Novinky

     • Informace o nošení ochranných prostředků úst od 1. 3. 2021

     • Vážení rodiče,

      rádi bychom Vás touto formou poprosili o vstřícnost, pochopení a spolupráci při zajištění správných ochranných prostředků pro Vaše dítě.

      Dle nařízení MŠMT vycházejícího z mimořádného opatření MZČR jsou žáci povinni používat od 1. 3. 2021 při pobytu ve vnitřních prostorách školy adekvátní ochranné prostředky kterými jsou:

      • Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek (chirurgická rouška, nanorouška) 
      • Respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2/KN 95) (vždy bez výdechového filtru)

      Běžné látkové roušky nejsou již adekvátní ochrannou pomůckou.

      Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

      Děkujeme Vám.

     • Druhý jazyk pro 7. ročníky ve školním roce 2021/2022

     • Vyplňování je možné do 28. 2. 2021

      Vážení rodiče žáků 6. ročníků. Od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Nabízíme Vám proto možnost vybrat si preferovaný jazyk pro své dítě. Berte, prosím, v potaz, že se vždy snažíme o zařazení do preferované skupiny jazyka, ale z důvodu kapacity se to nemusí vždy podařit.

      V případě malého zájmu o některý z nabízených jazyků nemusí být tento jazyk vyučován a žáka přesuneme do preferovaného jazyka označeného jako jeho druhá volba. 

      Snažíme se děti dělit do menších skupin z hlediska kvality výuky.

      Vybírat si můžete z německého, ruského a francouzského jazyka.

       

      Pro výběr druhého jazyka slouží tento elektronický formulář: Okdaz na formulář
      Vyplňování je možné do 28. 2. 2021
       

      Formulář vyplňujte pouze jednou. Platí vždy první odeslaná varianta. Potvrzení o vyplnění obdržíte na Váš uvedený email.

      Pokud nemáte ICT prostředky pro vyplnění elektronického formuláře, kontaktujte třídního učitele, který Vaši volbu zaznamená. 

       

      Děkujeme za spolupráci