Novinky

     • Školní účty Microsoft 365 a Edupage

     • Rodiče 1. - 9. ročníků

      Obdrží přístupové údaje do školního systému Edupage (elektronická žákovská knížka).

      Přístupy budou odeslány na emailové adresy rodičů, které rodiče zapíší do dotazníků od třídních učitelů.

      • Rodiče 2. - 9. ročníků obdrží údaje v termínu 11. - 14. 9.
      • Rodiče 1. ročníků obdrží údaje 18. 9.

      Pokud aktuálně Edupage již používáte, příchozí mail s přihlašovacími údaji neberte v potaz.

      Návod na Edupage: odkaz

       

      Žáci 4. - 9. ročníků

      Během prvních hodin Inf/IKT obdrží přístupy do Microsoft 365, kde jsou i školní maily žáků.

      Návod na Microsoft 365: odkaz

       

      Následně obdrží do svých školních mailů přístupy do Edupage a to v období 18. - 29. 9.

      Pokud aktuálně Edupage již používáte, příchozí mail s přihlašovacími údaji neberte v potaz.

      Návod na Edupage: odkaz