Novinky

     • Školní účty Microsoft 365 a Edupage

     • Rodiče 1. - 9. ročníků

      Obdrží přístupové údaje do školního systému Edupage (elektronická žákovská knížka).

      Přístupy budou odeslány na emailové adresy rodičů, které rodiče zapíší do dotazníků od třídních učitelů.

      • Rodiče 2. - 9. ročníků obdrží údaje v termínu 11. - 14. 9.
      • Rodiče 1. ročníků obdrží údaje 18. 9.

      Pokud aktuálně Edupage již používáte, příchozí mail s přihlašovacími údaji neberte v potaz.

      Návod na Edupage: odkaz

       

      Žáci 4. - 9. ročníků

      Během prvních hodin Inf/IKT obdrží přístupy do Microsoft 365, kde jsou i školní maily žáků.

      Návod na Microsoft 365: odkaz

       

      Následně obdrží do svých školních mailů přístupy do Edupage a to v období 18. - 29. 9.

      Pokud aktuálně Edupage již používáte, příchozí mail s přihlašovacími údaji neberte v potaz.

      Návod na Edupage: odkaz

     • Zahájení školního roku 2023/24 pro 2. - 9. ročníky

     • V této novince najdete návody, jak najít svoji třídu a jak proběhnou první školní dny. 

      aktualizováno: 28. 8. 2023

      Školní rok začíná 4. 9. 2023

      Do školy vstupujeme vchody z ulice Nerudova a Čéčova. Jaký vchod vybrat poznáte podle toho, v jaké budově se nachází vaše třída. 

      Umístění tříd v jednotlivých budovách: odkaz

      Žáci 4.D, 5.D, 6. E,F vstupují do školy hlavním vchodem z ulice Čéčova.
       

      Žáci 6. A,B,C,D vstupují do školy hlavním vchodem z ulice Nerudova.

       

      Budovy v ulici Čéčova se ještě dělí na pavilony. Kompletní plánek školy naleznete zde: https://www.zsnerudova.cz/classrooms/

      První den budeme stát u vchodu a pomáhat s nalezením třídy.

       

      pondělí 4.9.

      Žáci přicházejí do školy od 7.40 do 7.55 a bez přezutí odchází rovnou do své třídy.

      Ukončení výuky:

      2. - 5. ročníky 9.30 h

      6. - 9. ročníky 9.40 h

       

      Školní družina je v provozu od 6.00 do 17.00 h.

      Výdej obědů proběhne 9.30 - 11.30.

       

      úterý 5.9.

      Ukončení výuky:

      2. - 5. ročníky 11.40 h

      6. - 9. ročníky 12.35 h (první dvě hodiny třídnické práce, od třetí hodiny podle rozvrhu)

      Výdej obědů od 11.30 do 14.00.

       

      Od středy 6.9. výuka probíhá podle rozvrhu.

     • Zahájení školního roku v prvních třídách

     • Informace o zahájení školního roku 2023/2024 v prvních ročnících

       

      Pondělí 4. 9.

      Sraz prvňáčků a jejich rodičů před budovami školy (Nerudova, Čéčova) je v 8,00 h.

      Třídní učitelky si odvedou žáky a rodiče do svých tříd (bez přezouvání).  

      Ukončení slavnostního přivítání prvňáčků plánujeme na 8,45 hod. Děti si pak převezmou osobně rodiče, nebo vychovatelka školní družiny.

      Úterý 5. 9. ukončení výuky v 9,40 h

      Středa 6. 9. ukončení výuky v 10,45 h

       

      Po ukončení výuky vždy navazuje školní družina.

      Obědy ve školní jídelně se vydávají:

      4. září od 9,30 h do 11,30 h

      od 5. září od 11,30 h do 14,00 h

      Velice se na Vás těšíme

     • Seznam sešitů 2.st 2023_24

     • Seznam potřebných šešitů pro výuku jednotlivýh předmětů naleznete zde: sešity 2023_24.pdf

      Vyučující mají možnost na prvních hodinách tento seznam doplnit. Žákům budou předány konkrétní informace na prvních vyučovacích hodinách daných předmětů.

     • Rekonstrukce školní jídelny

     • aktualizace: 5. 5. 2023

       

      Dne 1. 6. 2023 začne rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Z tohoto důvodu musí škola přijmout několik opatření pro zajištění provozu.

      • Dne 26. 6. 2023 bude předáno vysvědčení a naváže ředitelské volno do konce školního roku.
      • Pro naše strávníky bude zajištěno náhradní stravování 1. 6. - 23. 6. 2023 dle tohoto rozpisu: informace o náhradním stravování.pdf
      • Žákům 1. - 3. ročníků bude nabídnuta po dobu ředitelského volna možnost využití školní družiny.

       

      Aktuálně zjišťujeme přesný počet strávníků, kteří se budou chtít stravovat v náhradních jídelnách, a podle zájmu může dojít k úpravám.

       

      Informace budeme průběžně aktualizovat v této novince. 

     • Skupiny druhých jazyků pro 7. ročníky ve školním roce 2023/24

     • Vážení rodiče 6. ročníků, od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Dávali jsme Vám možnost výběru preferovaného jazyka do 4. 4. 2023. 

      Pro školní rok 2023/24 můžeme s radostí říci, že většině Vašich požadavků budeme moci vyhovět.

      V některých třídách nebylo možné otevřít všechny skupiny jazyků z důvodu malého zájmu.

      Pokud se skupina jazyka s Vaší 1. volbou neotevírá, jste zařazeni do skupiny jazyka z Vaší 2. volby.

      Pokud jste svoji preferovanou volbu jazyka v dotazníku nevyplnili, tak jsme žáka přiřadili do skupiny, která je méně obsazena. V případě dotazů ohledně skupin můžete kontaktovat své třídní učitele.

      Otevíráme tyto skupiny jazyků:

      • 7.A, C- Nj a Sp
      • 7.B, E- Nj a Sp
      • 7.D, F- Nj a Sp
     • Škola udržitelného rozvoje

     • Naše škola i na další léta udržela titul "Škola udržitelného rozvoje".

      Děkujeme celému našemu týmu a všem zapojeným dětem i rodičům.

      Věříme, že dělat věci udržitelným způsobem dává smysl.

      certifikát

     • Adaptační kurzy pro 6. ročníky 2023/24

     • Kurz slouží k vzájemnému poznání spolužáků mezi sebou a s jejich třídním učitelem/kou.

      Prostřednictvím týmových aktivit a her podpoří posílení třídního kolektivu, rozvoj vzájemné spolupráce mezi spolužáky, jednotlivcům usnadní jejich začlenění do kolektivu a ulehčí jejich vstup do nového třídního kolektivu.

      termíny konání: 

      • 6.A - 6. - 8. 9. 2023
      • 6.B - 11. - 13. 9. 2023
      • 6.D - 13. - 15. 9. 2023
      • 6.F - 18. - 20. 9. 2023
      • 6.C - 20. - 22. 9. 2023
      • 6.E - 25. - 27. 9. 2023

      Doba trvání jednoho kurzu jsou 3 dny (odjezd v 8 h první den od školy, příjezd kolem 12 h třetí den ke škole). Přesný termín bude zveřejněn (po rozdělení žáků do tříd 6. ročníku).

       

      Přihlašte své dítě nastupující v příštím školním roce do 6. ročníku v tomto termínu 1. 5. - 16. 6. 2023

      Veškeré informace naleznete na této stránce: odkaz

       

      Organizátor: Mgr. Lenka Pfefferová (lenka.pfefferova@zsnerudova.cz)

      Fotogalerie z předešlých let: