Novinky

     • Informace k otevírání školy v omezeném režimu

     • aktualizováno 5. 6. 2020

      Ministerstvo školství připravilo manuál pro školy, kde jsou uvedena pravidla docházky žáků 9. tříd od pondělí 11.5. 2020 a žáků 1. stupně od pondělí 25. 5. 2020.

      V nejbližších dnech zde uvedeme další podrobnosti.

      Manual_MSMT_pro_zakladni_skoly.pdf

       

      Aktuální informace k otevírání školy

      Před prvním vstupem žáka/žákyně do školy je zákonný zástupce žáka povinen vyplnit toto prohlášení: cestne_prohlaseni.pdf

      Žák předá toto prohlášení učiteli před vstupem do budov školy. V případě, že nebude mít toto prohlášení s sebou, nebude vpuštěn do budovy a zařazen do výuky.

     • Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

     • Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

      • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
      • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
      • podpůrně také podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (např.v případě povolení červnových konzultací žáků 2. stupně),
      • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

       

      Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
      Vyhlaska_o_hodnoceni_vysledku_vzdelavani_zaku_ve_druhem_pololeti_skolniho_roku_2019-2020.pdf