Novinky

     • Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

     • Zveřejnění výsledků

      Výsledky Vám sdělíme telefonicky na uvedeném telefonním čísle v přihlášce nejpozději do konce června.

       

       

      Možnost přihlášení do 30. 4. 2020

      Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají dvouhodinový předmět Seminář z matematiky místo volitelného předmětu, kde rozvíjejí matematické schopnosti.

      V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

      Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy. 

      Veškeré informace a možnost přihlášení naleznete v záložce O ŠKOLE nebo na tomto odkazu.

     • Skupiny druhých jazyků pro 7. ročníky ve školním roce 2020/21

     • Vážení rodiče 6. ročníků, od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Dávali jsme Vám možnost výběru preferovaného jazyka do 29. 2. 2020. Po tomto datu se nám ještě ozvalo několik z Vás, co nehlasovali a svoji volbu doplnili.

      Pro školní rok 2020/ 2021 můžeme s radostí říci, že všem požadavkům budeme moci vyhovět.

      V některých třídách nebylo možné otevřít všechny skupiny jazyků.

      Pokud se skupina jazyka s Vaší 1. volbou neotevírá, jste zařazeni do skupiny jazyka z Vaší 2. volby.

       

      Otevíráme tyto skupiny jazyků:

      • 7.A- Nj
      • 7.B,C,D,E- Nj a Rj