Novinky

     • Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

     • aktualizováno: 30. 5. 2022

      Informace mohou být aktualizovány v závislosti na epidemiologické situaci.

      Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají předmět Seminář z matematiky místo volitelného předmětu, kde rozvíjejí matematické schopnosti.

      V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

      Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy. 

       

      Přihláška

      V případě zájmu o konání přijímacího pohovoru do této třídy, prosíme o vyplnění elektronické přihlášky.

      Přihlášky je možné vyplňovat do 31. 3. 2022

      • Žáci aktuálně navštěvující ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice - přihláška
      • Žáci z jiných škol - přihláška

       

      Veškeré informace o průběhu a výsledcích naleznete v záložce O ŠKOLE nebo na tomto odkazu.- odkaz