Novinky

     • Lyžařský kurz pro 7. ročníky

     • aktualizováno 23. 11. 2022

      Lyžařský kurz je zaměřen na zdokonalení zimních pohybových sportů, a to zejména sjezdového lyžování a snowboardingu.

      Organizátor: Mgr. Kubešová (brigita.kubesova@zsnerudova.cz)

      Termíny kurzů:

      • 19. - 24. 2. 2023 - chata Cihelny (Zadov)- třídy 7.B,E,F
      • 26. 2. - 3. 3. 2023 - chata Cihelny (Zadov)- třídy 7.A,C,D

      Informace pro oba kurzy

      • seznam věcí na lyžařský kurz- ODKAZ
      • lyžování v areálu Kobyla na sjezdových lyžích a snowboardech
      • částku na vleky si každý žák veze s sebou a bude vybrána až na místě (2 390 Kč + 100 Kč vratná záloha)
      • částku na ubytování, stravu, dopravu je nutné uhradit předem dle informací, které obdrželi rodiče e-mailem
      • má-li dítě nějakou dietu, je možné vše zařídit, musíme to ale vědět předem
      • odjezd v neděli (předběžně 12:30 h – bude včas upřesněno)
      • návrat v pátek v odpoledních hodinách
      • V případě hrubé nekázně bude žák z kurzu vyloučen, rodiče si pak žáka odvezou domů na vlastní náklady!

       

      Dokumenty a věci, které žák musí odevzdat před odjezdem

      1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti - ODKAZ
      • Vydává lékař (doporučujeme při současném návalu v dětských ordinacích nenechávat na poslední chvíli).
      • Je možné použít z dětského tábora (nesmí být starší dvou let).
      1. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (ne originál)
      • Dětem bude navrácena.
      1. Potvrzení o seřízení vázání- ODKAZ
      • Vyplňuje rodič.
      • Doklad ze servisu si nechává rodič u sebe pro případnou reklamaci.
      1. Potvrzení o bezinfekčnosti- ODKAZ
      • Přinese dítě k autobusu, datum na potvrzení nesmí být starší, než jeden den před odjezdem (nejlépe den odjezdu).
      1. Bere-li dítě nějaké léky, předá je rodič, v sáčku či obálce označené jménem žáka s popisem přesného dávkování, zdravotníkovi kurzu.

       

      Fotogalerie z předešlých let:

     • Burza středních škol

     • Pro žáky 9. ročníků pořádáme i v letošním školním roce burzu středních škol. 

      Zástupci středních škol přijedou k nám do školy, aby představili své vzdělávací obory a zodpověděli dotazy žáků. Žáci se také mohou těšit na zajímavé ukázky toho, co je v některých studijních oborech čeká. 

      Akce se koná:

      24. 11. 2022 ve druhém patře budovy Nerudova

      v časech

      13:40 - 14:25 pro třídy 9.B,D,E

      14:35 - 15:20 pro třídy 9.A,C

       

      Zákonní zástupci mohou přijít v uvedené časy vchodem Nerudova. Na místě konání se setkají se svými dětmi, které přivedou jejich učitelé.

      Po uvedený čas je možné navštěvovat stánky jednotlivých škol a získávat informace. Prosíme zákonné zástupce o opuštění školy po uplynutí vyhrazeného času.

      Děkujeme

      Seznam přihlášených škol naleznete v tomto dokumentu, který průběžně aktualizujeme: seznam středních škol