Novinky

     • Adaptační kurzy pro 6. ročníky 2023/24

     • Kurz slouží k vzájemnému poznání spolužáků mezi sebou a s jejich třídním učitelem/kou.

      Prostřednictvím týmových aktivit a her podpoří posílení třídního kolektivu, rozvoj vzájemné spolupráce mezi spolužáky, jednotlivcům usnadní jejich začlenění do kolektivu a ulehčí jejich vstup do nového třídního kolektivu.

      termíny konání: září 2023

      Doba trvání jednoho kurzu jsou 3 dny (odjezd v 8 h první den od školy, příjezd kolem 12 h třetí den ke škole). Přesný termín bude zveřejněn (po rozdělení žáků do tříd 6. ročníku).

       

      Přihlašte své dítě nastupující v příštím školním roce do 6. ročníku v tomto termínu 1. 5. - 16. 6. 2023

      Veškeré informace naleznete na této stránce: odkaz

       

      Organizátor: Mgr. Lenka Pfefferová (lenka.pfefferova@zsnerudova.cz)

      Fotogalerie z předešlých let:

     • Poznávací zájezd do Vídně pro 8. a 9. ročníky

     • Celodenní poznávací autokarový zájezd spojený s prohlídkou historické části města, ukázkou moderní architektury Hundertwasserhaus a prohlídkou zámeckého parku Schönbrunn.

       

      Organizátor: Mgr. V. Albrecht (vaclav.albrecht@zsnerudova.cz)

      Termín konání pro výběr z 8. ročníků:

      25. 4. 2023

      Odjezd: 6:00 MHD U Trojice

      Návrat:  do 20:00

       

      Termín konání pro výběr z 9. ročníků:

      20. 6. 2023

      Odjezd: 6:00 MHD U Trojice

      Návrat:  do 20:00

       

      Cena: 790 Kč na osobu

       

      kapacita zájezdu: 42 dětí

      Z důvodu omezené kapacity bude probíhat výběr žáků dle několika kritérií:

      • zájem o předmět německého jazyka
      • bezproblémové chování
      • známka z německého jazyka

      Program zájezdu:

      • HUNDERTWASSERHAUS – ukázka moderní architektury
      • SCHÖNBRUNN – letní císařské sídlo habsburských panovníků
      • RADNICE postavena v 19. století, významná novogotická stavba
      • PARLAMENT postaven v 19. století napodobuje antický sloh řeckých chrámů
      • UNIVERSITA 19. století, italský sloh
      • MUSEUM UMĚLECKO HISTORICKÉ – malířství, egyptské sbírky...
      • MUSEUM PŘÍRODOVĚDNÉ – prehistorické oddělení, bohaté sbírky
      • POMNÍK MARIE TEREZIEKOSTEL Sv. PETRA – 18. století, významná barokní stavba
      • PAMĚTNÍ DESKA T. G. Masaryka – vzpomínka na jeho pobyt ve Vídni
      • KATEDRÁLA Sv. ŠTĚPÁNA – gotická stavba ze 14. století, 137 m vysoká věž
     • Druhý jazyk pro 7. ročníky ve školním roce 2023/2024

     • Vyplňování je možné do 4. 4. 2023

      Vážení rodiče žáků 6. ročníků. Od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Nabízíme Vám proto možnost, vybrat si preferovaný jazyk pro své dítě. Berte, prosím, v potaz, že se vždy snažíme o zařazení do preferované skupiny jazyka, ale z důvodu kapacity se to nemusí vždy podařit.

      V případě malého zájmu o některý z nabízených jazyků nemusí být tento jazyk vyučován a žáka přesuneme do preferovaného jazyka označeného jako jeho druhá volba. 

      Snažíme se děti dělit do menších skupin z hlediska kvality výuky.

      Vybírat si můžete z německého, španělského, ruského a francouzského jazyka.

      Pro výběr druhého jazyka slouží tento elektronický formulář: Odkaz na formulář
       

      Formulář vyplňujte pouze jednou. Platí vždy první odeslaná varianta. Potvrzení o vyplnění obdržíte na Váš uvedený email.

      Pokud nemáte ICT prostředky pro vyplnění elektronického formuláře, kontaktujte třídního učitele, který Vaši volbu zaznamená. Žáky, kteří nevyužijí možnosti výběru, přiřazujeme do skupin dle volných kapacit.

       

      Děkujeme za spolupráci