Novinky

     • Informace k otevření školy od 24. 5. 2021

     • aktualizováno: 25. 5.

      Všechny ročníky se budou učit prezenčně ve škole. 

       

      Pro vstup do budovy školy a během pobytu v ní musí žáci nosit správně nasazenou chirurgickou roušku, nebo respirátor bez výdechového filtru. Bez této ochranné pomůcky nebudou vpuštěni do budovy školy.

      Ranní nástup do školy

      Z důvodu omezení kontaktů mezi žáky z různých tříd bude příchod do školy organizován takto:

      Učitelé prvních hodin budou vyzvedávat žáky před školou v uvedených časech a odvedou je do šaten a tříd.

      1. stupeň

      • Budova Nerudova 

      7,40 – 1.A, 1.B, 2.A, 2.C, 3.A

      7,45 - 5.A 

      7,50 – 4. A, B, C,            

      7,55 – 1.C, 2.B, 3. B, 5.B

       

      • Budova Čéčova – žáci přicházejí bočním vchodem

      7,40 - 1. D, E, 2.D, 3.C

      7,50 – 4.D,E, 5.E + 5.C,D (hlavní vchod Čéčova)

      7,55 – 2.E, 3.D, E

       

       

      2. stupeň

      • 7:45 - 6.ročníky + 7. A,B,C + 8.C,D
      • 7:55 - 7.D,E + 8.A,B,E,F + 9.ročníky

      Žáci musí být dochvilní. V případě opožděného příchodu vyčkávají na odchod všech skupin a zaměstnanec školy je doprovodí do třídy.

      Pokud žáci přijdou po 8:00, je nutno použít vchod budovy Nerudova. Zaměstnanec školy je odvede do třídy.

       

      Školní jídelna

      Žáci, stravující se ve školní jídelně, mají oběd hromadně přihlášený.

      Pokud byste neměli zájem o stravování, je nutno obědy odhlásit (možno využít aplikaci Strava.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 725 964 370).

      Výdej oběda do jídlonosiče první den nemoci je možný pouze v čase 14,00 - 14,15.

       

      Školní družina

      Školní družina bude fungovat v běžném režimu 6,00 – 17,00.

      Byla zrušena povinnost homogenních oddělení a skupin.

      Bližší informace obdrží rodiče od vychovatelek ŠD.

       

      Tělocvik a skupiny na výuku

      Žáci budou moci opětovně sportovat a cvičit jak na venkovních, tak ve vnitřních sportovištích. Bude zapotřebí si opětovně nosit cvičení oděv. Dělení na skupiny jazyků a volitelné předměty bude probíhat dle běžného rozvrhu.

       

      Testování žáků

      Přítomnost žáků na prezenční výuce ve škole je podmíněna provedením testu na Covid -19. Testovat se ve škole bude antigenními testy–  žáci si odeberou vzorek pro testování sami vatovou tyčinkou z přední části nosu.

      Testování bude probíhat 1x týdně – v pondělí nebo bezprostředně po příchodu žáka do školy (ranní ŠD, první vyučovací hodina).

      Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Nutno prokázat potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, či zprávou z laboratoře.

      Leták pro rodiče - odkaz

      Veškeré informace o testování na webových stránkách MŠMT - https://testovani.edu.cz/

       

      Návody na používané testy:

      LEPU leták- odkaz

      LEPU video- odkaz

      SINGCLEAN leták- odkaz

      SINGCLEAN video- odkaz

      SEJOY leták- odkaz

      SEJOY video- odkaz

       

       

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.