• Úspěchy a ocenění školy

   • Post Bellum- hrdinové národa

   • Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

    Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

    Naše škola díky svému důrazu na výuku moderních dějin, pravidelné a blízké spolupráci s Post Bellum obdržela ocenění. Post_Bellum_oceneni.pdf

   • Moderní škola na dotek

   • Naše škola začala od roku 2020 využívat nové komunikační nástroje. Jedním z nástrojů je i komunikační panel pro žáky školy. 

    Díky blízké spolupráci se společností ÁMOS vision vznikla na naší škole nová komunikační platforma. Na panelech mohou děti hledat informace o výuce a akcích na škole. Dále zde neustále zobrazujeme vzdělávací videa s prevencí šikany, kybernetické bezpečnosti a příklady první pomoci. 

    Díky spolupráci se nám podařilo získat certifikát MODERNÍ ŠKOLA NA DOTEK.

    Ámos_certifikát.pdf

   • Škola udržitelného rozvoje

   • Centrum managementu vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj při Vysoké škole evropských a regionálních studií, z.ú.
    ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy z.s.
    a za podpory Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje
    a Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje

    vyhlásil 1. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje.

    Škola má v rámci akčního plánu EV, již od roku 2017 vypracovaný „EKOKODEX“, který je určen, jak pro děti, tak pro všechny učitele, kteří svým vzorem vedou děti k jeho dodržování, čímž se všichni učitelé zapojují do realizace EV na naší škole.

    Ekokodex školy: 

    pečujeme o zdravé prostředí školy, udržujeme pořádek, využíváme denního světla, zhasínáme - šetříme energií, větráme efektivně, šetříme vodou, šetříme papírem, předcházíme vzniku odpadu, třídíme odpad – pečlivě, neplýtváme jídlem

    Realizace EVVO: 

    Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých předmětů jako průřezová témata a to v těchto základních tematických okruzích: 

    ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

    Obdržený certifikát: škola_udržitelného_rozvoje.pdf

 •  

   

   

   

 • Úspěchy a ocenění žáků naší školy

  • Školní rok
  • Oblast
  • Kolo
  • Vyhledat
  • 2018/2019

    • Martin Dvořák 8.A

    • 2. místo
    • Zeměpisná olympiáda 8.-9. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Tomáš Hanetšlégr 8.A

    • 3. místo
    • Zeměpisná olympiáda 8.-9. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Veronika Krýchová 7.A

    • 1. místo
    • Zeměpisná olympiáda 7. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Martin Rypl 7.A

    • 2. místo
    • Zeměpisná olympiáda 7. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Anna Čáchová 7.B

    • 3. místo
    • Zeměpisná olympiáda 7. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Jakub Trávníček 6.D

    • 1. místo
    • Zeměpisná olympiáda 6. r · Školní kolo · 2018/2019
    • Radim Švikruha 6.D

    • 2. místo
    • Zeměpisná olympiáda 6. r · Školní kolo · 2018/2019
    • Marek Brož 6.D

    • 3. místo
    • Zeměpisná olympiáda 6. r · Školní kolo · 2018/2019
    • Jan Hazuka 3.C, Marie Maxová 3.E

    • 1. místo
    • Lehkoatletická olympiáda - 3. r · Školní kolo · 2018/2019
    • Simona Lomská 2.E

    • nejúspěšnější žákyně
    • Lehkoatletická olympiáda 1. stupeň · Školní kolo · 2018/2019
    • Jakub Marek 5.A

    • nejúspěšnější žák
    • Lehkoatletická olympiáda 1. stupeň · Školní kolo · 2018/2019
    • 5.A

    • nejúspěšnější třída
    • Lehkoatletická olympiáda 1. stupeň · Školní kolo · 2018/2019
    • Jakub Marek 5.A, Eliška Šebková 5.A

    • 1. místo
    • Lehkoatletická olympiáda - 5. r · Školní kolo · 2018/2019
    • Jakub Hruška 4.B, Alžběta Veselá 4.F

    • 1. místo
    • Lehkoatletická olympiáda - 4. r · Školní kolo · 2018/2019
    • David Šuchaň 2.B, Simona Lomská 2.E

    • 1. místo
    • Lehkoatletická olympiáda - 2. r · Školní kolo · 2018/2019
    • Mikuláš Rak 1.B, Karolína Machová, Linda Havlová (1.C)

    • 1. místo
    • Lehkoatletická olympiáda - 1. r. · Školní kolo · 2018/2019
    • Tomáš Beránek, Daniel Plundrich 9.C

    • 1. místo
    • Olympiáda v Rj · Školní kolo · 2018/2019
    • Daniel Valenta 9.D

    • 2. místo
    • Olympiáda v Rj · Školní kolo · 2018/2019
    • Lucie Lovčíková 9.E

    • 3. místo
    • Olympiáda v Rj · Školní kolo · 2018/2019
    • T. Santariusová 5.C

    • 1. místo
    • Dopravní olympiáda · Školní kolo · 2018/2019
  • Kontakty

   • Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice
   • zdenek.srom@zsnerudova.cz
   • kancelář školy 387 422 506; 601 588 051
   • Základní škola Nerudova 9 České Budějovice 370 04 370 04 České Budějovice Czech Republic
   • IČ: 62537784 DIČ: 077-62537784 Nejsme plátci DPH
   • ID datové schránky: m7amfqd
   • jakub.zelenka@zsnerudova.cz
   • Jana Janečková info@advisoryservice.eu 724 652 100
   • Kontakty na další pracovníky školy naleznete v záložce O ŠKOLE
   • jakub.zelenka@zsnerudova.cz
  • Přihlášení