Novinky

     • Poznávací zájezd do Vídně pro 8. a 9. ročníky

     • Celodenní poznávací autokarový zájezd spojený s prohlídkou historické části města, ukázkou moderní architektury Hundertwasserhaus a prohlídkou zámeckého parku Schönbrunn.

       

      Organizátor: Mgr. V. Albrecht (vaclav.albrecht@zsnerudova.cz)

      Termín konání pro výběr z 8. ročníků:

      25. 4. 2023

      Odjezd: 6:00 MHD U Trojice

      Návrat:  do 20:00

       

      Termín konání pro výběr z 9. ročníků:

      20. 6. 2023

      Odjezd: 6:00 MHD U Trojice

      Návrat:  do 20:00

       

      Cena: 790 Kč na osobu

       

      kapacita zájezdu: 42 dětí

      Z důvodu omezené kapacity bude probíhat výběr žáků dle několika kritérií:

      • zájem o předmět německého jazyka
      • bezproblémové chování
      • známka z německého jazyka

      Program zájezdu:

      • HUNDERTWASSERHAUS – ukázka moderní architektury
      • SCHÖNBRUNN – letní císařské sídlo habsburských panovníků
      • RADNICE postavena v 19. století, významná novogotická stavba
      • PARLAMENT postaven v 19. století napodobuje antický sloh řeckých chrámů
      • UNIVERSITA 19. století, italský sloh
      • MUSEUM UMĚLECKO HISTORICKÉ – malířství, egyptské sbírky...
      • MUSEUM PŘÍRODOVĚDNÉ – prehistorické oddělení, bohaté sbírky
      • POMNÍK MARIE TEREZIEKOSTEL Sv. PETRA – 18. století, významná barokní stavba
      • PAMĚTNÍ DESKA T. G. Masaryka – vzpomínka na jeho pobyt ve Vídni
      • KATEDRÁLA Sv. ŠTĚPÁNA – gotická stavba ze 14. století, 137 m vysoká věž
     • Druhý jazyk pro 7. ročníky ve školním roce 2023/2024

     • Vyplňování je možné do 4. 4. 2023

      Vážení rodiče žáků 6. ročníků. Od 7. třídy jsou žáci vyučováni 2. cizímu jazyku.

      Nabízíme Vám proto možnost, vybrat si preferovaný jazyk pro své dítě. Berte, prosím, v potaz, že se vždy snažíme o zařazení do preferované skupiny jazyka, ale z důvodu kapacity se to nemusí vždy podařit.

      V případě malého zájmu o některý z nabízených jazyků nemusí být tento jazyk vyučován a žáka přesuneme do preferovaného jazyka označeného jako jeho druhá volba. 

      Snažíme se děti dělit do menších skupin z hlediska kvality výuky.

      Vybírat si můžete z německého, španělského, ruského a francouzského jazyka.

      Pro výběr druhého jazyka slouží tento elektronický formulář: Odkaz na formulář
       

      Formulář vyplňujte pouze jednou. Platí vždy první odeslaná varianta. Potvrzení o vyplnění obdržíte na Váš uvedený email.

      Pokud nemáte ICT prostředky pro vyplnění elektronického formuláře, kontaktujte třídního učitele, který Vaši volbu zaznamená. Žáky, kteří nevyužijí možnosti výběru, přiřazujeme do skupin dle volných kapacit.

       

      Děkujeme za spolupráci

     • Zápis do 1. tříd na rok 2023/2024

     • aktualizováno 16. 2. 2023

      Informace k zápisu do 1. tříd 

      Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 13. 4. 2023 od 14.00 do 17.30 a 14. 4. 2023 od 14.00 do 17.00.

      Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání lze vyplnit od 13. 3. 2023 do 9. 4. 2023 - odkaz

      Při vyplňování žádosti využijte i možnosti rezervace konkrétního termínu zápisu.

      Podrobnosti k zápisu do ZŠ Nerudova:odkaz 

      Podmínky přijetí: odkaz

      Školský obvod: odkaz

       

       

       

       

     • Zvláštní zápis do 1. tříd

     • Cпеціальний запис до початкової школи

      Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb.

      Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) зі змінами внесеними поправкою № 20/2023 ЗБ.

       

      Oznámení o konání zápisu/Повідомлення про спеціальний запис: посилання

      Informace/інформації: посилання

      Školský obvod/шкільний округ: посилання

      Seznam škol/список шкіл: посилання

     • Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty od 6. ročníku

     • Budeš letos končit v 5. ročníku, baví tě matematika, přírodní vědy a dáváš do svého studia maximum?

      Právě pro takové žáky otevíráme příjem přihlášek do matematické 6. třídy pro školní rok 2023/24. 

