Novinky

     • Třídní schůzky

     • Vážení rodiče,

      rádi bychom Vás pozvali na třídní schůzky konané dne 27. 5. 2024 od 17:30.

      Třídní schůzky proběhnou prezenčně v jednotlivých třídách z důvodu konání voleb do školské rady. Prosíme o účast.

       

      V 17:00 se sejdou zástupci SRPDŠ jednotlivých tříd v budově Nerudova v učebně N-115 (přízemí).

       

      Orientační plánky budov naleznete na této webové stránce: odkaz

     • Zahradní slavnost

     • Srdečně zveme všechny naše žáky i jejich rodiče na Zahradní slavnost. Během slavnosti budou pro děti připravené soutěže o drobné dárky. Rodiče i děti budou moci uhasit žízeň a hlad u stánku s občerstvením. 

      Hlavně se všichni společně setkáme a pobavíme za doprovodu živé hudby.

       

      Termín konání: 29. 5. 2024 16:00-19:00

      Vstup na školní zahradu je od řeky z Jiráskova nábřeží (viz obrázek) nebo přes rampu u školní jídelny.

       

     • Zápis do 1. tříd na rok 2024/2025

     • aktualizováno 26. 2. 2024

      Informace k zápisu do 1. tříd 

      Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 4. 4. 2024 od 14.00 do 17.30 a 5. 4. 2024 od 14.00 do 17.00.

      Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání lze vyplnit od 4. 3. 2024 do 31. 3. 2024 - odkaz

      Při vyplňování žádosti využijte i možnosti rezervace konkrétního termínu zápisu. V případě zaplnění rezervačních termínů je samozřejmě možné dostavit se k zápisu i bez rezervace.

      Podrobnosti k zápisu do ZŠ Nerudova:odkaz

      Podmínky přijetí: odkaz

      Školský obvod: odkaz

      Vyjádření lékaře k odkladu školní docházky:odkaz

     • Druhý jazyk pro 7. ročníky ve školním roce 2024/2025

     • Vyplňování je možné do 19. 4. 2024

      Vážení rodiče žáků 6. ročníků. Od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Nabízíme Vám proto možnost, vybrat si preferovaný jazyk pro své dítě. Berte, prosím, v potaz, že se vždy snažíme o zařazení do preferované skupiny jazyka, ale z důvodu kapacity se to nemusí vždy podařit.

      V případě malého zájmu o některý z nabízených jazyků nemusí být tento jazyk vyučován a žáka přesuneme do preferovaného jazyka označeného jako jeho druhá volba. 

      Snažíme se děti dělit do menších skupin z hlediska kvality výuky.

      Vybírat si můžete z německého, španělského, ruského a francouzského jazyka.

      Pro výběr druhého jazyka slouží tento elektronický formulář: Odkaz na formulář
       

      Formulář vyplňujte pouze jednou. Platí vždy první odeslaná varianta. Potvrzení o vyplnění obdržíte na Váš uvedený email.

      Pokud nemáte ICT prostředky pro vyplnění elektronického formuláře, kontaktujte třídního učitele, který Vaši volbu zaznamená. Žáky, kteří nevyužijí možnosti výběru, přiřazujeme do skupin dle volných kapacit.

       

      Děkujeme za spolupráci

     • Adaptační kurzy pro 6. ročníky 2024/25

     • Kurz slouží k vzájemnému poznání spolužáků mezi sebou a s jejich třídním učitelem/kou.

      Prostřednictvím týmových aktivit a her podpoří posílení třídního kolektivu, rozvoj vzájemné spolupráce mezi spolužáky, jednotlivcům usnadní jejich začlenění do kolektivu a ulehčí jejich vstup do nového třídního kolektivu.

      termíny konání: budou doplněné později

      Doba trvání jednoho kurzu jsou 3 dny (odjezd v 8 h první den od školy, příjezd kolem 12 h třetí den ke škole). Přesný termín bude zveřejněn (po rozdělení žáků do tříd 6. ročníku).

       

      Přihlašte své dítě nastupující v příštím školním roce do 6. ročníku v tomto termínu 1. 5. - 14. 6. 2024

      Veškeré informace naleznete na této stránce: odkaz

       

      Organizátor: Mgr. Lenka Pfefferová (lenka.pfefferova@zsnerudova.cz)

      Fotogalerie z předešlých let:

     • Poznávací zájezd do Anglie pro 9. r.

     • ​aktualizováno: 14. 11. 2023

       

      Poznávací zájezd spojený s ubytováním v hostitelských rodinách, návštěvou krás jižní Anglie a objevováním Londýna.

       

      Organizátorky:

      • Mgr. Zita Bicanová (zita.bicanova@zsnerudova.cz)
       telefon během zájezdu: 728 215 213
      • Mgr. Edita Švepešová (edita.svepesova@zsnerudova.cz)
      • Mgr. Michaela Šádková
       (michaela.sadkova@zsnerudova.cz)

       

      • Odjezd 2. 6. 2024 od budovy Nerudova.

