Novinky

     • Náhradní stravování 1.-3. ročníky

     • V termínu 1.6. - 23. 6. 2023 se budou třídy stravovat v jídelně Základní školy Kubatova.

      Pokud budou žáci využívat školní družinu v době ředitelského volna, budou obědy zajištěny až do 30. 6. 2023.

      Během přesunu žáků do jídelny a zpět bude zajištěn pedagogický dohled.

      Čas oběda:

      1. třídy od 10:30

      2. třídy od 11:00

      3. třídy od 11:30

      K dispozici bude pouze 1 druh jídla.

       

      Odhlašování oběda:

      Je nutné do 9:00 předchozího dne, v daný den již oběd nelze odhlásit.

      V první den nemoci lze oběd vyzvednout do jídlonosiče pouze v čase 11:00 - 11:30.

      Jídelníček:

      Jídelní lístek- Kubatova.pdf

       

      Další informace:

      Žáci, kteří se nepřihlásili ke stravování v náhradní jídelně, budou automaticky na měsíc červen 2023 odhlášeni ze stravování. 

      Žáci, kteří nebudou obědvat v náhradních jídelnách, budou pod dohledem pedagogů čekat ve škole do skončení běžné výuky dle rozvrhu (nebudou uvolněni dříve).

     • Náhradní stravování 4.-5. ročníky

     • V termínu 1.6. - 23. 6. 2023 se budou třídy stravovat v jídelně Holečkova 2, České Budějovice.

      Během přesunu žáků do jídelny a zpět bude zajištěn pedagogický dohled.

      Čas oběda:

      4. třídy od 12:30

      5. třídy od 12:45

      K dispozici bude pouze 1 druh jídla.

       

      Odhlašování oběda:

      Je nutné do 9:00 předchozího dne, v daný den již oběd nelze odhlásit.

      První den nemoci je možné vyzvednoud oběd do jídlonosiče v čase 11:30 - 13:30.

      Jídelníček:

      Jídelní lístek- Holečkova.pdf

       

      Další informace:

      Žáci, kteří se nepřihlásili ke stravování v náhradní jídelně, budou automaticky na měsíc červen 2023 odhlášeni ze stravování. 

      Žáci, kteří nebudou obědvat v náhradních jídelnách, budou pod dohledem pedagogů čekat ve škole do skončení běžné výuky dle rozvrhu (nebudou uvolněni dříve).

      Žáci, kteří se nebudou vracet ke škole s vyučujícím, mohou odcházet na základě písemného souhlasu zákonného zástupce přímo z místa stravování.

     • Náhradní stravování 6.-9. ročníky

     • V termínu 1.6. - 23. 6. 2023 se budou třídy stravovat v jídelně Fráni Šrámka 9, České Budějovice.

      Během přesunu žáků do jídelny a zpět bude zajištěn pedagogický dohled.

      Čas oběda:

      6. a 7. třídy- stravování během 6. vyučovací hodiny

      8. a 9. třídy- oběd po ukončení vyučování, nebo o polední pauze

      K dispozici bude pouze 1 druh jídla.

       

      Odhlašování oběda:

      Je nutné do 9:00 předchozího dne, v daný den již oběd nelze odhlásit.

      První den nemoci je možné vyzvednoud oběd do jídlonosiče v čase 11:30 - 13:30.

      Jídelníček:

      Jídelní lístek- Šrámkova.pdf

       

      Další informace:

      Žáci, kteří se nepřihlásili ke stravování v náhradní jídelně, budou automaticky na měsíc červen 2023 odhlášeni ze stravování. 

      Žáci, kteří nebudou obědvat v náhradních jídelnách, budou mít zajištěnou výuku dle rozvrhu (nebudou uvolněni dříve).

      Žáci, kteří se nebudou vracet ke škole s vyučujícím, mohou odcházet na základě písemného souhlasu zákonného zástupce přímo z místa stravování.

     • Rekonstrukce školní jídelny

     • aktualizace: 5. 5. 2023

       

      Dne 1. 6. 2023 začne rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Z tohoto důvodu musí škola přijmout několik opatření pro zajištění provozu.