       

      Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají předmět Seminář z matematiky rozvíjející matematické schopnosti místo volitelného předmětu.

      V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají žáci možnost získávat širší znalosti. Vyšší nároky v matematice a přírodovědných předmětech nutí žáky k delší a pečlivější přípravě na hodiny.

      Žáci z těchto tříd pravidelně dosahují vynikajících výsledků v soutěžích i přijímacích zkouškách na gymnázia a střední školy.

       

      Přihlášky je možné podávat do 31. 3. 2023

      • Žáci aktuálně navštěvující ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice - přihláška
      • Žáci z jiných škol - přihláška

       

      Podrobné informace naleznete na naší webové stránce:

      O škole -> Třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty

      https://www.zsnerudova.cz/a/tridy-se-zamerenim-na-matematiku-a-prirodovedne-predmety


        

      Těšíme se na tebe 

       

     • Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

     • tualizováno: 12. 1. 2023

      Všechny informace pro vás třídíme na zvláštní webové stránce: ŽÁCI A RODIČE -> Přijímačky na SŠ a víceletá gymnázia

      https://www.zsnerudova.cz/a/prijimacky-na-ss-a-viceleta-gymnazia

       

      Přihlášky

      • Požádejte o přihlášku svého třídního učitele nejlépe do 24. 1. 2023.
      • Přihlášky žákům předvyplníme, vytiskneme a rozdáme do konce ledna 2023. Nemusíte je nikde stahovat a kompletně vyplňovat.
      • Do vytištěné přihlášky budete vyplňovat jen údaje o vybraném oboru a škole. Pokud je to potřeba pro studovaný obor, lékař musí doplnit zdravotní způsobilost.

       

      Zápisové lístky

      • Prosíme o jejich vyzvedávání v budově Nerudova kanceláři N-118 u Mgr. Markéty Šedivé a to v termínu 2. 2. - 2. 3. 2023
       • Úterý 9:00 - 9:40
       • Čtvrtek 9:00 - 9:40
       • V jiný termín jen po předchozí telefonické domlumě na 725 900 174
      • Pro vyzvednutí zápisového lístku potřebujete: platný doklad totožnosti (OP), nebo průkaz cizince, případně i plnou moc u pověřených osob.
      • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

       

      V případě dotazů ohledně přijímacího řízení se také můžete obrátit na kariérovou poradkyni Mgr. Markétu Šedivou (marketa.sediva@zsnerudova.cz; 725 900 174)

      Naše škola žáky 9. ročníků již na přijímací řízení připravuje a to hned několika způsoby. Věříme, že se nám společnými silami podaří tímto životním krokem žáků devátých ročníků úspěšně projít.

     • Lyžařský kurz pro 7. ročníky

     • aktualizováno 23. 11. 2022

      Lyžařský kurz je zaměřen na zdokonalení zimních pohybových sportů, a to zejména sjezdového lyžování a snowboardingu.

      Organizátor: Mgr. Kubešová (brigita.kubesova@zsnerudova.cz)

      Termíny kurzů:

      • 19. - 24. 2. 2023 - chata Cihelny (Zadov)- třídy 7.B,E,F
      • 26. 2. - 3. 3. 2023 - chata Cihelny (Zadov)- třídy 7.A,C,D

      Informace pro oba kurzy

      • seznam věcí na lyžařský kurz- ODKAZ
      • lyžování v areálu Kobyla na sjezdových lyžích a snowboardech
      • částku na vleky si každý žák veze s sebou a bude vybrána až na místě (2 390 Kč + 100 Kč vratná záloha)
      • částku na ubytování, stravu, dopravu je nutné uhradit předem dle informací, které obdrželi rodiče e-mailem
      • má-li dítě nějakou dietu, je možné vše zařídit, musíme to ale vědět předem
      • odjezd v neděli (předběžně 12:30 h – bude včas upřesněno)
      • návrat v pátek v odpoledních hodinách
      • V případě hrubé nekázně bude žák z kurzu vyloučen, rodiče si pak žáka odvezou domů na vlastní náklady!

       

      Dokumenty a věci, které žák musí odevzdat před odjezdem

      1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti - ODKAZ
      • Vydává lékař (doporučujeme při současném návalu v dětských ordinacích nenechávat na poslední chvíli).
      • Je možné použít z dětského tábora (nesmí být starší dvou let).
      1. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (ne originál)
      • Dětem bude navrácena.
      1. Potvrzení o seřízení vázání- ODKAZ
      • Vyplňuje rodič.
      • Doklad ze servisu si nechává rodič u sebe pro případnou reklamaci.
      1. Potvrzení o bezinfekčnosti- ODKAZ
      • Přinese dítě k autobusu, datum na potvrzení nesmí být starší, než jeden den před odjezdem (nejlépe den odjezdu).
      1. Bere-li dítě nějaké léky, předá je rodič, v sáčku či obálce označené jménem žáka s popisem přesného dávkování, zdravotníkovi kurzu.

