• Úspěchy a ocenění školy

   • Post Bellum- hrdinové národa

   • Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

    Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

    Naše škola díky svému důrazu na výuku moderních dějin, pravidelné a blízké spolupráci s Post Bellum obdržela ocenění. Post_Bellum_oceneni.pdf

   • Moderní škola na dotek

   • Naše škola začala od roku 2020 využívat nové komunikační nástroje. Jedním z nástrojů je i komunikační panel pro žáky školy. 

    Díky blízké spolupráci se společností ÁMOS vision vznikla na naší škole nová komunikační platforma. Na panelech mohou děti hledat informace o výuce a akcích na škole. Dále zde neustále zobrazujeme vzdělávací videa s prevencí šikany, kybernetické bezpečnosti a příklady první pomoci. 

    Díky spolupráci se nám podařilo získat certifikát MODERNÍ ŠKOLA NA DOTEK.

    Ámos_certifikát.pdf

   • Škola udržitelného rozvoje

   • Centrum managementu vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj při Vysoké škole evropských a regionálních studií, z.ú.
    ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy z.s.
    a za podpory Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje
    a Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje

    vyhlásil 1. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje.

    Škola má v rámci akčního plánu EV, již od roku 2017 vypracovaný „EKOKODEX“, který je určen, jak pro děti, tak pro všechny učitele, kteří svým vzorem vedou děti k jeho dodržování, čímž se všichni učitelé zapojují do realizace EV na naší škole.

    Ekokodex školy: 

    pečujeme o zdravé prostředí školy, udržujeme pořádek, využíváme denního světla, zhasínáme - šetříme energií, větráme efektivně, šetříme vodou, šetříme papírem, předcházíme vzniku odpadu, třídíme odpad – pečlivě, neplýtváme jídlem

    Realizace EVVO: 

    Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých předmětů jako průřezová témata a to v těchto základních tematických okruzích: 

    ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

    Obdržený certifikát: škola_udržitelného_rozvoje.pdf

 •  

   

   

   

 • Úspěchy a ocenění žáků naší školy

  • Školní rok
  • Oblast
  • Kolo
  • Vyhledat
  • 2020/2021

    • Linda Amchová

    • 1
    • Matematický Klokan: kategorie Cvrček · Celostátní kolo · 2020/2021
    • Nováková Lenka

    • 2
    • Zeměpisná olympiáda -B (7. ročníky) · Okresní kolo · 2020/2021
    • Titl Václav

    • 8
    • Zeměpisná olympiáda -B (7. ročníky) · Okresní kolo · 2020/2021
    • Topka Lukáš

    • 13
    • Zeměpisná olympiáda -B (7. ročníky) · Okresní kolo · 2020/2021
    • Rypl Martin

    • 3
    • Zeměpisná olympiáda -C (8. a 9. ročníky) · Okresní kolo · 2020/2021
    • Ledinský Michal

    • 19
    • Zeměpisná olympiáda -C (8. a 9. ročníky) · Okresní kolo · 2020/2021
    • Machová Ennie

    • 24
    • Zeměpisná olympiáda -C (8. a 9. ročníky) · Okresní kolo · 2020/2021
    • Zavidia Nikolaj

    • 12
    • Zeměpisná olympiáda- A (6. ročníky) · Domácí kolo · 2020/2021
    • Džemaili Amar

    • 14
    • Zeměpisná olympiáda- A (6. ročníky) · Domácí kolo · 2020/2021
    • Čejková Irena

    • 18
    • Zeměpisná olympiáda- A (6. ročníky) · Domácí kolo · 2020/2021
  • 2019/2020

    • Vít Pavlíček

    • postup do regionálního finále
    • Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR · Krajské kolo · 2019/2020
  • 2018/2019

    • D. Tušl

    • 63. místo
    • Mezinárodní soutěž Scratch Cup · Mezinárodní kolo · 2018/2019
    • L. Hodinová, A. Nechvátal

    • 74. místo
    • Mezinárodní soutěž Scratch Cup · Mezinárodní kolo · 2018/2019
    • družstvo Elektrony

    • 5. místo
    • Mezinárodní soutěž „Pohár vědy“ · Mezinárodní kolo · 2018/2019
    • družstvo Žabáci

    • 12. místo
    • Mezinárodní soutěž „Pohár vědy“ · Mezinárodní kolo · 2018/2019
    • tým 8.A (Matoušková, Voráčková, Andrejič, Ziffreinová)

    • 1. místo
    • „Příběhy našich sousedů“ - od organizace Post Bellum · Celostátní kolo · 2018/2019
    • Jáchym Šrom 4.A

    • 9. místo
    • Odznak všestrannosti · Celostátní kolo · 2018/2019
    • Nerudova robotic team (Pavlíček, Hlubocký, Černý)

    • 3. místo
    • Mezinárodní robotická soutěž VEX IQ Challenge · Celostátní kolo · 2018/2019
    • Martin Rypl 7.A

    • účast
    • Komenský a my · Celostátní kolo · 2018/2019
    • Lukáš Kaisler 8.D

    • účast
    • Komenský a my · Celostátní kolo · 2018/2019
  • Kontakty

   • Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice
   • zdenek.srom@zsnerudova.cz
   • kancelář školy 387 422 506; 601 588 051
   • Základní škola Nerudova 9 České Budějovice 370 04 370 04 České Budějovice Czech Republic
   • IČ: 62537784 DIČ: 077-62537784 Nejsme plátci DPH
   • ID datové schránky: m7amfqd
   • jakub.zelenka@zsnerudova.cz
   • Jana Janečková info@advisoryservice.eu 724 652 100
   • Kontakty na další pracovníky školy naleznete v záložce O ŠKOLE
   • jakub.zelenka@zsnerudova.cz
  • Přihlášení