      • Dne 26. 6. 2023 bude předáno vysvědčení a naváže ředitelské volno do konce školního roku.
      • Pro naše strávníky bude zajištěno náhradní stravování 1. 6. - 23. 6. 2023 dle tohoto rozpisu: informace o náhradním stravování.pdf
      • Žákům 1. - 3. ročníků bude nabídnuta po dobu ředitelského volna možnost využití školní družiny.

       

      Aktuálně zjišťujeme přesný počet strávníků, kteří se budou chtít stravovat v náhradních jídelnách, a podle zájmu může dojít k úpravám.

       

      Informace budeme průběžně aktualizovat v této novince. 

     • Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

     • Ve dnech 27. - 30. 6. 2023 bude vyhlášeno ředitelské volno z důvodu rekonstrukce školní jídelny a dalších plánovaných oprav.

       

      Školní rok bude ukončen v pondělí 26. 6. 2023. 

      Pro žáky 1. - 3. ročníků bude dle zájmu v provozu školní družina. 

     • Skupiny druhých jazyků pro 7. ročníky ve školním roce 2023/24

     • Vážení rodiče 6. ročníků, od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Dávali jsme Vám možnost výběru preferovaného jazyka do 4. 4. 2023. 

      Pro školní rok 2023/24 můžeme s radostí říci, že většině Vašich požadavků budeme moci vyhovět.

      V některých třídách nebylo možné otevřít všechny skupiny jazyků z důvodu malého zájmu.

      Pokud se skupina jazyka s Vaší 1. volbou neotevírá, jste zařazeni do skupiny jazyka z Vaší 2. volby.

      Pokud jste svoji preferovanou volbu jazyka v dotazníku nevyplnili, tak jsme žáka přiřadili do skupiny, která je méně obsazena. V případě dotazů ohledně skupin můžete kontaktovat své třídní učitele.

      Otevíráme tyto skupiny jazyků:

      • 7.A, C- Nj a Sp
      • 7.B, E- Nj a Sp
      • 7.D, F- Nj a Sp
     • Zahradní slavnost- změna termínu!

     • Změna termínu konání z důvodu nepříznivého počasí.

      Srdečně zveme všechny naše žáky i jejich rodiče na Zahradní slavnost. Během slavnosti budou pro děti připravené soutěže o drobné dárky. Rodiče i děti budou moci uhasit žízeň a hlad u stánku s občerstvením. 

      Hlavně se všichni společně setkáme a pobavíme za doprovodu živé hudby.

       

      Termín konání: 23. 5. 2023 16:00-19:00

      Vstup na školní zahradu je od řeky z Jiráskova nábřeží (viz obrázek) nebo přes rampu u školní jídelny.

       

     • Škola udržitelného rozvoje

     • Naše škola i na další léta udržela titul "Škola udržitelného rozvoje".

      Děkujeme celému našemu týmu a všem zapojeným dětem i rodičům.

      Věříme, že dělat věci udržitelným způsobem dává smysl.

      certifikát

     • Poznávací zájezd do Anglie pro 9. r.

     • aktualizováno: 25. 5. 2023

      Poznávací zájezd spojený s ubytováním v hostitelských rodinách, výlety po Londýně a okolí. 

      Organizátorky:

      • Mgr. Zita Bicanová (zita.bicanova@zsnerudova.cz)
       telefon během zájezdu: 728 215 213
      • Mgr. Edita Švepešová (edita.svepesova@zsnerudova.cz)
      • Mgr. Pavla Kohnová
       (pavla.kohnova@zsnerudova.cz)

       

      • Odjezd 29. 5. 2023 od budovy Nerudova. Sraz bude v 8:30 

      • Příjezd 3. 6. 2023 k čerpací stanici Mol na Strakonické ul.

       • Čas bude upřesněn v den návratu podle dopravní situace.​​​​​​

      Termín konání zájezdu:

      29. 5. - 3. 6. 2023

      kapacita zájezdu: 42 dětí

      Z tohoto důvodu proběhl výběr žáků. Vybraní žáci a jejich rodiče byli informováni.