       

      Fotogalerie z předešlých let:

     • Burza středních škol

     • Pro žáky 9. ročníků pořádáme i v letošním školním roce burzu středních škol. 

      Zástupci středních škol přijedou k nám do školy, aby představili své vzdělávací obory a zodpověděli dotazy žáků. Žáci se také mohou těšit na zajímavé ukázky toho, co je v některých studijních oborech čeká. 

      Akce se koná:

      24. 11. 2022 ve druhém patře budovy Nerudova

      v časech

      13:40 - 14:25 pro třídy 9.B,D,E

      14:35 - 15:20 pro třídy 9.A,C

       

      Zákonní zástupci mohou přijít v uvedené časy vchodem Nerudova. Na místě konání se setkají se svými dětmi, které přivedou jejich učitelé.

      Po uvedený čas je možné navštěvovat stánky jednotlivých škol a získávat informace. Prosíme zákonné zástupce o opuštění školy po uplynutí vyhrazeného času.

      Děkujeme

      Seznam přihlášených škol naleznete v tomto dokumentu, který průběžně aktualizujeme: seznam středních škol

     • Techmania Science Center pro 6. ročníky

     • Plzeňské science center Techmania je experimentální stanice pro zvídavé. Představuje most k neformálnímu vzdělávání. Cílem Techmanie je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.

      Science center nabízí stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb.

       

      Organizátor: Mgr. Václav Staněk (vaclav.stanek@zsnerudova.cz)

      Termíny kurzů pro jednotlivé třídy:

      • 6.A- 18. 10. 2022
      • 6.E- 20.10. 2022
      • 6.B- 21.10. 2022
      • 6.F- 25. 10. 2022
      • 6.D- 1.11. 2022
      • 6.C- 3.11. 2022

      Program:

      sraz: v 5:45 h hala vlakového nádraží Č. B.

      odjezd: v 6:04 h

      návrat: v 15:55 h na vlakové nádraží Č. B.

       

     • Dodatek školního řádu č. 2

     • S účinností od 1. 9. 2022 byl vydán dodatek školního řádu č. 2.

      Byl doplněn text v článku IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A OCHRANY PŘED RIZIKOVÝMI JEVY.

      Nyní je ve školním řádu ukotven i zákaz vnášení a užívání nikotinových sáčků.

      Dodatek č. 2 je zveřejněn na stránkách školy - zde

     • Divadelní představení 9.F

     • Třída 9.F si na závěr školního roku připravila divadelní představení, jak pro své spolužáky, tak pro učitele a rodiče.

      Pod vedením své třídní učitelky Mgr. Blanky Svobodové žáci nacvičili, v krátkém čase, divadelní hru Holubi s.r.o., se kterou vystoupili 23. 6. 2022 v divadle U Kapličky.

      Protože nebylo možné tento kulturní zážitek zprostředkovat všem, můžete se podívat na záznam hry.

      Jsme velmi potěšeni nasazením a pílí, se kterou se žáci svého vystoupení chopili. Velké díky patří jak samotným žákům, tak paní učitelce.

       

      Záznam divadelní hry: odkaz

      Fotogalerie z představení: odkaz
       

      Napsali o nás:

      Jihočeská televize-odkaz

      Českobudějovický deník- odkaz

     • Materiály ze školního roku 2019/2020

     • Materiály pro domácí přípravu žáků naleznete na tomto odkazu: odkaz

      Materiály jsou rozděleny do bloků po jednotlivých týdnech. Na každý týden jsou materiály zadávané nejpozději v pondělí do 8 hodin.

      Průběžně budeme doplňovat další materiály s ohledem na prodlužování mimořádných opatření.

      Žáci mohou své znalosti cvičit v on-line aplikacích. Stačí si vybrat ročník a předmět na  

      https://www.skolasnadhledem.cz/

      https://www.matika.in/cs/

      https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

      https://skolakov.eu/

      https://www.umimecesky.cz

      https://vpohode.cz/cs/ (interaktivní učebnice od Taktiku)

      Nová škola uvolnila elektronické učebnice zdarma. Každý den bude provozovat výuku pro 1. ročníky od 9 hodin za pomoci videa : odkaz

       

      Trénovat na přijímací zkoušky je možné zdarma přímo u společnosti SCIO na tomto odkazu: odkaz

      Vyberte si jakékoliv procvičování a přidejte ho do košíku. Dále provedete objednávku. V průběhu objednávání vyberte kterýkoliv způsob platby, po dokončení bude objednávka automaticky zaplacena (nebude třeba nic platit).