• Úspěchy a ocenění školy

   • Post Bellum- hrdinové národa

   • Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

    Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

    Naše škola díky svému důrazu na výuku moderních dějin, pravidelné a blízké spolupráci s Post Bellum obdržela ocenění. Post_Bellum_oceneni.pdf

   • Moderní škola na dotek

   • Naše škola začala od roku 2020 využívat nové komunikační nástroje. Jedním z nástrojů je i komunikační panel pro žáky školy. 

    Díky blízké spolupráci se společností ÁMOS vision vznikla na naší škole nová komunikační platforma. Na panelech mohou děti hledat informace o výuce a akcích na škole. Dále zde neustále zobrazujeme vzdělávací videa s prevencí šikany, kybernetické bezpečnosti a příklady první pomoci. 

    Díky spolupráci se nám podařilo získat certifikát MODERNÍ ŠKOLA NA DOTEK.

    Ámos_certifikát.pdf

   • Škola udržitelného rozvoje

   • Centrum managementu vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj při Vysoké škole evropských a regionálních studií, z.ú.
    ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy z.s.
    a za podpory Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje
    a Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje

    vyhlásil 1. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje.

    Škola má v rámci akčního plánu EV, již od roku 2017 vypracovaný „EKOKODEX“, který je určen, jak pro děti, tak pro všechny učitele, kteří svým vzorem vedou děti k jeho dodržování, čímž se všichni učitelé zapojují do realizace EV na naší škole.

    Ekokodex školy: 

    pečujeme o zdravé prostředí školy, udržujeme pořádek, využíváme denního světla, zhasínáme - šetříme energií, větráme efektivně, šetříme vodou, šetříme papírem, předcházíme vzniku odpadu, třídíme odpad – pečlivě, neplýtváme jídlem

    Realizace EVVO: 

    Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých předmětů jako průřezová témata a to v těchto základních tematických okruzích: 

    ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

    Obdržený certifikát: škola_udržitelného_rozvoje.pdf

 •  

   

   

   

 • Úspěchy a ocenění žáků naší školy

  • Školní rok
  • Oblast
  • Kolo
  • Vyhledat
  • 2018/2019

    • smíšené družstvo

    • 1. místo
    • Pohár primátora - florbal · Okresní kolo · 2018/2019
    • družstvo chlapců

    • 3. místo
    • Přespolní běh · Okresní kolo · 2018/2019
    • družstvo dívek

    • 4. místo
    • Přespolní běh · Okresní kolo · 2018/2019
    • družstvo chlapců

    • 3. místo
    • Přespolní běh · Okresní kolo · 2018/2019
    • družstvo dívek

    • 4. místo
    • Přespolní běh · Okresní kolo · 2018/2019
    • Jakub Bouška, Jáchym Šrom

    • 2. místo
    • Odznak všestrannosti · Okresní kolo · 2018/2019
    • Valentýna Žišková

    • 3. místo
    • Odznak všestrannosti · Okresní kolo · 2018/2019
    • 1. družstvo

    • 6. místo
    • Odznak všestrannosti · Okresní kolo · 2018/2019
    • Lomská, Špirochová, Amchová, Maxová, Drábová, Vágner, Plášil, Šuchaň, Majorenko, Hazuka Piskořová, Zdeňková, Tučková, Vávrová, Veselá, Hruška, Šrom, Marek, Janoušek, Oborný

    • 2. místo
    • Štafetový pohár · Okresní kolo · 2018/2019
    • starší žákyně

    • 1. místo
    • Pohár rozhlasu · Okresní kolo · 2018/2019
    • mladší žákyně

    • 4. místo
    • Pohár rozhlasu · Okresní kolo · 2018/2019
    • starší žáci

    • 5. místo
    • Pohár rozhlasu · Okresní kolo · 2018/2019
    • mladší žáci

    • 6. místo
    • Pohár rozhlasu · Okresní kolo · 2018/2019
    • Piskořová, Zdeňková, Šrom, Hruška

    • 2. místo
    • Atletický trojboj · Okresní kolo · 2018/2019
    • Piskořová, Zdeňková, Šrom, Hruška

    • 2. místo
    • Atletický trojboj · Okresní kolo · 2018/2019
    • Matyáš Křivský 8.A

    • 4. místo
    • Olympiáda v Nj · Okresní kolo · 2018/2019
    • Pavlína Nováková 9.E

    • 7. místo
    • Olympiáda v Nj · Okresní kolo · 2018/2019
    • Matyáš Křivský 8.A

    • 4. místo
    • Konverzační soutěž - Nj · Okresní kolo · 2018/2019
    • Pavlína Nováková 9.E

    • 7. místo
    • Konverzační soutěž - Nj · Okresní kolo · 2018/2019
    • Tereza Santariusová

    • 4.-8. místo
    • Pythagoriáda 5. r. · Okresní kolo · 2018/2019
  • Kontakty

   • Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice
   • zdenek.srom@zsnerudova.cz
   • kancelář školy 387 422 506; 601 588 051
   • Základní škola Nerudova 9 České Budějovice 370 04 370 04 České Budějovice Czech Republic
   • IČ: 62537784 DIČ: 077-62537784 Nejsme plátci DPH
   • ID datové schránky: m7amfqd
   • jakub.zelenka@zsnerudova.cz
   • Jana Janečková info@advisoryservice.eu 724 652 100
   • Kontakty na další pracovníky školy naleznete v záložce O ŠKOLE
   • jakub.zelenka@zsnerudova.cz
  • Přihlášení