      • Příjezd 7. 6. 2024 k budově Nerudova 

       • Čas bude upřesněn v den návratu podle dopravní situace.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      Termín konání zájezdu:

      2. 6. - 7. 6. 2024

      kapacita zájezdu: 42 dětí

      Z tohoto důvodu proběhl výběr žáků. Vybraní žáci a jejich rodiče byli informováni.

       

      Můžete se těšit na:

      • 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy žáků k místu srazu
      • přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)
      • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky

      1. den – Odjezd od školy.

      2. den – Přeprava přes kanál La Manche. Návštěva Brightonu, největšího anglického přímořského letoviska. Prohlídka podmořského akvária Sea Life Centre, nejstaršího akvária na světě, kde nás od žraloků a dalších mořských živočichů bude dělit pouze skleněná stěna. Procházka po pobřežní promenádě a po molu Brighton Pier, zasahujícím v délce přes půl kilometru přímo do volného moře. Prohlídka centra města, tzv. The Lanes. Návštěva královského paláce Royal Pavilon, který díky svému orientálnímu stylu patří mezi nejexotičtější stavby Evropy. Pohyblivou vyhlídkovou kabinou i360 se necháme po štíhlém stříbrném sloupu vyvézt do výšky 138 metrů a při dobré viditelnosti dohlédneme až na samotný okraj Londýna.  

      3. den – Návštěva města Hastings, kde si nejprve prohlédneme jeskynní komplex St. Clements Caves, dříve tajně využívaný pašeráky tabáku a brandy, poté zamíříme na hrad Hastings Castle, poblíž kterého se odehrála nejdůležitější bitva anglických dějin - Battle of Hastings (1066). Nevynecháme ani prohlídku centra města v okolí ulice High Street. Odpoledne zamíříme do letoviska Eastbourne, kde se nachází slavné křídové útesy Beachy Head, které přímo vybízejí k procházce.   

      4. den – Návštěva přístavního města Portsmouth, které se proslavilo jako základna britského loďstva. Celodenní prohlídka Portsmouth Historic Dockyards - nacházejí se zde historické lodě jako Victory, slavná loď admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru, a Warrior, která byla součástí flotily královny Viktorie. Exkurze do námořního muzea National Museum of the Royal Navy a muzea Mary Rose, lodě Jindřicha VIII. Okružní plavba historickým přístavem, v případě zájmu lze zajistit i prohlídku Spinnaker Tower, odkud je báječný výhled na přístav a okolní moře. 

      5. den – Prohlídku britské metropole Londýna zahájíme procházkou čtvrtí Westminster, kde uvidíme sídlo parlamentu Houses of Parliament se známou věží Big Ben a Westminsterské opatství. Královským parkem St. James’s Park projdeme až k sídlu královské rodiny, Buckinghamskému paláci, a slavná třída The Mall nás dovede na významné náměstí Trafalgar Square, které je místem všech oslav a demonstrací a centrem setkávání všech Londýňanů. Zavítáme také na náměstí Piccadilly Circus, známé díky neonovým reklamám a svítícím tabulím. Londýnským metrem se přesuneme do muzea Madame Tussaud’s, kde na nás čeká nejen celá řada významných osobností, ale i zábavná projížďka tradičním černým taxíkem, která nás seznámí s dějinami města (alternativně návštěva přírodopisného muzea Natural History Museum). Na závěr si vychutnáme Londýn z ptačí perspektivy z vyhlídkového kola London Eye

      6. den – Návrat ke škole.

       

     • Oznámení o době a konání voleb do školské rady

     • Oznámení o konání voleb do školské rady - odkaz

       

      Výsledky voleb do školské rady

      Volby zástupce ve školské radě z řad zákonných zástupců žáků:

      volební účast 53,77 %

      navržen jediný kandidát Ing. David Říha 

      výsledek volby - Ing. David Říha obdržel 614 platných hlasů (100% odevzdaných hlasů) a byl zvolen do školské rady

      Volby zástupce ve školské radě z řad pedagogů:

      volební účast 87,6 %

      navržen jediný kandidát Mgr. Lenka Vaňková

      výsledek volby - Mgr. Lenka Vaňková obdržela 92 platných hlasů (100% odevzdaných hlasů) a byla zvolena do školské rady

     • Lyžařský kurz pro 7. ročníky

     • ​​​​​​aktualizováno 22. 2. 2024

      Lyžařský kurz je zaměřen na zdokonalení zimních pohybových sportů, a to zejména sjezdového lyžování a snowboardingu.

      Organizátor: Mgr. Kubešová (brigita.kubesova@zsnerudova.cz)

       

      Termíny kurzů:

      • 18. 2. - 23. 2. 2024 - chata Cihelny (Zadov)- třídy 7.B,C,D
       • Návrat proběhne ve 16 hodin.
      • 25. 2. - 1. 3. 2024 - chata Cihelny (Zadov)- třídy 7.A,E,F
       • Kurz se uskuteční i za současného nepříznivého počasí. V případě uzavření sjezdovky bude probíhat náhradní program ve formě turistických výletů po okolí.
       • ​​​​​Návrat proběhne ve 16 hodin.