       

      Můžete se těšit na:

      • 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy žáků k místu srazu
      •  přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)
      • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky
      • v rámci zájezdu 2 celodenní výlety, prohlídka Londýna (Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street,  St.James’s Park, Buckingham Palace, London Eye, Oxford Street, Trafalgar Square) – přesně popsaný program bude předán se závaznou přihláškou

      Podrobné informace: 

      Pokyny pro účastníky.PDF

      informační leták.pdf

      10 nej z královské Anglie.pdf

      Orientační ceny vstupů.pdf

      Cestovní pojištění.pdf

       

     • Adaptační kurzy pro 6. ročníky 2023/24

     • Kurz slouží k vzájemnému poznání spolužáků mezi sebou a s jejich třídním učitelem/kou.

      Prostřednictvím týmových aktivit a her podpoří posílení třídního kolektivu, rozvoj vzájemné spolupráce mezi spolužáky, jednotlivcům usnadní jejich začlenění do kolektivu a ulehčí jejich vstup do nového třídního kolektivu.

      termíny konání: září 2023

      Doba trvání jednoho kurzu jsou 3 dny (odjezd v 8 h první den od školy, příjezd kolem 12 h třetí den ke škole). Přesný termín bude zveřejněn (po rozdělení žáků do tříd 6. ročníku).

       

      Přihlašte své dítě nastupující v příštím školním roce do 6. ročníku v tomto termínu 1. 5. - 16. 6. 2023

      Veškeré informace naleznete na této stránce: odkaz

       

      Organizátor: Mgr. Lenka Pfefferová (lenka.pfefferova@zsnerudova.cz)

      Fotogalerie z předešlých let:

     • Poznávací zájezd do Vídně pro 8. a 9. ročníky

     • Celodenní poznávací autokarový zájezd spojený s prohlídkou historické části města, ukázkou moderní architektury Hundertwasserhaus a prohlídkou zámeckého parku Schönbrunn.

       

      Organizátor: Mgr. V. Albrecht (vaclav.albrecht@zsnerudova.cz)

      Termín konání pro výběr z 8. ročníků:

      25. 4. 2023

      Odjezd: 6:00 MHD U Trojice

      Návrat:  do 20:00

       

      Termín konání pro výběr z 9. ročníků:

      20. 6. 2023

      Odjezd: 6:00 MHD U Trojice

      Návrat:  do 20:00

       

      Cena: 790 Kč na osobu

       

      kapacita zájezdu: 42 dětí

      Z důvodu omezené kapacity bude probíhat výběr žáků dle několika kritérií:

      • zájem o předmět německého jazyka
      • bezproblémové chování
      • známka z německého jazyka

      Program zájezdu:

      • HUNDERTWASSERHAUS – ukázka moderní architektury
      • SCHÖNBRUNN – letní císařské sídlo habsburských panovníků
      • RADNICE postavena v 19. století, významná novogotická stavba
      • PARLAMENT postaven v 19. století napodobuje antický sloh řeckých chrámů
      • UNIVERSITA 19. století, italský sloh
      • MUSEUM UMĚLECKO HISTORICKÉ – malířství, egyptské sbírky...
      • MUSEUM PŘÍRODOVĚDNÉ – prehistorické oddělení, bohaté sbírky
      • POMNÍK MARIE TEREZIEKOSTEL Sv. PETRA – 18. století, významná barokní stavba
      • PAMĚTNÍ DESKA T. G. Masaryka – vzpomínka na jeho pobyt ve Vídni
      • KATEDRÁLA Sv. ŠTĚPÁNA – gotická stavba ze 14. století, 137 m vysoká věž
     • Druhý jazyk pro 7. ročníky ve školním roce 2023/2024

     • Vyplňování je možné do 4. 4. 2023

      Vážení rodiče žáků 6. ročníků. Od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Nabízíme Vám proto možnost, vybrat si preferovaný jazyk pro své dítě. Berte, prosím, v potaz, že se vždy snažíme o zařazení do preferované skupiny jazyka, ale z důvodu kapacity se to nemusí vždy podařit.

      V případě malého zájmu o některý z nabízených jazyků nemusí být tento jazyk vyučován a žáka přesuneme do preferovaného jazyka označeného jako jeho druhá volba. 

      Snažíme se děti dělit do menších skupin z hlediska kvality výuky.

      Vybírat si můžete z německého, španělského, ruského a francouzského jazyka.

      Pro výběr druhého jazyka slouží tento elektronický formulář: Odkaz na formulář
       

      Formulář vyplňujte pouze jednou. Platí vždy první odeslaná varianta. Potvrzení o vyplnění obdržíte na Váš uvedený email.

