Novinky

     • Třídní schůzky a konzultace o prospěchu žáků

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k současné situaci se třídní schůzky budou konat formou online videokonferencí.

      Třídní schůzka bude probíhat s třídním učitelem v termínu:

       14. 6. 2021 od 17:30

       

      Forma třídní schůzky:

      • V aplikaci Teams- Nemusíte nic instalovat, pouze stačí kliknout na zaslaný odkaz, nebo schůzku v kalendáři.
      • Kde najít odkaz- V žákovských kalendářích aplikace Teams. Přihlašování na schůzku proběhne pomocí žákovských účtů.

      S ostatními učiteli je možné konzultovat prospěch pomocí individuální konzultace po dohodě s příslušným pedagogem. Případné konzultace s jednotlivými vyučujícími si domluvte, prosím, elektronickou formou. 

      Ke konzultacím využijte, prosím, zejména dny 15. - 16. 6. 2021.

      S učiteli se můžete, v případě potřeby, spojit i v jiném termínu.

      Emailové adresy vyučujících: https://www.zsnerudova.cz/teachers/

      Podoba konzultací:

      • telefon
      • email
      • videohovor v Teams (učitel po domluvě zašle odkaz)

      Informace o prospěchu s návrhy klasifikace za 2. pololetí budou předány zákonným zástupcům žáků nejpozději v pátek 11. 6. 2021.

      Informace o prospěchu budou předány:

      Žákům 2. stupně prostřednictvím informačního systému EduPage.

      Žákům 1. - 2. ročníku prostřednictvím deníčků.

      Žákům 3. - 5. ročníků prostřednictvím žákovských knížek.