Novinky

     • Náhradní stravování 1.-3. ročníky

     • V termínu 1.6. - 23. 6. 2023 se budou třídy stravovat v jídelně Základní školy Kubatova.

      Pokud budou žáci využívat školní družinu v době ředitelského volna, budou obědy zajištěny až do 30. 6. 2023.

      Během přesunu žáků do jídelny a zpět bude zajištěn pedagogický dohled.

      Čas oběda:

      1. třídy od 10:30

      2. třídy od 11:00

      3. třídy od 11:30

      K dispozici bude pouze 1 druh jídla.

       

      Odhlašování oběda:

      Je nutné do 9:00 předchozího dne, v daný den již oběd nelze odhlásit.

      V první den nemoci lze oběd vyzvednout do jídlonosiče pouze v čase 11:00 - 11:30.

      Jídelníček:

      Jídelní lístek- Kubatova.pdf

       

      Další informace:

      Žáci, kteří se nepřihlásili ke stravování v náhradní jídelně, budou automaticky na měsíc červen 2023 odhlášeni ze stravování. 

      Žáci, kteří nebudou obědvat v náhradních jídelnách, budou pod dohledem pedagogů čekat ve škole do skončení běžné výuky dle rozvrhu (nebudou uvolněni dříve).

     • Náhradní stravování 4.-5. ročníky

     • V termínu 1.6. - 23. 6. 2023 se budou třídy stravovat v jídelně Holečkova 2, České Budějovice.

      Během přesunu žáků do jídelny a zpět bude zajištěn pedagogický dohled.

      Čas oběda:

      4. třídy od 12:30

      5. třídy od 12:45

      K dispozici bude pouze 1 druh jídla.

       

      Odhlašování oběda:

      Je nutné do 9:00 předchozího dne, v daný den již oběd nelze odhlásit.

      První den nemoci je možné vyzvednoud oběd do jídlonosiče v čase 11:30 - 13:30.

      Jídelníček:

      Jídelní lístek- Holečkova.pdf

       

      Další informace:

      Žáci, kteří se nepřihlásili ke stravování v náhradní jídelně, budou automaticky na měsíc červen 2023 odhlášeni ze stravování. 

      Žáci, kteří nebudou obědvat v náhradních jídelnách, budou pod dohledem pedagogů čekat ve škole do skončení běžné výuky dle rozvrhu (nebudou uvolněni dříve).

      Žáci, kteří se nebudou vracet ke škole s vyučujícím, mohou odcházet na základě písemného souhlasu zákonného zástupce přímo z místa stravování.

     • Náhradní stravování 6.-9. ročníky

     • V termínu 1.6. - 23. 6. 2023 se budou třídy stravovat v jídelně Fráni Šrámka 9, České Budějovice.

      Během přesunu žáků do jídelny a zpět bude zajištěn pedagogický dohled.

      Čas oběda:

      6. a 7. třídy- stravování během 6. vyučovací hodiny

      8. a 9. třídy- oběd po ukončení vyučování, nebo o polední pauze

      K dispozici bude pouze 1 druh jídla.

       

      Odhlašování oběda:

      Je nutné do 9:00 předchozího dne, v daný den již oběd nelze odhlásit.

      První den nemoci je možné vyzvednoud oběd do jídlonosiče v čase 11:30 - 13:30.

      Jídelníček:

      Jídelní lístek- Šrámkova.pdf

       

      Další informace:

      Žáci, kteří se nepřihlásili ke stravování v náhradní jídelně, budou automaticky na měsíc červen 2023 odhlášeni ze stravování. 

      Žáci, kteří nebudou obědvat v náhradních jídelnách, budou mít zajištěnou výuku dle rozvrhu (nebudou uvolněni dříve).

      Žáci, kteří se nebudou vracet ke škole s vyučujícím, mohou odcházet na základě písemného souhlasu zákonného zástupce přímo z místa stravování.

     • Rekonstrukce školní jídelny

     • aktualizace: 5. 5. 2023

       

      Dne 1. 6. 2023 začne rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Z tohoto důvodu musí škola přijmout několik opatření pro zajištění provozu.

      • Dne 26. 6. 2023 bude předáno vysvědčení a naváže ředitelské volno do konce školního roku.
      • Pro naše strávníky bude zajištěno náhradní stravování 1. 6. - 23. 6. 2023 dle tohoto rozpisu: informace o náhradním stravování.pdf
      • Žákům 1. - 3. ročníků bude nabídnuta po dobu ředitelského volna možnost využití školní družiny.

       

      Aktuálně zjišťujeme přesný počet strávníků, kteří se budou chtít stravovat v náhradních jídelnách, a podle zájmu může dojít k úpravám.

       

      Informace budeme průběžně aktualizovat v této novince. 

     • Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

     • Ve dnech 27. - 30. 6. 2023 bude vyhlášeno ředitelské volno z důvodu rekonstrukce školní jídelny a dalších plánovaných oprav.

       

      Školní rok bude ukončen v pondělí 26. 6. 2023. 

      Pro žáky 1. - 3. ročníků bude dle zájmu v provozu školní družina. 

     • Skupiny druhých jazyků pro 7. ročníky ve školním roce 2023/24

     • Vážení rodiče 6. ročníků, od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Dávali jsme Vám možnost výběru preferovaného jazyka do 4. 4. 2023. 

      Pro školní rok 2023/24 můžeme s radostí říci, že většině Vašich požadavků budeme moci vyhovět.

      V některých třídách nebylo možné otevřít všechny skupiny jazyků z důvodu malého zájmu.

      Pokud se skupina jazyka s Vaší 1. volbou neotevírá, jste zařazeni do skupiny jazyka z Vaší 2. volby.

      Pokud jste svoji preferovanou volbu jazyka v dotazníku nevyplnili, tak jsme žáka přiřadili do skupiny, která je méně obsazena. V případě dotazů ohledně skupin můžete kontaktovat své třídní učitele.

      Otevíráme tyto skupiny jazyků:

      • 7.A, C- Nj a Sp
      • 7.B, E- Nj a Sp
      • 7.D, F- Nj a Sp