      ​​Informace pro oba kurzy

      • seznam věcí na lyžařský kurz- ODKAZ
      • lyžování v areálu Kobyla na sjezdových lyžích a snowboardech
      • částku na vleky si každý žák veze s sebou a bude vybrána až na místě (2150 Kč + 100 Kč vratná záloha)
      • částku na ubytování, stravu, dopravu je nutné uhradit předem dle informací, které obdrželi rodiče do e-mailu, Edupage
      • má-li dítě nějakou dietu, je možné vše zařídit, musíme to ale vědět předem
      • odjezd v neděli (předběžně 12:30 h – bude včas upřesněno)
      • návrat v pátek v odpoledních hodinách
      • V případě hrubé nekázně bude žák z kurzu vyloučen, rodiče si pak žáka odvezou domů na vlastní náklady!

       

      Dokumenty a věci, které žák musí odevzdat před odjezdem

      1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti - ODKAZ
      • Vydává lékař (doporučujeme při současném návalu v dětských ordinacích nenechávat na poslední chvíli).
      • Je možné použít z dětského tábora (nesmí být starší dvou let).
      1. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (ne originál)
      • Dětem bude navrácena.
      1. Potvrzení o seřízení vázání- ODKAZ
      • Vyplňuje rodič.
      • Doklad ze servisu si nechává rodič u sebe pro případnou reklamaci.
      1. Potvrzení o bezinfekčnosti- ODKAZ
      • Přinese dítě k autobusu, datum na potvrzení nesmí být starší, než jeden den před odjezdem (nejlépe den odjezdu).
      1. Bere-li dítě nějaké léky, předá je rodič, v sáčku či obálce označené jménem žáka s popisem přesného dávkování, zdravotníkovi kurzu.

       

      Fotogalerie z předešlých let:

     • Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty od 6. ročníku

     • Budeš letos končit v 5. ročníku, baví tě matematika, přírodní vědy a dáváš do svého studia maximum?

      Právě pro takové žáky otevíráme příjem přihlášek do matematické 6. třídy pro školní rok 2024/25. 

       

      Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají předmět Seminář z matematiky rozvíjející matematické schopnosti místo volitelného předmětu.

      V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají žáci možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

      Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků v soutěžích i přijímacích zkouškách na gymnázia a střední školy.

       

      Přihlášky je možné podávat do 31. 3. 2024

      • Žáci aktuálně navštěvující ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice - přihláška
      • Žáci z jiných škol - přihláška

       

      Podrobné informace naleznete na naší webové stránce:

      O škole -> Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

      https://www.zsnerudova.cz/a/tridy-se-zamerenim-na-matematiku-a-prirodovedne-predmety

       

      Těšíme se na tebe 

     • Den otevřených dveří

     • Den otevřených dveří na naší škole proběhne ve středu 14. 2. 2024.

      Prohlídka školy je možná v časech:

      8:00 - 10:00

      14:00 - 17:00

       

      Přivítáme Vás u hlavního vchodu z ulice Nerudova.

       

      Těšíme se na Vás.

     • Vánoční sbírka na pomoc zvířatům

     • I v letošním školním roce bude naše škola pomáhat spolkům v okolí.

      Žáci navrhli vánoční sbírku na pomoc zvířatům, kterou zorganizují pod vedením paní učitelky M.Hlinkové, M.Šedivé, L. Knedlové a A.Maškové.

       

      Děkujeme všem rodinám, které se do sbírky zapojí a pomohou.

     • Školní účty Microsoft 365 a Edupage

     • Rodiče 1. - 9. ročníků

      Obdrží přístupové údaje do školního systému Edupage (elektronická žákovská knížka).

      Přístupy budou odeslány na emailové adresy rodičů, které rodiče zapíší do dotazníků od třídních učitelů.

      • Rodiče 2. - 9. ročníků obdrží údaje v termínu 11. - 14. 9.
      • Rodiče 1. ročníků obdrží údaje 18. 9.

      Pokud aktuálně Edupage již používáte, příchozí mail s přihlašovacími údaji neberte v potaz.

      Návod na Edupage: odkaz

       

      Žáci 4. - 9. ročníků

      Během prvních hodin Inf/IKT obdrží přístupy do Microsoft 365, kde jsou i školní maily žáků.

      Návod na Microsoft 365: odkaz

       

      Následně obdrží do svých školních mailů přístupy do Edupage a to v období 18. - 29. 9.

      Pokud aktuálně Edupage již používáte, příchozí mail s přihlašovacími údaji neberte v potaz.

      Návod na Edupage: odkaz

     • Škola udržitelného rozvoje

     • Naše škola i na další léta udržela titul "Škola udržitelného rozvoje".

      Děkujeme celému našemu týmu a všem zapojeným dětem i rodičům.

      Věříme, že dělat věci udržitelným způsobem dává smysl.

      certifikát