Novinky

     • Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty od 6. ročníku

     • Budeš letos končit v 5. ročníku, baví tě matematika, přírodní vědy a dáváš do svého studia maximum?

      Právě pro takové žáky otevíráme příjem přihlášek do matematické 6. třídy pro školní rok 2023/24. 

       

      Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají předmět Seminář z matematiky rozvíjející matematické schopnosti místo volitelného předmětu.

      V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají žáci možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

      Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků v soutěžích i přijímacích zkouškách na gymnázia a střední školy.

       

      Přihlášky je možné podávat do 31. 3. 2023

      • Žáci aktuálně navštěvující ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice - přihláška
      • Žáci z jiných škol - přihláška

       

      Podrobné informace naleznete na naší webové stránce:

      O škole -> Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

      https://www.zsnerudova.cz/a/tridy-se-zamerenim-na-matematiku-a-prirodovedne-predmety


        

      Těšíme se na tebe 

       

     • Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

     • tualizováno: 12. 1. 2023

      Všechny informace pro vás třídíme na zvláštní webové stránce: ŽÁCI A RODIČE -> Přijímačky na SŠ a víceletá gymnázia

      https://www.zsnerudova.cz/a/prijimacky-na-ss-a-viceleta-gymnazia

       

      Přihlášky

      • Požádejte o přihlášku svého třídního učitele nejlépe do 24. 1. 2023.
      • Přihlášky žákům předvyplníme, vytiskneme a rozdáme do konce ledna 2023. Nemusíte je nikde stahovat a kompletně vyplňovat.
      • Do vytištěné přihlášky budete vyplňovat jen údaje o vybraném oboru a škole. Pokud je to potřeba pro studovaný obor, lékař musí doplnit zdravotní způsobilost.

       

      Zápisové lístky

      • Prosíme o jejich vyzvedávání v budově Nerudova kanceláři N-118 u Mgr. Markéty Šedivé a to v termínu 2. 2. - 2. 3. 2023
       • Úterý 9:00 - 9:40
       • Čtvrtek 9:00 - 9:40
       • V jiný termín jen po předchozí telefonické domlumě na 725 900 174
      • Pro vyzvednutí zápisového lístku potřebujete: platný doklad totožnosti (OP), nebo průkaz cizince, případně i plnou moc u pověřených osob.
      • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

       

      V případě dotazů ohledně přijímacího řízení se také můžete obrátit na kariérovou poradkyni Mgr. Markétu Šedivou (marketa.sediva@zsnerudova.cz; 725 900 174)

      Naše škola žáky 9. ročníků již na přijímací řízení připravuje a to hned několika způsoby. Věříme, že se nám společnými silami podaří tímto životním krokem žáků devátých ročníků úspěšně projít.