

    • 1. místo
    • Olympiáda v Aj 8. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Jakub Pupík 8.A

    • 2. místo
    • Olympiáda v Aj 8. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Andrea Fojtlová 8.B

    • 3. místo
    • Olympiáda v Aj 8. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Marina Tafa 9.B

    • 1. místo
    • Olympiáda v Aj 9. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Karel Zikeš 9.A

    • 2. místo
    • Olympiáda v Aj 9. r. · Školní kolo · 2018/2019