      Pokud nemáte ICT prostředky pro vyplnění elektronického formuláře, kontaktujte třídního učitele, který Vaši volbu zaznamená. Žáky, kteří nevyužijí možnosti výběru, přiřazujeme do skupin dle volných kapacit.

       

      Děkujeme za spolupráci

     • Zápis do 1. tříd na rok 2023/2024

     • aktualizováno 16. 2. 2023

      Informace k zápisu do 1. tříd 

      Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 13. 4. 2023 od 14.00 do 17.30 a 14. 4. 2023 od 14.00 do 17.00.

      Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání lze vyplnit od 13. 3. 2023 do 9. 4. 2023 - odkaz

      Při vyplňování žádosti využijte i možnosti rezervace konkrétního termínu zápisu.

      Podrobnosti k zápisu do ZŠ Nerudova:odkaz 

      Podmínky přijetí: odkaz

      Školský obvod: odkaz

       

       

       

       

     • Zvláštní zápis do 1. tříd

     • Cпеціальний запис до початкової школи

      Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb.

      Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) зі змінами внесеними поправкою № 20/2023 ЗБ.

       

      Oznámení o konání zápisu/Повідомлення про спеціальний запис: посилання

      Informace/інформації: посилання

      Školský obvod/шкільний округ: посилання

      Seznam škol/список шкіл: посилання

      Kritéria přijetí: kriteria_prijeti.pdf

     • Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty od 6. ročníku

     • Budeš letos končit v 5. ročníku, baví tě matematika, přírodní vědy a dáváš do svého studia maximum?

      Právě pro takové žáky otevíráme příjem přihlášek do matematické 6. třídy pro školní rok 2023/24. 

       

      Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají předmět Seminář z matematiky rozvíjející matematické schopnosti místo volitelného předmětu.

      V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají žáci možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

      Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků v soutěžích i přijímacích zkouškách na gymnázia a střední školy.

       

      Přihlášky je možné podávat do 31. 3. 2023

      • Žáci aktuálně navštěvující ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice - přihláška
      • Žáci z jiných škol - přihláška

       

      Podrobné informace naleznete na naší webové stránce:

      O škole -> Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

      https://www.zsnerudova.cz/a/tridy-se-zamerenim-na-matematiku-a-prirodovedne-predmety


        

      Těšíme se na tebe 

       

     • Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

     • tualizováno: 12. 1. 2023

      Všechny informace pro vás třídíme na zvláštní webové stránce: ŽÁCI A RODIČE -> Přijímačky na SŠ a víceletá gymnázia

      https://www.zsnerudova.cz/a/prijimacky-na-ss-a-viceleta-gymnazia

       

      Přihlášky

      • Požádejte o přihlášku svého třídního učitele nejlépe do 24. 1. 2023.
      • Přihlášky žákům předvyplníme, vytiskneme a rozdáme do konce ledna 2023. Nemusíte je nikde stahovat a kompletně vyplňovat.
      • Do vytištěné přihlášky budete vyplňovat jen údaje o vybraném oboru a škole. Pokud je to potřeba pro studovaný obor, lékař musí doplnit zdravotní způsobilost.

       

      Zápisové lístky

      • Prosíme o jejich vyzvedávání v budově Nerudova kanceláři N-118 u Mgr. Markéty Šedivé a to v termínu 2. 2. - 2. 3. 2023
       • Úterý 9:00 - 9:40
       • Čtvrtek 9:00 - 9:40
       • V jiný termín jen po předchozí telefonické domlumě na 725 900 174
      • Pro vyzvednutí zápisového lístku potřebujete: platný doklad totožnosti (OP), nebo průkaz cizince, případně i plnou moc u pověřených osob.
      • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

       

      V případě dotazů ohledně přijímacího řízení se také můžete obrátit na kariérovou poradkyni Mgr. Markétu Šedivou (marketa.sediva@zsnerudova.cz; 725 900 174)

      Naše škola žáky 9. ročníků již na přijímací řízení připravuje a to hned několika způsoby. Věříme, že se nám společnými silami podaří tímto životním krokem žáků devátých ročníků úspěšně projít.

