Novinky

     • Dodatek školního řádu č. 2

     • S účinností od 1. 9. 2022 byl vydán dodatek školního řádu č. 2.

      Byl doplněn text v článku IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A OCHRANY PŘED RIZIKOVÝMI JEVY.

      Nyní je ve školním řádu ukotven i zákaz vnášení a užívání nikotinových sáčků.

      Dodatek č. 2 je zveřejněn na stránkách školy - zde