     • Lyžařský kurz pro 7. ročníky

     • aktualizováno 23. 11. 2022

      Lyžařský kurz je zaměřen na zdokonalení zimních pohybových sportů, a to zejména sjezdového lyžování a snowboardingu.

      Organizátor: Mgr. Kubešová (brigita.kubesova@zsnerudova.cz)

      Termíny kurzů:

      • 19. - 24. 2. 2023 - chata Cihelny (Zadov)- třídy 7.B,E,F
      • 26. 2. - 3. 3. 2023 - chata Cihelny (Zadov)- třídy 7.A,C,D

      Informace pro oba kurzy

      • seznam věcí na lyžařský kurz- ODKAZ
      • lyžování v areálu Kobyla na sjezdových lyžích a snowboardech
      • částku na vleky si každý žák veze s sebou a bude vybrána až na místě (2 390 Kč + 100 Kč vratná záloha)
      • částku na ubytování, stravu, dopravu je nutné uhradit předem dle informací, které obdrželi rodiče e-mailem
      • má-li dítě nějakou dietu, je možné vše zařídit, musíme to ale vědět předem
      • odjezd v neděli (předběžně 12:30 h – bude včas upřesněno)
      • návrat v pátek v odpoledních hodinách
      • V případě hrubé nekázně bude žák z kurzu vyloučen, rodiče si pak žáka odvezou domů na vlastní náklady!

       

      Dokumenty a věci, které žák musí odevzdat před odjezdem

      1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti - ODKAZ
      • Vydává lékař (doporučujeme při současném návalu v dětských ordinacích nenechávat na poslední chvíli).
      • Je možné použít z dětského tábora (nesmí být starší dvou let).
      1. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (ne originál)
      • Dětem bude navrácena.
      1. Potvrzení o seřízení vázání- ODKAZ
      • Vyplňuje rodič.
      • Doklad ze servisu si nechává rodič u sebe pro případnou reklamaci.
      1. Potvrzení o bezinfekčnosti- ODKAZ
      • Přinese dítě k autobusu, datum na potvrzení nesmí být starší, než jeden den před odjezdem (nejlépe den odjezdu).
      1. Bere-li dítě nějaké léky, předá je rodič, v sáčku či obálce označené jménem žáka s popisem přesného dávkování, zdravotníkovi kurzu.

       

      Fotogalerie z předešlých let:

     • Burza středních škol

     • Pro žáky 9. ročníků pořádáme i v letošním školním roce burzu středních škol. 

      Zástupci středních škol přijedou k nám do školy, aby představili své vzdělávací obory a zodpověděli dotazy žáků. Žáci se také mohou těšit na zajímavé ukázky toho, co je v některých studijních oborech čeká. 

      Akce se koná:

      24. 11. 2022 ve druhém patře budovy Nerudova

      v časech

      13:40 - 14:25 pro třídy 9.B,D,E

      14:35 - 15:20 pro třídy 9.A,C

       

      Zákonní zástupci mohou přijít v uvedené časy vchodem Nerudova. Na místě konání se setkají se svými dětmi, které přivedou jejich učitelé.

      Po uvedený čas je možné navštěvovat stánky jednotlivých škol a získávat informace. Prosíme zákonné zástupce o opuštění školy po uplynutí vyhrazeného času.

      Děkujeme

      Seznam přihlášených škol naleznete v tomto dokumentu, který průběžně aktualizujeme: seznam středních škol

     • Techmania Science Center pro 6. ročníky

     • Plzeňské science center Techmania je experimentální stanice pro zvídavé. Představuje most k neformálnímu vzdělávání. Cílem Techmanie je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.

      Science center nabízí stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb.

       

      Organizátor: Mgr. Václav Staněk (vaclav.stanek@zsnerudova.cz)

      Termíny kurzů pro jednotlivé třídy:

      • 6.A- 18. 10. 2022
      • 6.E- 20.10. 2022
      • 6.B- 21.10. 2022
      • 6.F- 25. 10. 2022
      • 6.D- 1.11. 2022
      • 6.C- 3.11. 2022

      Program:

      sraz: v 5:45 h hala vlakového nádraží Č. B.

      odjezd: v 6:04 h

      návrat: v 15:55 h na vlakové nádraží Č. B.